Αδάμος Αδάμου

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : ΑΔΑΜΟΣ ΑΔΑΜΟΥ
Ιδιότητα-Αξίωμα : ΙΑΤΡΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Διεύθυνση Κατοικίας : ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ημερομηνία Γεννήσεως : 30/10/1950
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : ΕΓΓΑΜΟΣ
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 29/5/2019ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Στρόβολος - Σκοπα 5-2035
Είδος Διαμέρισμα (101)
Έκταση ≈120m²
Τοπογραφικά στοιχεία Φ 30, Σχεδ. 06W1, Τμ. 9, τεμ 3374
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Από τον Developer που έχει υποθηκευμένο όλο το block διαμερισμάτων αν και το έχουμε πληρώσει όλο με επιταγή
Τρόπος απόκτησης Επιταγή της συζύγου μου από την πώληση του πατρικού της
Χρόνος απόκτησης 19/5/2009
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 220.000
-τρέχουσα αξία 158.000
Τοποθεσία Καρκόνες - Τσάδα - Πάφος
Είδος Χωράφι
Έκταση Δεκ. 2, τετ. μ 342
Τοπογραφικά στοιχεία Φ45, σχ37, τμήμα 0, Τεμ 500
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά της μητέρας μου
Χρόνος απόκτησης 29/6/15
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία Αξία 1/1/13 35.300€ Μερίδιο 1/21
Τοποθεσία ΤΣΑΔΑ-ΠΑΦΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
Είδος Χωράφι
Έκταση Δεκ. 12 τετ. μ 375
Τοπογραφικά στοιχεία Φ45, σχ45, τμ. 0, τεμ. 205
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά της μητέρας μου
Χρόνος απόκτησης 29/6/2015
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία 1/1/13 247.500 Ευρ Μερίδιο 1/21
Τοποθεσία ΤΣΑΔΑ - ΠΑΦΟΣ. Μέσα στο χωριό
Είδος Κατοικία
Έκταση τετ. μετ. 84
Τοπογραφικά στοιχεία Φ45, σχ.120V1, τμ 1, τεμ 732
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά της μητέρας μου
Χρόνος απόκτησης 25/6/2015
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία 1/1/13 12,500€. Μερίδιο 1/21
Τοποθεσία ΠΩΜΟΣ -ΤΣΑΔΑ - ΠΑΦΟΣ
Είδος Χωράφι
Έκταση Δεκ.1 Τετ. μ. 087
Τοπογραφικά στοιχεία Φ45, Σχ 37, Τμημ. 0, Τεμχ. 544
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά της μητέρας μου
Χρόνος απόκτησης 29/6/15
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία 1/1/13 17.400 ευρώ Μερίδιο 1/21
Τοποθεσία ΚΑΡΚΟΝΕΣ (ΤΣΑΔΑ - ΠΑΦΟΣ)
Είδος ΧΩΡΑΦΙ
Έκταση Δεκ 8, Τετ Μετ 027
Τοπογραφικά στοιχεία Φ45, Σχ 37, Τμήμα 0, τεμάχιο 501
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά της μητέρας μου
Χρόνος απόκτησης 29/1/15
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία 1/1/13 96.300€ Μερίδιο 1/21
Τοποθεσία Λεμεσός - Απ. Ανδρέας
Είδος Οικία - Οικόπεδο
Έκταση 527 τ.μ. (Μερίδιο 1/6)
Τοπογραφικά στοιχεία Φ54, σχ570.602, τμ:4, τεμ. 360
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Δωρεά από τον πατέρα μου
Τρόπος απόκτησης Δωρεά
Χρόνος απόκτησης 23/6/2015
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία Αξία 1/1/13 460,000 όλον


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή BMW 730i - 2003
Αξία Αξία σημερινή 2-3000 ευρώ


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:
  1. Σύνταξη γήρατος
  2. Σύνταξη Δ.Υ και βουλευτή


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Υπερβάσεις σε 3 τρεχούμενους λογαριασμούς. 2 στην Τράπεζα Κύπρου 1 στην Ελληνική Τράπεζα
Είδος χρέους
Πορό χρέους


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Έκλεισαν οι λογαριασμοί στην πρώην Συνεργατική οικοδομική αφού εξοφλήθηκε από εμένα το αρνητικό πρόστιμο 4.000 Ευρώ