Αδάμος Αδάμου

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Αδάμος Αδάμου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Ιατρός - Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 30\10\1950
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 30/9/16ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Στρόβολος - Σκοπα 5-2035 Είδος: Διαμέρισμα (101) Έκταση: ≈120m² Τοπογραφικά στοιχεία: Φ 30, Σχεδ. 06W1, Τμ. 9, τεμ 3374 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Επιταγή (χρήματα από πώληση του πατρικού της συζύγου μου) Χρόνος απόκτησης: 19/5/2009 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: 220.000 Τρέχουσα αξία: 158.000(1/1/2013)
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λεμεσός - Απ. Ανδρέας Είδος: Οικία - Οικόπεδο Έκταση: 527 τ.μ. (Μερίδιο 1/6) Τοπογραφικά στοιχεία: Φ54, σχ570.602, τμ:4, τεμ. 360 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Δωρεά από τον πατέρα μου -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά Χρόνος απόκτησης: 23/6/2015 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία: Αξία 1/1/13 460,000 όλον
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Καρκόνες Είδος: Χωράφι Έκταση: Δεκ. 8, τετ. μ 0,27 Τοπογραφικά στοιχεία: Φ45, σχ37, τμήμα 0, Τεμ 501 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά της μητέρας μου Χρόνος απόκτησης: 29/6/15 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία: Αξία 1/1/13 96.300€ Μερίδιο 1/21
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Πρωμός Είδος: Χωράφι Έκταση: Δεκ. 1 τετ. μ 087 Τοπογραφικά στοιχεία: Φ45, σχ37, τμ. 0, τεμ. 544 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά της μητέρας μου Χρόνος απόκτησης: 29/6/2015 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία: 1/1/13 17.400€ Μερίδιο 1/21
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Τσάδα. Μέσα στο χωριό Είδος: Τόπος Κατοικία Έκταση: τετ. μετ. 84 Τοπογραφικά στοιχεία: Φ45, σχ. 6120V1, τμ 1, τεμ 732 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά της μητέρας μου Χρόνος απόκτησης: 25/6/2015 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία: 1/1/13 12,500€. Μερίδιο 1/21
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Πάφος - Τσάδα Είδος: Χωράφι Έκταση: Δεκ.12 Τετ. Μ. 375 Τοπογραφικά στοιχεία: Φ45, Σχ 45, Τμημ. 0, Τεμχ. 205 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά της μητέρας μου Χρόνος απόκτησης: 29/6/15 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία: 1/1/13 247.500 Μερίδιο 1/21
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Καρκόνες Είδος: Χωράφι Έκταση: Δεκ 2, Τετ Μετ 342 Τοπογραφικά στοιχεία: Φ45, Σχ 37, Τμήμα 0, τεμάχιο 500 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά της μητέρας μου Χρόνος απόκτησης: 29/6/15 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία: 1/1/13 35.100€ Μερίδιο 1/21


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: BMW 730i - 2003 Αξία: 10.000€


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:

ε.Αλλα εισοδήματα:

Δεν εχω άλλα εισοδήματα πέραν των συντάξεων και της βουλευτικής αντιμισθίας.

Διατηρώ Ιατρείο συμβουλευτικής ογκολογίας από το οποίο όχι μόνο δεν έχω εισοδήματα αλλά το συντηρώ με δικά μου έξοδα καθ'ότι την πληοψηφία των ασθενών τους βλέπω δωρεάν.5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Κύπρου Είδος χρέους: Όψεως με υπέρβαση Πορό χρέους: 17.000€
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Κύπρου Είδος χρέους: Όψεως με υπέρβαση Πορό χρέους: 15.000€
Όνομα πιστωτή: Ελληνική Τράπεζα Είδος χρέους: Όψεως με υπέρβαση Πορό χρέους: 10000€
Όνομα πιστωτή: Συνεργατική Οικοδομική Εταιρεία Δ.Υ Κύπρου Είδος χρέους: Όψεως με υπέρβαση Πορό χρέους: 7000€


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Ενώ στο παρελθόν είχα και αποταμιεύσεις που τις δήλωνα σήμερα έχω χρέη σχεδόν 50.000€. Οι καταθέσεις μου εξαφανίστηκαν λόγω των εξόδων διατήρησης του γραφείου μου (υπάλληλος, ενοίκιο, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο)