Δημήτρης Παπαδάκης

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Παπαδάκης Δημήτρης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Ευρωβουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 22/08/66
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Διαζευγμένος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 1

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 25//8/2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Βρυξέλλες Είδος: Διαμέρισμα Έκταση: 50m² Τοπογραφικά στοιχεία: Rue Dy Governant Prouisoiv 3, Brussels -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά (Κατόπιν λήψης δανείου) Χρόνος απόκτησης: 2015 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €200,000 Τρέχουσα αξία: €200,000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Διατηρώ περιουσία στην κατεχόμενη Αμμόχωστο Είδος: Έκταση: Τοπογραφικά στοιχεία: -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Χρόνος απόκτησης: -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Μοτοσυκλέττα Kawasaki 500cc Αξία: €1500
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Αυτοκίνητο Volvo S40 Αξία: €3000
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Αυτοκίνητο Audi A5 Αξία: €40000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: B.O.C Ποσό καταθέσεων: 25,218.00
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: KBC Brussels Ποσό καταθέσεων: 87,748.07
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ING Ποσό καταθέσεων: 65,061.00


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Eurolife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 0000176457 Medical Εισοδήματα ή ωφελήματα:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Eurolife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 0000177123 Orizontas Εισοδήματα ή ωφελήματα: Σπουδαστικό πρόγραμμα
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Eurolife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 0000210296 Life Plan Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ασφάλεια Ζωής


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: KBC Brussels Είδος χρέους: Στεγαστικό Πορό χρέους: 77,351.71 Υπόλοιπο
Όνομα πιστωτή: BOC Είδος χρέους: Επαγγελματικό (2013) Πορό χρέους: 25,218.07 Υπόλοιπο
Όνομα πιστωτή: ΣΚΤ Είδος χρέους: Επαγγελματικό Πορό χρέους: 3142.72 Υπόλοιπο


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων