Αβέρωφ Νεοφύτου

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Αβέρωφ Νεοφύτου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 31/07/1961
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 1

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 31/08/2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κάμπος Είδος: Χωράφι 1/3 Μερίδιο Έκταση: 41 Δεκάρια 794τμ Τοπογραφικά στοιχεία: 26-44-0-148 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά Πατέρα Χρόνος απόκτησης: 2015 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία: 01/01/2013 €5,421,633
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Μαυροβούνια Είδος: Χωράφι Έκταση: 4 Δεκάρια 683τμ Τοπογραφικά στοιχεία: 26-44-0-15 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά Πατέρα Χρόνος απόκτησης: 2015 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία: 01/01/2013 €93,700
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Απολούβια Είδος: Χωράφι Έκταση: 10 Δεκάρια 703τμ Τοπογραφικά στοιχεία: 35-06-0-27 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθήκη στο συνεργατικό ταμιευτήριο Πάφου -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από πατέρα Χρόνος απόκτησης: 2015 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία: 01/01/2013 €526,500
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Μαυροβούνια Πόλης Χρυσοχούς Είδος: Χωράφι Έκταση: 11 Δεκάρια 700τμ Τοπογραφικά στοιχεία: 26-44-0-153* -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθήκη στην Alpha Bank -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από πατέρα Χρόνος απόκτησης: 2004 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία: 01/01/2013 €889100
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Πόλη Χρυσοχούς Είδος: Οικόπεδο -Κτίριο 1/4 μερίδιο Έκταση: 457 τμ οικόπεδο Τοπογραφικά στοιχεία: Αρ. Εγγραφής 7781 Αρ. Τεμ. 695 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθήκη στην Ελληνική Τράπεζα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά NAS Developers Ltd Χρόνος απόκτησης: 1994 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €73,000 Αγορά Οικοπέδου Τρέχουσα αξία: €1,000,000 / 1/4 €250,000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Μαυροβούνια Είδος: Κατοικία Έκταση: 470 τμ Τοπογραφικά στοιχεία: Εντός του τεμαχίου 153 (Φ/Σ 26/44) -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Οικοδομήθηκε από εμένα Χρόνος απόκτησης: Αποπερατώθηκε το 2006 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Αξία: €15,000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου Ποσό καταθέσεων: €592
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Eurobank Ποσό καταθέσεων: €262


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Universal Life Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 0011064367 Εισοδήματα ή ωφελήματα: €27114 (Αξία 31/08/2016)
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Prime Insurance Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 6813 Εισοδήματα ή ωφελήματα: €21085 (Αξία 31/08/2016)
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Εθνική Ασφαλιστική Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 6149 Εισοδήματα ή ωφελήματα: €16209 (Αξία 31/08/2016)


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Πειραιώς Είδος χρέους: Τρεχούμενος και Κάρτα Πορό χρέους: €63 338
Όνομα πιστωτή: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Είδος χρέους: Τρεχούμενος Πορό χρέους: €35 983
Όνομα πιστωτή: Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου Είδος χρέους: Δάνειο (Από κοινού με σύζυγο) Πορό χρέους: €118,749
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Κύπρου Είδος χρέους: Τρεχούμενος και δάνειο Πορό χρέους: €295,961
Όνομα πιστωτή: Alpha Bank Είδος χρέους: Τρεχούμενος και δάνειο Πορό χρέους: €828,861
Όνομα πιστωτή: Ελληνική Τράπεζα Είδος χρέους: Τρεχούμενος Πορό χρέους: €33,835
Όνομα πιστωτή: Universal Savings Bank Είδος χρέους: Τρεχούμενος Πορό χρέους: €22,206


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Πωλήσεις μετοχών εταιρειών στος οποίες είχα μερίδιο και ειαν ακίνητα στην ιδιοκτησία τους. Το σύνολο του αντίτιμου δηήλθε στις €345,000.

Επίσης, περουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων τριών ακινήτων μεταβιβάστηκαν σε εμένα από τον πατέρα μου