Άριστος Δαμιανού

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Άριστος Δαμιανού
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 03\06\1972
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 1

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 1\10\2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ενορία Αγ. Αντώνιος Είδος: Διαμέρισμα Έκταση: 118 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σχ.21/470401, τμ.24, Τεμ. 135 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθήκη -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δάνειο Χρόνος απόκτησης: 2002 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €94050 Τρέχουσα αξία: €160000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Δήμος Αγ. Νάπας Είδος: Διαμέρισμα (βλ. 7) Έκταση: 57 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σχ.42.140504, Τεμ. 7 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθήκη -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δάνειο (βλ. 7) Χρόνος απόκτησης: 2008 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €100700 Τρέχουσα αξία: €90000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Αυτοκίνητο Μάρκας BMW 520d Sedan Αξία: 2015 €40000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Άριστος Δαμιανού & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Είδος επιχείρησης: Δικηγορική Εταιρεία Είδος συμμετοχής: Ιδιοκτήτης


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Μετοχές ΔΕΠΕ Αριθμός σε κατοχή: 1000 @ €1


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Laiki Cypria Life Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 00236151 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ασφάλεια ζωής


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

Το προβλεπόμενα ως βουλευτής του ΑΚΕΛ-Αριτερά ΝΔ (συνολικές απολαβές €4080 μηνιαίως)

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: ΣΤΕΚ (Πλέον ΣΠΕ Λήδρα Λτδ) Είδος χρέους: Ενυπόθηκο Δάνειο Πορό χρέους: €103896
Όνομα πιστωτή: Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης Είδος χρέους: Ενυπόθηκο Δάνειο ως συνοφειλέτης Πορό χρέους: €196375
Όνομα πιστωτή: ΣΤ Αμμοχώστου - Λάρνακας Λτδ Είδος χρέους: Δύο Δάνεια (προσωπικές εγγυήσεις και υποθήκη) Πορό χρέους: €79552 και €191194 ως συνοφειλέτης


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Το διαμέρισμα στην Αγ. Νάπα έχει εκχρεωθεί δυνάμει ιδιωτκής συμφωνίας