Βασιλική Αναστασιάδου

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Βασιλική Αναστασιάδου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμη
Αριθμός ανήλικων τέκνων :

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 30/5/18ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Στρόβολος Είδος: Οικόπεδο Έκταση: 586 τ.μ Τοπογραφικά στοιχεία: Α.Ε:F598 Φύλο:21 Σχέδιο: 61Ε2 Τμήμα:F -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθήκη Τράπεζα Κύπρου -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 21/7/98 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €65.000 Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Στρόβολος Είδος: Κατοικία (από κοινού με σύζυγο) Έκταση: 1181 τ.μ ( 2 οικόπεδα) Τοπογραφικά στοιχεία: Α.Ε: Φύλο Σχέδιο: Τμήμα Α.Ε: Φύλο Σχέδιο: Τμήμα -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθήκη Τράπεζα Κύπρου -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δάνειο Τράπεζα Κύπρου Χρόνος απόκτησης: 2007 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €945.925 Τρέχουσα αξία: €934.200
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Άγιος Επιφάνειος Είδος: Χωράφι (1/3 Μερίδιο) Έκταση: 19111 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Α.Ε 4699 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 1992 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: € 5.000 Τρέχουσα αξία: € 3.417
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Χοιροκοιτία Είδος: Χωράφι (5/18) Μερίδιο Έκταση: Εκτάρια δεκάρια: 29 Τετραγωνικά Μέτρα: 767 Τοπογραφικά στοιχεία: Α.Ε 23175 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κληρονομικό Χρόνος απόκτησης: -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Πάνω Κερύνεια Είδος: Οικόπεδο (1/3 Μερίδιο) Έκταση: Τοπογραφικά στοιχεία: Α.Ε 4138 351 Block H -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά Χρόνος απόκτησης: 1991 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Κατεχόμενα Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Άγιος Αμβρόσιος Είδος: Χωράφι (1/3 Μερίδιο) Έκταση: Τοπογραφικά στοιχεία: Α.Ε 14659 212/218/219 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά Χρόνος απόκτησης: 1991 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Κατεχόμενα Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Άγιος Αμβρόσιος Είδος: Χωράφι (1/3 Μερίδιο από 1/4) Έκταση: Τοπογραφικά στοιχεία: Α.Ε 405 155 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά Χρόνος απόκτησης: 1991 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Κατεχόμενα Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Άγιος Αμβρόσιος Είδος: Χωράφι (1/3 Μερίδιο από 1/4) Έκταση: Τοπογραφικά στοιχεία: Α.Ε 502 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά Χρόνος απόκτησης: 1991 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Κατεχόμενα Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Βασίλεια Είδος: Οικόπεδο (1/3 Μερίδιο) Έκταση: Τοπογραφικά στοιχεία: 6086 IIR/3/I/II, II5/3/I/12 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά Χρόνος απόκτησης: 1991 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Κατεχόμενα Τρέχουσα αξία:


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: BMW σαλούν 16 άλογα (BMW series 2) - Έτος απόκτησης: 2016 Αξία: €23.600


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Μετοχές κληρονομικής διαδοχής (1991) στην εταιρεία Μίκης Αναστασιάδης (ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ) ΛΤΔ (Οικογενειακή επιχείρηση με μοναδική δραστηριότητα την ενοικίαση ακινήτου) Αριθμός σε κατοχή: 7.500


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Ποσό καταθέσεων: €2,44
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Ποσό καταθέσεων: €2.350,60
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Ποσό καταθέσεων: €42.042,37
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Ποσό καταθέσεων: €1.143,64
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Ποσό καταθέσεων: €541,47
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Ποσό καταθέσεων: €6.676,88
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Ποσό καταθέσεων: €44,13
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (Κοινός Λογαριασμός με τη Βασιλική Αναστασιάδου) Ποσό καταθέσεων: €64.576
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Astro Bank Ποσό καταθέσεων: €247,20
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Ποσό καταθέσεων: €241.091
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λιμιτεδ Ποσό καταθέσεων: €83,42


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) ΛΤΔ Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 195 Εισοδήματα ή ωφελήματα: €100.000
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: EUROLIFE LIMITED Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 90/152555 Εισοδήματα ή ωφελήματα: €175.000 €93.000
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα - Unversal Life Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: GL 2474 Εισοδήματα ή ωφελήματα: €175.000


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Είδος χρέους: Οικιακό Δάνειο (από κοινού με σύζυγο) Πορό χρέους: € 754.979
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Είδος χρέους: Παρατράβηγμα Πορό χρέους: €160
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Είδος χρέους: Παρατράβηγμα Πορό χρέους: €275
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Είδος χρέους: Δάνειο (από κοινού με σύζυγο) Πορό χρέους: €11.161
Όνομα πιστωτή: Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Είδος χρέους: Δάνειο Πορό χρέους: €18.036,14
Όνομα πιστωτή: Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Είδος χρέους: Γενικές Εγγυητικές Πορό χρέους: €850


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων