Δημήτρης Συλλούρης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Δημήτρης Συλλούρης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Πρόεδρος Βουλής Αντιπροσώπων
Διεύθυνση Κατοικίας : Λευκωσία
Ημερομηνία Γεννήσεως : 27/07/1953
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 0

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 30/05/2019ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Λευκωσία
Είδος Διαµέρισμα / Γραφείο
Έκταση 120τμ
Τοπογραφικά στοιχεία 10/2987, 21-62Ε2, τεµ 2389
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Τίποτε
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 22/04/2002
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 65.000 ΛΚ
-τρέχουσα αξία 100.000 ευρώ
Τοποθεσία Δήμος Ιδαλίου, Παναγίας Ευαγγελίστριας, Λευκωσία
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία ---
Έκταση Διάφορα
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχια 388, Φύλλο 30, Σχέδιο 64Ε2
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Δήμος Ιδαλίου, Παναγίας Ευαγγελίστριας, Λευκωσία
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο/ Μερίδιο 1/7, Αξία ------
Έκταση Διάφορα
Τοπογραφικά στοιχεία Τεµάχιο 391 , Φύλλο 30. Σχέδιο 64Ε2
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Δήμος Ιδαλίου, Παναγίας Ευαγγελίστριας, Λευκωσία
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/28, Αξία €3.607.00
Έκταση 8083 τ.µ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχια 72, Φύλλο 31. Σχέδιο-49W2
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Δήμος Ιδαλίου, Παναγίας Ευαγγελίστριας, Λαξιές, Λευκωσία
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/21, Αξία €33.647,00
Έκταση 6281 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχια 325, Φύλλο 40, Σχέδιο 01W1
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Δήµος Iδαλίου, Παναγίας Ευαγγελίστριας, Καζιβερή, Λευκωσία
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο, Μερίδιο 1/21 , Αξία €6.142,00
Έκταση 10322 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχια 66, Φύλλο 30, Σχέδιο 48Ε2
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Δήμος Ιδαλίου, Παναγίας Ευαγγελίστριας, Δρακοντόσπηλιος, Λευκωσία
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο/ Μερίδιο 1/21, Αξία €2,628.00
Έκταση 4413 τ.μ
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχιο 161, Φύλλο 30, Σχέδιο 48Ε2
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Δήμος Ιδαλίου, Παναγίας Ευαγγελίστριας, ΑSΤSΗΙΚ-ΡΑSΗI, Λευκωσία
Είδος Χωράφια ως η συνμμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/21, Αξία €4.452,00
Έκταση 7479 τ.µ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχια 394, Φύλλο 31, Σχέδιο 49W1
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Ποταµιά, Κατσικορώνια, Λευκωσία
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/3, Αξία €54.933,00
Έκταση 24415 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχια 748, Φύλλο 31, Σχέδιο 57
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Ποταµιά, Λευκωσία
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/2, Αξία €5.467,00
Έκταση 28429 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεµάχιο 215, Φύλλο 31 , Σχέδιο 42
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Καφκαλλάτης
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο
Έκταση Διάφορα
Τοπογραφικά στοιχεία Ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Καφκαλλάτης
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο
Έκταση Διάφορα
Τοπογραφικά στοιχεία Ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Ποταµιά, Μέσα στο χωριό, Λευκωσία
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάστασή από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/14, Αξία €5.250,00
Έκταση 735 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχιο 85, Φύλλο 31, Σχέδιο 1120V01
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Ποταμιά, Μέσα στο χωριό, Λευκωσία
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/2, Αξία €71.000.00
Έκταση 1775 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία τεµάχιο 1, Φύλλο 31, Σχέδιο 1120V01
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Ποταμιά, Καυκάλλα, Λευκωσία
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία €957.00
Έκταση 1673 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχιο 26, Φύλλο 31, Σχέδιο 50
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Ποταμιά, Παλλουριώπσσα, Λευκωσία
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία €5.985,00
Έκταση 19064, τ.µ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχιο 37, Φύλλο 31, Σχέδιο 42
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Ποταµιά, Παλλουρεώπσσα, ΛευκωσΙα
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/17. Αξία €7.257,00
Έκταση 12710 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεµάχια 182, Φύλλο 31, Σχέδιο 34
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονοµικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Ποταμιά, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία €3.400,00
Έκταση 5956 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεµάχια 218, Φυλλο 31 Σχέδιο 34
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονμικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Ποταμιά, Αγία Μαύρη, Λευκωσία
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία €12.228,00
Έκταση 21405 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχιο 9, Φύλλο 31, Σχέδιο 50
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Ποταμιά, Λευκωσία
Είδος Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία ------
Έκταση Διάφορα
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχιο 749. Φύλλο 31, Σχέδιο 49
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Ποταμιά, Λευκωσία
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο/ Μερίδιο 1/7, Αξία -------
Έκταση Διάφορα
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχιο 552, Φύλλο 31, Σχέδιο 49
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Ποταμιά, Σαντανού, Λευκωσία
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο/ Μερίδιο 1/7 Αξία €13.071,00
Έκταση 10703 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχιο 35, Φύλλο 31, Σχέδιο 50
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Ποταμιά, ZEYTILIΚ, Λευκωσία
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/1, Αξία €87.800,00
Έκταση 2342 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχια 528, Φύλλο 31, Σχέδιο 49
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Ποταμιά, Τσιφλίκια, ΛευκωσΙα
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/21, Αξία €2.714,00
Έκταση 16054 τ.µ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχια 170, Φύλλο 31, Σχέδιο 34
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Ποταμιά, Μέσα στο χωριό, Λευκωσία
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 2/9, Αξία €47.044,00
Έκταση 1512 τ.µ.
Τοπογραφικά στοιχεία τεμάχιο 41, Φύλλο 31, Σχέδιο 1120V01
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Άγιος Σωζόμενος, Λευκωσία
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/28, Αξία €1.517,00
Έκταση 17726 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχιο 98, Φύλλο 31, Σχέδιο 33
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Άγιος Σωζόμενος. Εκατόν Σκάλες, Λευκωσία
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 3/84, Αξία €6.092,00
Έκταση 56858 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεµάχιο 5, Φύλλο 31, Σχέδιο 49
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Κατεχόμενα/Ποταμιά, Λευκωσία
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο/ Μερίδιο 1/3, Αξία €2.866,00
Έκταση 17392 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχια 156, Φύλλο 31, Σχέδιο 42
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Κατεχόμενα/Ποταμιά, Βους, Λευκωσία
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο/ Μερίδιο 1/7, Αξία €5.428,00
Έκταση 21740 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχιο 179, Φύλλο 31, Σχέδιο 50
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Κατεχόμενα/Πέργαμος, Μερκίζι, Λάρνακα
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/4, Αξία €750,00
Έκταση 2007 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχιο 100, Φύλλο 32, Σχέδιο 41Ε2
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Κατεχόµενα / Άρσος Λάρνακας. Αγία Κορώνα, Λάρνακα
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/12, Αξία ------
Έκταση 42810 τ.µ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχιο 56, Φύλλο 31, Σχέδιο 24W2
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Κατεχόμενα/ Άρσος Λάρνακας, Λάρνακα
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/12, Αξία ------
Έκταση Διάφορα
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχια 396, Φύλλο 31, Σχέδιο 32Ε2
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης κληρονοµικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Κατεχόμενα/ Άρσος Λάρνακας, Κοντά στο χωριό, Λάρνακα
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/32, Αξία ------
Έκταση 20736 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχιο 450, Φύλλο 31, Σχέδιο 32Ε2
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Κατεχόμενα/ Άρσος Λάρνακας, Κιουτσουγού, Λάρνακα
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/24, Αξία ------
Έκταση 83948 τ.µ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχια 96, Φύλλο 31, Σχέδιο 40Ε2
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Κατεχόμενα / Άρσος Λάρνακας,Οττε Γους, Λάρνακα
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/4. Αξία -----
Έκταση 48496 τ.µ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχια 113, Φύλλο 31 , Σχέδιο 40Ε1
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Κατεχόμενα / Άρσος Λάρνακας, Δρόμος προς Πέργαμος, Λάρνακα
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/8, Αξία ------
Έκταση 24081 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχια 77, Φύλλο 32, Σχέδιο 41W1
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Κατεχόμενα / Δήμος Λύσης, Αμμόχωστος Ιντζίρ
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/3, Αξία ------
Έκταση 6400 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχιο 253, Φύλλο 23, Σχέδιο 59
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Κατεχόμενα / Δήμος Λύσης, Αµμόχωστος, Κόκκινες
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/1, Αξία ------
Έκταση 6607 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχια 204, Φύλλο 32, Σχέδιο 10
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Κατεχόμενα / Δήμος Λύσης, Αμμόχωστος, ΝιολΙτα
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία ------
Έκταση 4273 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχ|ο 725, Φύλλο 32, Σχέδιο 11
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Κατεχόμενα / Δήμος Λύσης, Αμμόχωστος, Ποταμός
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/3, Αξία ------
Έκταση 8762 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχια 365, Φύλλο 32, Σχέδιο 18
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Κατεχόμενα / Δήμος Λύσης, Αµμόχωστος, Εντός του χωριού
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/2, Αξία ------
Έκταση 731 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχιο 114. Φύλλο 32, Σχέδιο 18V
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Κατεχόμενα/Δήμος Λύσης, Αμμόχωστος, Παλιοπραστειόν
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/3, Αξία ------
Έκταση 8682 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεµάχιο 110, Φύλλο 32, Σχέδιο 19
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Κατεχόμενα / Δήμος Λύσης, Αμμόχωστος, Βούπες του Γιαννή
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/4 , Αξία ------
Έκταση 1802 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχιο 201, Φύλλο 32, Σχέδιο 27
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Κατεχόµενα / Δήμος Λύσης, Αμμόχωστος, Ειδικό Καθεστώς
Είδος Χωράφια ως συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/2, Αξία ------
Έκταση 5456 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχιο 3, Φύλλο 32, Σχέδιο 42
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Κατεχόµενα / Δήµος Λύσης, Αμμόχωστος
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 5/36, Αξία ------
Έκταση Διάφορα
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχια 549, Φύλλο 32, Σχέδιο 12
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Ποταµιά, Καμίνια, Λευκωσία / (Νεκρή Ζώνη)
Είδος Χωράφια ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία €11.528,00
Έκταση 22743 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεµάχιο 139, Φύλλο 31, Σχέδιο 42
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Ποταµιά, Καµίνια. Λευκωσία / (Νεκρή Ζώνη) .
Είδος Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία €214.00
Έκταση 660 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχια 138, Φύλλο 31, Σχέδιο 42
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Ποταμιά, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία / (Νεκρή Ζώνη)
Είδος Χωράφι ως η συνημέναη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/1, Αξία €24.300,00
Έκταση 11037 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεµάχια 226, Φύλλο 31, Σχέδιο 34
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Ποταμιά, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία / (Νεκρή Ζώνη)
Είδος Χωράφι ως η συνημέναη κατάσταση από Κτηματολόγιο Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/14, Αξία €1.107,00
Έκταση 7024 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχιο 252, Φύλλο 31, Σχέδιο 34
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Ποταμιά, Παρατιές, Λευκωσία | (Νεκρή Ζώνη)
Είδος Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/14, Αξία €471,00
Έκταση 3011 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχιο 21, Φύλλο 31, Σχέδιο 58
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Δήμος Πέγειας, Νερούκας, Πάφος (Νατούρα)
Είδος Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδεο 1/2 , Αξία €15.200,00
Έκταση 9365 τ.µ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχεο 126, Φύλλο 45, Σχέδιο 02
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Κανένα
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης ΔΕ
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΔΕ
-τρέχουσα αξία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Αυτοκίνητο MERCEDES, αρ. εγγραφής
Αξία €10.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΕΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Ποσό καταθέσεων €1802,94
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΕΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Ποσό καταθέσεων €28.665,09
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας RCB
Ποσό καταθέσεων €71.414,84


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας CNP Cyprialife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 00056909
Εισοδήματα ή ωφελήματα Κάλυψη φυσικού θανάτου €123.020 / Θάνατος από ατύχημα €61.510
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας ALICO
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 6876868
Εισοδήματα ή ωφελήματα Κάλυψη φυσικού θανάτου €205.033


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

2018: Ακάθαρτος μισθός ύψους €129.078 και σύνταξη κοινωνικών ασφαλίσεων €3.256,20

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
Είδος χρέους Φοιτητικό δάνειο από κοινού με σύζυγο και θυγατέρα
Πορό χρέους -€332,61
Όνομα πιστωτή Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
Είδος χρέους Φοιτητικό δάνειο από κοινού με σύζυγο και θυγατέρα
Πορό χρέους -€5.957,82


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Καμία, μόνο εισόδημα ο μισθός από Γενικό Λογιστήριο