Ελένη Θεοχάρους

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Ελένη Θεοχάρους
Ιδιότητα-Αξίωμα : Ευρωβουλευτής - Πρόεδρος Κίνημα Αλληλεγγύη
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 24-06-1953
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Χήρα
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία:ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λάκκος του Στόκκου Είδος: Διαμέρισμα Έκταση: Τοπογραφικά στοιχεία: Φ:0 / Σχέδιο: 2-210-341 Τμήμα: 4 / Τεμάχιο: Επι 111 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από τον πατέρα της Ελένης Θεοχάρους Χρόνος απόκτησης: 2002 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €51,770.62 Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Αρχάγγελος/Ανθούπολη Είδος: Οικία και Οικόπεδο Έκταση: 605 Τετραγωνικά μέτρα το Οικόπεδο 205 Τετρ. Οικία Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο: 30 / Σχέδιο 04W1 / Τμήμα: 3 / Τεμάχιο: 1061 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: 2/3 Όλον το σπίτι υποθηκευμένο στην Τράπεζα Κύπρου -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δάνειο Τράπεζα Κύπρου Χρόνος απόκτησης: 2007 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: 205.000 Λίρες Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Τάφος Προνομιακός, Νεκροταφείο Έγκωμης Είδος: Έκταση: Τοπογραφικά στοιχεία: -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Χρόνος απόκτησης: -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Θεμιστοκλέους 10 Κάτω Κερύνεια Είδος: Οικόπεδο Έκταση: Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο: 12 / Σχέδιο:200304 Τμήμα:2 / Τεμάχιο 99 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: 1/2 Μερίδιο -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Περιουσία όπου μεταβιβάστηκε σε εμένα μετά το θάνατο του συζύγου μου Χρόνος απόκτησης: 2016 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Δεν Αναγράφετε Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Οδός Θεμιστοκλέους Κάτω Κερύνεια Είδος: Ισόγεια Κατοικία Έκταση: Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο: 12 Σχέδιο: 200304 Τμήμα:2 / Τεμάχιο: 162 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: 1/2 Μερίδιο -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Περιουσία όπου μεταβιβάστηκε σε εμένα μετά το θάνατο του Συζύγου μου Χρόνος απόκτησης: 2016 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Οδός Ακληπιού, Πάνω Κερύνεια Είδος: Οικόπεδο Έκταση: 677 Τετραγωνικά μέτρα Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο:12/ Σχέδιο: 20 / Τμήμα: 8 / Τεμάχιο: 303 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: 1/2 Μερίδιο -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Μεταβιβάστηκε σε εμένα μετά το θάνατο του συζύγου μου Χρόνος απόκτησης: 2016 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λούρες του Αλή, Κάτω Δίκωμο Είδος: Χωράφι Έκταση: Δεκάρια: 18 / 730 Τετραγωνικά Μέτρα Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο: 12 Τμήμα:0 Σχέδιο: 51 Τεμάχιο: 108 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: 1/8 Μερίδιο -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Μεταβιβάστηκε σε εμένα μετά το θάνατο του συζύγου μου Χρόνος απόκτησης: 2016 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Πετράνες - Καζαφάνι Κερύνεια Είδος: Χωράφι - Διάφορα Δένδρα Έκταση: 2 Δεκάρια 676 Τετραγωνικά μέτρα Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο: 12 Τμήμα:0 Σχέδιο: 21 Τεμάχιο: 448 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: 1/8 Μερίδιο -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Μεταβιβάστηκε σε εμένα μετά το θάνατο του συζύγου μου Χρόνος απόκτησης: 2016 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Μουσταφά Πελέκ - Κ. Δίκωμο - Κερύνεια Είδος: Χωράφι Έκταση: 5 Δεκάριο 017 Μέτρα Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο:12 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 52 Τεμάχιο:169 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: 1/8 Μερίδιο -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Μεταβιβτάστηκε σ'εμένα μετά το θάνατο του συζύγου μου Χρόνος απόκτησης: 2016 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λ. Πουλίου κ. Καπότα Πάνω Κερύνεια Είδος: Χωράφι - Διάφορα Δέντρα Έκταση: Δεκάρια: 3 679 Τετραγωνικά Μέτρα Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο: 12 Τμήμα:8 ΣΧέδιο: 20 Τεμάχιο: 205 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: 1/8 Μερίδιο -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Μεταβιβτάστηκε σ'εμένα μετά το θάνατο του συζύγου μου Χρόνος απόκτησης: 2016 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λ. Πουλίου & Καπότα Π. Κερύνεια Είδος: Χωράφι - Διάφορα Δέντρα Έκταση: 1 Δεκάριο 338 Τετραγωνικά Μέτρα Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο: 12 Τμήμα: 8 Σχέδιο: 20 Τεμάχιο: 206 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: 1/8 Μερίδιο -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Μεταβιβάστηκε σ'εμένα μετά τον θάνατο του συζύγου μου Χρόνος απόκτησης: 2016 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λ. Πουλίου & Καπότα Π. Κερύνεια Είδος: Χωράφι - Διάφορα Δένδρα Έκταση: 1 Δεκάριο 673 Τετραγωνικά μέτρα Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο: 12 Τμήμα: 9 Σχέδιο: 20 Τεμάχιο: 207 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: 1/8 Μερίδιο -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Οικογενιακή περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του Χρόνος απόκτησης: 2016 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ασκληπιού Πάνω Κερύνεια Είδος: Οικόπεδο Έκταση: 509 Τετραγωνικά Μέτρα Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο: 12 Τμήμα: 8 Σχέδιο: 20 Τεμάχιο: 304 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: 1/2 Μερίδιο -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Οικογενιακή περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του Χρόνος απόκτησης: 2016 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ασκληπιού Πάνω Κερύνεια Είδος: Οικόπεδο Έκταση: 523 Τετραγωνικά Μέτρα Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο: 12 Τμήμα: 8 Σχέδιο: 20 Τεμάχιο: 305 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: 1/2 Μερίδιο -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του Χρόνος απόκτησης: 2016 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Παπαδιές - Καζαφάνι Είδος: Χωράφι - Διάφορα Δένδρα Έκταση: 2 Δεκάρια / 757 Τετραγωνικά μέτρα Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο: 12 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 30 Τεμάχιο: 770 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: 1/2 Μερίδιο -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του Χρόνος απόκτησης: 2016 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Βεράνι - Κάτω Δίκωμο Είδος: Χωράφι Έκταση: 13 Δεκάρια 386 Τετραγωνικά μέτρα Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο: 12 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 59 Τεμάχιο: 326 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: 1/8 Μερίδιο -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του Χρόνος απόκτησης: 2016 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Καψαλόπετρες Κάτω Δίκωμο Είδος: Χωράφι Έκταση: 1 Δεκάριο 673 Τετραγωνικά Μέτρα Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο: 12 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 59 Τεμάχιο: 331 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: 1/8 Μερίδιο -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του Χρόνος απόκτησης: 2016 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Μάνδρα του Γελάση Είδος: Χωράφι Έκταση: 5 Δεκάρια 919 Τετραγωνικά μέτρα Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο: 12 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 59 Τεμάχιο: 228 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: 1/8 Μερίδιο -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του Χρόνος απόκτησης: 2016 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ελιούδκια - Κ. Δίκωμο Είδος: Χωράφι Έκταση: 27 Δεκάρια 91 Μέτρα Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο: 12 Τμήμα:0 Σχέδιο: 62 Τεμάχιο: 280 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: 1/8 Μερίδιο -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του Χρόνος απόκτησης: 2016 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ελιούδκια - Κ. Δίκωμο Είδος: Χωράφι Έκταση: 1 Δεκάριο 673 Τετραγωνικά Μέτρα Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο: 12 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 62 Τεμάχιο: 281 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: 1/8 Μερίδιο -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του Χρόνος απόκτησης: 2016 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Αρχιεπίσκοποι Λαυρέντιου Είδος: Τρεχάτο Νερό Έκταση: Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο: 12 Τμήμα: 1 Σχέδιο: 200312 Τεμάχιο: 86 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: 1/8 Μερίδιο -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του Χρόνος απόκτησης: 2016 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Βούναρος Του Παύλου Κ. Δίκωμο Είδος: Χωράφι Έκταση: 64 Δεκάρια 549 Τετραγωνικά Μέτρα Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο: 21 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 6 Τεμάχιο: 209 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: 3/56 Μερίδιο -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του Χρόνος απόκτησης: 2016 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Μιτσιρκώτης - Κ. Δίκωμο Είδος: Χωράφι Έκταση: 8 Δεκάρια 027 Τετραγωνικά μέτρα Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο: 21 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 05 Τεμάχιο: 214 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: 1/8 Μερίδιο -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του Χρόνος απόκτησης: 2016 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κλημός της Μαζούλιας Κερύνεια Είδος: Χωράφι Έκταση: 298 Τετραγωνικά Μέτρα Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο: 21 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 05 Τεμάχιο: 92 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: 1/8 Μερίδιο -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του Χρόνος απόκτησης: 2016 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Σκαλίν - Κ. Δίκωμο Είδος: Χωράφι Έκταση: 90 Δεκάρια 302 Τετραγωνικά Μέτρα Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο: 21 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 04 Τεμάχιο: 237 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: 1/8 Μερίδιο -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του Χρόνος απόκτησης: 2016 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Τζι Μίστρι Είδος: Χωράφι Έκταση: 21 Δεκάρια 405 Τετραγωνικά Μέτρα Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο: 21 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 06 Τεμάχιο: 82 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: 1/8 Μερίδιο -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του Χρόνος απόκτησης: 2016 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Ιδιωτικό όχημα Land Rover, Freelander Sport 2.2 του 2008 Αξία: 14000€
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Ιδιωτικό όχημα / Mercedes E Class του 2009 Αξία: 10000€


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου Ποσό καταθέσεων: 21,218.51 Ευρώ
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου Ποσό καταθέσεων: 83,543.36 Ευρώ
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου Ποσό καταθέσεων: 78.048.41 Ευρώ
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: INB Bank (Βρυξέλλες) Ποσό καταθέσεων: 56,461 Ευρώ


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:

ε.Αλλα εισοδήματα:

1) Σύνταξη χηρείας και σύνταξη δημοσιών υπαλλήλων

 

Ολικό ετήσιο ποσό: 60.306,48 Ευρώ

 

2) Ετήσιος μισθός ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2016: 100 102,38 Ευρώ5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

Δεν έχω κάνει ξανά δήλωση περουσιακών στοιχείων

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Κύπρου Είδος χρέους: Δάνειο Κατοικίας Πορό χρέους: 183,388.39 Ευρώ


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων