Άγγελος Βότσης

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Άγγελος Βότσης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής Λεμεσού
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 1. 10. 1963
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων :

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 30\8\2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Μόρφου Είδος: Χωράφι D 279 Έκταση: 1/2 3 Δεκ, 456 τ.μέτρα Τοπογραφικά στοιχεία: D XX 33 W2 317 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κληρονομικό Χρόνος απόκτησης: 27/5/1994 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Μόρφου Είδος: Χωράφι D 548 Έκταση: 1/2 1 Δεκ, 979 τ. μέτρα Τοπογραφικά στοιχεία: D XX 33W 195 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κληρονομικό Χρόνος απόκτησης: 27/5/1994 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Μόρφου Είδος: Περιβόλι με Γκαράζ Έκταση: Τοπογραφικά στοιχεία: 1/2 A14XIX 32 τεμ 16 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθήκη στον φορέα ίσης κατανομής βαρών για φοιτητικά δάνεια των παιδιών μου -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κληρονομικό Χρόνος απόκτησης: 27/5/1994 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Μόρφου Είδος: Χωράφι L 199 Έκταση: 1/2 2 Δεκ, 258 τ.μέτρα Τοπογραφικά στοιχεία: L199 L XIX 1GW1 206 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κληρονομικό Χρόνος απόκτησης: 27/5/1994 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Μόρφου Είδος: 1/2 Ισόγειος Οικία C 240 Έκταση: 338 ΤΜ Τοπογραφικά στοιχεία: C XIX 32:6 292 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κληρονομικό Χρόνος απόκτησης: 27/5/1994 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Honda Civic Αξία: ≈1500
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: BMW 520d Αξία: ≈15.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Φαρμακείο Άγγελος Βότης Λτδ Είδος επιχείρησης: Φαρμακείο Είδος συμμετοχής: 51%
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου Λτδ Είδος επιχείρησης: Αποθήκη Φαρμάκων Είδος συμμετοχής: 5 μετοχές (η 1 μετατράπηκε σε 5)


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρ Αριθμός σε κατοχή: 3015
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: CLR Investment Fund Public L Αριθμός σε κατοχή: 5000
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Δήμητρα επενδυτική Δημόσια Ε Αριθμός σε κατοχή: 2200
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Primetel PLC Αριθμός σε κατοχή: 186
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Salamis Tours (Holdings) Pub Αριθμός σε κατοχή: 650
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: A. Tsokkos Hotels Public Ltd Αριθμός σε κατοχή: 1500


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Περιφεριακή ΣΠΕ Λ/Σού Ποσό καταθέσεων: 141.400,34 (Τρεχούμενος Άγγελος - Φρόσω Βότση) (Προθεσμίας, Όψεως, Τρεχούμενος Φαρμακείου Άγγελου Βότση) Επισυνάπτεται κατάσταση 28/7/16 Παράρτημα(2)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου Ποσό καταθέσεων: 6 Ευρώ Λογαριασμός Άγγελος Βότσης 20 Ευρώ Λογαριασμός Φρόσω Βότση --- 26 Ευρώ Επισυνάπτετε Κατάσταση 28/7/16 Παράρτημα (3)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λ/σο Ποσό καταθέσεων: 61.221,94 (Κοινός οικογενειακός λογαριασμός) Επισυνάπτετε Κατάσταση 28/7/16 Παράρτημα (4)


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Εθνική Ασφαλιστική Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ασφάλεια κάλυψης Νοσοκομειακής Περίθαλψης
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Μινέρβα Ασφαλιστική Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: Ασφάλεια ζωής απ/13422 Εισοδήματα ή ωφελήματα: 200.000 Κάλυψη Θανάτου/ΜΟΑ


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης Είδος χρέους: Σπουδαστικά Δάνεια Πορό χρέους: 113.445,85 29/7/16 Επισυνάπτεται κατάσταση παράρτημα(5)


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Λόγω εργασίας στο φαρμακείο και μισθοδοσία Βουλευτή