Δημήτρης Συλλούρης

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Δημήτρης Συλλούρης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Πρόεδρος Βουλής Αντιπροσώπων
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 27/07/1953
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 0

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 24/07/2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Δήμος Ιδαλίου, Παναγίας Ευαγγελίστριας, Λευκωσία Είδος: Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία --- Έκταση: Διάφορα Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχια 388, Φύλλο 30, Σχέδιο 64Ε2 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Δήμος Ιδαλίου, Παναγίας Ευαγγελίστριας, Λευκωσία Είδος: Χωράφι ως η συνημµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία --- Έκταση: Διάφορα Τοπογραφικά στοιχεία: Τεµάχιο 391 , Φύλλο 30. Σχέδιο 64Ε2 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονοµικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Δήμος Ιδαλίου, Παναγίας Ευαγγελίστρια; Αγρίδι, Λευκωσία Είδος: Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/28, Αξία €3.607.ΟΟ Έκταση: 8083 τ.µ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχια 72, Φύλλο 31. Σχέδιο-49W2 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονοµικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Δήμος Ιδαλίου, Παναγίας Ευαγγελίστριας, Λαξιές, Λευκωσία Είδος: Χωράφι ως η συνηµμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/21, Αξία €33.647,ΟΟ Έκταση: 6281 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχια 325, Φύλλο 40, Σχέδιο 01W1 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Δήµος Iδαλίου, Παναγίας Ευαγγελίστριας, Καζιβερή, Λευκωσία Είδος: Χωράφι ως η συνηµµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο, Μερίδιο 1/21 , Αξία €6.142,00 Έκταση: 10322 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεµάχια 66, Φύλλο 30, Σχέδιο 48 2 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Δήμος Ιδαλίου, Παναγίας Ευαγγελίστριας, ΑSΤSΗΙΚ-ΡΑSΗI, Λευκωσία Είδος: Χωράφι ως η συνημµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/21, Αξία €4.452,ΟΟ Έκταση: 7479 τ.µ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχια 394, Φύλλο 31, Σχέδιο 49W1 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονοµικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ποταµιά, Κατσικορώνια, Λευκωσία Είδος: Χωράφι ως η συνηµμένη κατάσταση από κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/3, Αξία €54.933,00 Έκταση: 24415 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχια 748, Φύλλο 31, Σχέδιο 57 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονοµικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ποταµιά, Λευκωσία Είδος: Χωράφι ως η συνηµµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/2, Αξία €5.467,00 Έκταση: 28429 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεµάχιο 215, Φύλλο 31 , Σχέδιο 42 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Καφκαλλάτης Είδος: Χωράφι ως η συνηµµένη κατάσταση από Κτηµατολόγιο Έκταση: Διάφορα Τοπογραφικά στοιχεία: Ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονοµικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ποταµιά, Μέσα στο χωριό, Λευκωσία Είδος: Χωράφι ως η συνηµμένη κατάστασή από Κτηµατολόγιο / Μερίδιο 1/14, Αξία €5.250,00 Έκταση: 735 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχιο 85, Φύλλο 31, Σχέδιο 1120V01 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ποταμιά, Μέσα στο χωριό, Λευκωσία Είδος: Χωράφι ως η συνημµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/2, Αξία €71.000.00 Έκταση: 1775 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: τεµάχιο 1, Φύλλο 31, Σχέδιο 1120V01 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ποταμιά, Καυκάλλα, Λευκωσία Είδος: Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία €957.00 Έκταση: 1673 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχιο 26, Φύλλο 31, Σχέδιο 50 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ποταμιά, Παλλουριώπσσα, Λευκωσία Είδος: Χωράφι ως η συνημµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία €5.985,00 Έκταση: 19064, τ.µ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχιο 37, Φύλλο 31, Σχέδιο 42 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ποταµιά, Παλλουρεώπσσα, ΛευκωσΙα Είδος: Χωράφι ως η συνημµένη κατάσταση από κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/17. Αξία €7.257,00 Έκταση: 12710 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεµάχια 182, Φύλλο 31, Σχέδιο 34 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κληρονοµικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ποταμιά, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία Είδος: Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματόλόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία €3.400,00 Έκταση: 5956 Τοπογραφικά στοιχεία: Τεµάχια 218, Φυλλο 31 Σχέδιο 34 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κληρονμικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ποταμιά, Αγία Μαύρη, Λευκωσία Είδος: Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηµατολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία €12.228,00 Έκταση: 21405 Τοπογραφικά στοιχεία: Τεµάχια 9 Φύλλο 31 Σχέδιο 50 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ποταμιά, Λευκωσία Είδος: Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία --- Έκταση: Διάφορα Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχιο 749. Φύλλο 31, Σχέδιο 49 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονοµικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ποταμιά, Σαντανού, Λευκωσία Είδος: Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο/ Μερίδιο 1/7 Αξία €13.071,00 Έκταση: 10703 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχιο 35, Φύλλο 31, Σχέδιο 50. -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονοµικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ποταμιά, ZEYTILIΚ, Λευκωσία Είδος: Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/1, Αξία €87.800,00 Έκταση: 2342 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχια 528, Φύλλο 31, Σχέδιο 49 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ποταμιά, Τσιφλίκια, ΛευκωσΙα Είδος: Χωράφι ως η συνημµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/21, Αξία €2.714,00 Έκταση: 16054 τ.µ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχια 170, Φύλλο 31, Σχέδιο 34 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ποταμιά, Μέσα στο χωριό, Λευκωσία Είδος: Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 2/9, Αξία €47.044,00 Έκταση: 1512 τ.µ. Τοπογραφικά στοιχεία: τεμάχιο 41, Φύλλο 31, Σχέδιο 1120V01 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονοµικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Άγιος Σωζόμενος, Λευκωσία Είδος: Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/28, ΑξΙα €1.517,00 Έκταση: 17726 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχιο 98, Φύλλο 31 , Σχέδιο 33 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Άγιος Σωζόμενος. Εκατόν Σκάλες, Λευκωσία Είδος: Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 3/84, Αξία €6.092,00 Έκταση: 56858 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεµάχιο 5, Φύλλο 31, Σχέδιο 49 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λευκωσία Είδος: Διαµέρισμα / Γραφείο-(Δεν έχει μεταβιβαστεί ακόμα - Εγκλωβισμένο) Έκταση: 120τμ Τοπογραφικά στοιχεία: 10/2987, 21-62Ε2, τεµ 2389 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Τίποτε -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 22/04/2002 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: 65.000 ΛΚ Τρέχουσα αξία: 100.000 ευρώ
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κατεχόµενα / Ποταμιά, Κάστρος, Λευκωσία Είδος: Χωραφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο | Μερίδιο 1/3, Αξία €2.866,00 Έκταση: 17392 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχια 156, Φύλλο 31, Σχέδιο 42 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κατεχόμενα / Ποταμιά, Βους, Λευκωσία Είδος: Χωράφι ως η συνηµμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο | Μερίδιο 1/7, Αξία €5.428,00 Έκταση: 21740 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχιο 179, Φύλλο 31, Σχέδιο 50 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κληρονζομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κατεχόμενα / Πέργαμος, Μερκίζι, Λάρνακα Είδος: Χωράφι ως η συνηµμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/4, Αξία €750,00 Έκταση: 2007 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχιο 100, Φύλλο 32, Σχέδιο 41Ε2 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κατεχόµενα / Άρσος Λάρνακας. Αγία Κορώνα, Λάρνακα Είδος: Χωράφι ως η συνημµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/12, Αξία --- Έκταση: 42810 τ.µ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχιο 56, Φύλλο 31, Σχέδιο 24W2 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κατεχόμενα / Άρσος Λάρνακας, Λάρνακα Είδος: Χωραφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/12, Αξία €--- Έκταση: Διάφορα Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχια 396, Φύλλο 31, Σχέδιο 32Ε2 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονοµικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κατεχόμενα / Άρσος Λάρνακας, Κοντά στο χωριό, Λάρνακα Είδος: Χωραφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/32, Αξία €--- Έκταση: 20736 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχιο 450, Φύλλο 31, Σχέδιο 32Ε2 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονοµικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κατεχόµενα / Άρσος Λάρνακας, Κιουτσουγού, Λάρνακα Είδος: Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/24, Αξία €--- Έκταση: 83948 τ.µ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχια 96, Φύλλο 31, Σχέδιο 4052 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κατεχόµενα / Άρσος Λάρνακας,Οττε Γους, Λάρνακα Είδος: Χωράφι ως η συνημµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/4. Αξία €--- Έκταση: 48496 τ.µ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχια 113, Φύλλο 31 , Σχέδιο 40Ε1 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κατεχόµενα / Άρσος Λάρνακας, προς Πέργαμος, Λάρνακα Είδος: Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/8, Αξία €--- Έκταση: 24081 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχια 77, Φύλλο 32, Σχέδιο 41W1 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κατεχόμενα / Δήμος Λύσης, Αμμόχωστος Ιντζίρ Είδος: Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/3 Έκταση: 6400 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχιο 253, Φύλλο 23, Σχέδιο 59 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονοµικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κατεχόμενα / Δήμος Λύσης, Αµμόχωστος, Κόκκινες Είδος: Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/1 Έκταση: 6607 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχια 204, Φύλλο 32, Σχέδιο 10 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονοµικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κατεχόµενα / Δήμος Λύσης, Αμμόχωστος, ΝτολΙτα Είδος: Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7 Έκταση: 4273 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχ|ο 725, Φύλλο 32, Σχέδιο 11 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κατεχόμενα / Δήμος Λύσης, Αμμόχωστος, Ποταμός Είδος: Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/3 Έκταση: 8762 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχια 365, Φύλλο 32, Σχέδιο 18 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κατεχόμενα / Δήμος Λύσης, Αµμόχωστος, Εντός του χωριού Είδος: Χωράφι ως η συνηµμένη κατάσταση από Κτηµατολόγιο / Μερίδιο 1/2 Έκταση: 731 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχιο 114. Φύλλο 32, Σχέδιο 18V -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: κατεχόµενα / Δήμος Λύσης, Αμμόχωστος, Παλιοπραστειόν Είδος: Χωράφι ως η συνηµμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/3 Έκταση: 8682 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεµάχιο 110, Φύλλο 32, Σχέδιο 19 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κατεχόμενα / Δήμος Λύσης, Αμμόχωστος, Βούπες του Γιαννή Είδος: Χωράφι ως η συνηµμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / ΜερΙδιο 1/4 Έκταση: 1802 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχιο 201, Φύλλο 32, Σχέδιο 27 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κατεχόµενα / Δήμος Λύσης, Αμμόχωστος, Ειδικό Καθεστώς Είδος: Χωράφι ως συνημμένη κατάσταση από Κτηµατολόγιο / Μερίδιο 1/2 Έκταση: 5456 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχιο 3, Φύλλο 32, Σχέδιο 42 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κατεχόµενα / Δήµος Λύσης, Αμμόχωστος Είδος: Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηµατολόγιο / Μερίδιο 5/36 Έκταση: Διάφορα Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχια 549, Φύλλο 32, Σχέδιο 12 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ποταµιά, Καμίνια, Λευκωσία / (Νεκρή Ζώνη) Είδος: Χωράφι ως η συνημµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία €11.528,00 Έκταση: 22743 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεµάχιο 139, Φύλλο 31, Σχέδιο 42 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ποταµιά, Καµίνια. Λευκωσία / (Νεκρή Ζώνη) . Είδος: Χωράφι ως η συνημµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία €214.00 Έκταση: 660 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχια 138, Φύλλο 31, Σχέδιο 42 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ποταµιά, Παλλουριώπσσα, Λευκωσα / (Νεκρή Ζώνη) Είδος: Χωράφι ως η συνημέναη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/1, Αξία €24.300,00 Έκταση: 11037 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεµάχια 226, Φύλλο 31, Σχέδιο 34 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ποταμιά, Παλλουριώτισσα, Λευκωσϊα| (Νεκρή Ζώνη) Είδος: Χωράφι ως η συνημέναη κατάσταση από Κτηματολόγιο Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/14, Αξία €1.107,00 Έκταση: 7024 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχιο 252, Φύλλο 31, Σχέδιο 34 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ποταμιά, Παραπές, Λευκωαία | (Νεκρή Ζώνη) Είδος: Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/14, Αξία €471,00 Έκταση: 3011 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχιο 21, Φύλλο 31, Σχέδιο 58 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Δήμος Πέγειας, Νεροούκας, Πάφος (Νατούρα) Είδος: Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδεο 1/2 , Αξία €15.200,00 Έκταση: 9365 τ.µ. Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχεο 126, Φύλλο 45, Σχέδιο 02 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Κανένα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: ΔΕ -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΔΕ Τρέχουσα αξία:


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Αυτοκίνητο MERCEDES, αρ. εγγραφής Αξία: €15.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ΣΠΕ Στροβόλου Ποσό καταθέσεων: €1825,07
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Ελληνική Τράπεζα Ποσό καταθέσεων: €166081,70


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Laiki Cyprialife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 00022906 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Κάλυψη φυσικού θανάτου €51.258/ Θάνατος από ατύχημα €51.258
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Laiki Cyprialife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 00056909 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Κάλυψη φυσικού θανάτου €123.020/ Θάνατος από ατύχημα €61.510
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: ΑΛΙΚΟ Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 6876868 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Κάλυψη φυσικού θανάτου €205.033


ε.Αλλα εισοδήματα:

Εφάπαξ ποσό κατά το έτος 2016 για θητεία ως βουλευτής ύψους €185.114,725.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

2016: Εφάπαξ ποσό για θητεία ως βουλευτής ύψους €185.114,72 και ακάθαρτος μισθός ύψους €88099

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Κύρπου Είδος χρέους: Credit Card Πορό χρέους: -€2934,51
Όνομα πιστωτή: Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης Είδος χρέους: Φοιτητικό δάνειο από κοινού με σύζυγο και θυγατέρα Πορό χρέους: -€1878,23
Όνομα πιστωτή: Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης Είδος χρέους: Φοιτητικό δάνειο από κοινού με σύζυγο και θυγατέρα Πορό χρέους: -€11335,10


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Λήψη εφάπαξ ποσού για θητεία ως μέλος Βουλής των Αντιπροσώπων