Άριστος Δαμιανού

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Άριστος Δαμιανού
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 03\06\1972
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 1

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 1\10\2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Ενορία Αγ. Αντώνιος
Είδος Διαμέρισμα
Έκταση 118 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σχ.21/470401, τμ.24, Τεμ. 135
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθήκη
Τρόπος απόκτησης Δάνειο
Χρόνος απόκτησης 2002
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €94050
-τρέχουσα αξία €160000
Τοποθεσία Δήμος Αγ. Νάπας
Είδος Διαμέρισμα (βλ. 7)
Έκταση 57 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σχ.42.140504, Τεμ. 7
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθήκη
Τρόπος απόκτησης Δάνειο (βλ. 7)
Χρόνος απόκτησης 2008
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €100700
-τρέχουσα αξία €90000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Αυτοκίνητο Μάρκας BMW 520d Sedan
Αξία 2015 €40000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής
Όνομα επιχείρησης Άριστος Δαμιανού & Συνεργάτες ΔΕΠΕ
Είδος επιχείρησης Δικηγορική Εταιρεία
Είδος συμμετοχής Ιδιοκτήτης


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Μετοχές ΔΕΠΕ
Αριθμός σε κατοχή 1000 @ €1


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Laiki Cypria Life
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 00236151
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ασφάλεια ζωής


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

Το προβλεπόμενα ως βουλευτής του ΑΚΕΛ-Αριτερά ΝΔ (συνολικές απολαβές €4080 μηνιαίως)

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή ΣΤΕΚ (Πλέον ΣΠΕ Λήδρα Λτδ)
Είδος χρέους Ενυπόθηκο Δάνειο
Πορό χρέους €103896
Όνομα πιστωτή Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης
Είδος χρέους Ενυπόθηκο Δάνειο ως συνοφειλέτης
Πορό χρέους €196375
Όνομα πιστωτή ΣΤ Αμμοχώστου - Λάρνακας Λτδ
Είδος χρέους Δύο Δάνεια (προσωπικές εγγυήσεις και υποθήκη)
Πορό χρέους €79552 και €191194 ως συνοφειλέτης


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Το διαμέρισμα στην Αγ. Νάπα έχει εκχρεωθεί δυνάμει ιδιωτκής συμφωνίας