Ελένη Θεοχάρους

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Ελένη Θεοχάρους
Ιδιότητα-Αξίωμα : Ευρωβουλευτής - Πρόεδρος Κίνημα Αλληλεγγύη
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 24-06-1953
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Χήρα
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία:ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Λάκκος του Στόκκου
Είδος Διαμέρισμα
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία Φ:0 / Σχέδιο: 2-210-341 Τμήμα: 4 / Τεμάχιο: Επι 111
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από τον πατέρα της Ελένης Θεοχάρους
Χρόνος απόκτησης 2002
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €51,770.62
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Αρχάγγελος/Ανθούπολη
Είδος Οικία και Οικόπεδο
Έκταση 605 Τετραγωνικά μέτρα το Οικόπεδο 205 Τετρ. Οικία
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο: 30 / Σχέδιο 04W1 / Τμήμα: 3 / Τεμάχιο: 1061
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 2/3 Όλον το σπίτι υποθηκευμένο στην Τράπεζα Κύπρου
Τρόπος απόκτησης Δάνειο Τράπεζα Κύπρου
Χρόνος απόκτησης 2007
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 205.000 Λίρες
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Τάφος Προνομιακός, Νεκροταφείο Έγκωμης
Είδος
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Θεμιστοκλέους 10 Κάτω Κερύνεια
Είδος Οικόπεδο
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο: 12 / Σχέδιο:200304 Τμήμα:2 / Τεμάχιο 99
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 1/2 Μερίδιο
Τρόπος απόκτησης Περιουσία όπου μεταβιβάστηκε σε εμένα μετά το θάνατο του συζύγου μου
Χρόνος απόκτησης 2016
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Δεν Αναγράφετε
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Οδός Θεμιστοκλέους Κάτω Κερύνεια
Είδος Ισόγεια Κατοικία
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο: 12 Σχέδιο: 200304 Τμήμα:2 / Τεμάχιο: 162
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 1/2 Μερίδιο
Τρόπος απόκτησης Περιουσία όπου μεταβιβάστηκε σε εμένα μετά το θάνατο του Συζύγου μου
Χρόνος απόκτησης 2016
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Οδός Ακληπιού, Πάνω Κερύνεια
Είδος Οικόπεδο
Έκταση 677 Τετραγωνικά μέτρα
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο:12/ Σχέδιο: 20 / Τμήμα: 8 / Τεμάχιο: 303
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 1/2 Μερίδιο
Τρόπος απόκτησης Μεταβιβάστηκε σε εμένα μετά το θάνατο του συζύγου μου
Χρόνος απόκτησης 2016
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Λούρες του Αλή, Κάτω Δίκωμο
Είδος Χωράφι
Έκταση Δεκάρια: 18 / 730 Τετραγωνικά Μέτρα
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο: 12 Τμήμα:0 Σχέδιο: 51 Τεμάχιο: 108
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 1/8 Μερίδιο
Τρόπος απόκτησης Μεταβιβάστηκε σε εμένα μετά το θάνατο του συζύγου μου
Χρόνος απόκτησης 2016
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Πετράνες - Καζαφάνι Κερύνεια
Είδος Χωράφι - Διάφορα Δένδρα
Έκταση 2 Δεκάρια 676 Τετραγωνικά μέτρα
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο: 12 Τμήμα:0 Σχέδιο: 21 Τεμάχιο: 448
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 1/8 Μερίδιο
Τρόπος απόκτησης Μεταβιβάστηκε σε εμένα μετά το θάνατο του συζύγου μου
Χρόνος απόκτησης 2016
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Μουσταφά Πελέκ - Κ. Δίκωμο - Κερύνεια
Είδος Χωράφι
Έκταση 5 Δεκάριο 017 Μέτρα
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο:12 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 52 Τεμάχιο:169
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 1/8 Μερίδιο
Τρόπος απόκτησης Μεταβιβτάστηκε σ'εμένα μετά το θάνατο του συζύγου μου
Χρόνος απόκτησης 2016
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Λ. Πουλίου κ. Καπότα Πάνω Κερύνεια
Είδος Χωράφι - Διάφορα Δέντρα
Έκταση Δεκάρια: 3 679 Τετραγωνικά Μέτρα
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο: 12 Τμήμα:8 ΣΧέδιο: 20 Τεμάχιο: 205
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 1/8 Μερίδιο
Τρόπος απόκτησης Μεταβιβτάστηκε σ'εμένα μετά το θάνατο του συζύγου μου
Χρόνος απόκτησης 2016
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Λ. Πουλίου & Καπότα Π. Κερύνεια
Είδος Χωράφι - Διάφορα Δέντρα
Έκταση 1 Δεκάριο 338 Τετραγωνικά Μέτρα
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο: 12 Τμήμα: 8 Σχέδιο: 20 Τεμάχιο: 206
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 1/8 Μερίδιο
Τρόπος απόκτησης Μεταβιβάστηκε σ'εμένα μετά τον θάνατο του συζύγου μου
Χρόνος απόκτησης 2016
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Λ. Πουλίου & Καπότα Π. Κερύνεια
Είδος Χωράφι - Διάφορα Δένδρα
Έκταση 1 Δεκάριο 673 Τετραγωνικά μέτρα
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο: 12 Τμήμα: 9 Σχέδιο: 20 Τεμάχιο: 207
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 1/8 Μερίδιο
Τρόπος απόκτησης Οικογενιακή περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του
Χρόνος απόκτησης 2016
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Ασκληπιού Πάνω Κερύνεια
Είδος Οικόπεδο
Έκταση 509 Τετραγωνικά Μέτρα
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο: 12 Τμήμα: 8 Σχέδιο: 20 Τεμάχιο: 304
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 1/2 Μερίδιο
Τρόπος απόκτησης Οικογενιακή περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του
Χρόνος απόκτησης 2016
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Ασκληπιού Πάνω Κερύνεια
Είδος Οικόπεδο
Έκταση 523 Τετραγωνικά Μέτρα
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο: 12 Τμήμα: 8 Σχέδιο: 20 Τεμάχιο: 305
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 1/2 Μερίδιο
Τρόπος απόκτησης Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του
Χρόνος απόκτησης 2016
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Παπαδιές - Καζαφάνι
Είδος Χωράφι - Διάφορα Δένδρα
Έκταση 2 Δεκάρια / 757 Τετραγωνικά μέτρα
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο: 12 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 30 Τεμάχιο: 770
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 1/2 Μερίδιο
Τρόπος απόκτησης Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του
Χρόνος απόκτησης 2016
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Βεράνι - Κάτω Δίκωμο
Είδος Χωράφι
Έκταση 13 Δεκάρια 386 Τετραγωνικά μέτρα
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο: 12 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 59 Τεμάχιο: 326
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 1/8 Μερίδιο
Τρόπος απόκτησης Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του
Χρόνος απόκτησης 2016
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Καψαλόπετρες Κάτω Δίκωμο
Είδος Χωράφι
Έκταση 1 Δεκάριο 673 Τετραγωνικά Μέτρα
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο: 12 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 59 Τεμάχιο: 331
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 1/8 Μερίδιο
Τρόπος απόκτησης Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του
Χρόνος απόκτησης 2016
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Μάνδρα του Γελάση
Είδος Χωράφι
Έκταση 5 Δεκάρια 919 Τετραγωνικά μέτρα
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο: 12 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 59 Τεμάχιο: 228
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 1/8 Μερίδιο
Τρόπος απόκτησης Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του
Χρόνος απόκτησης 2016
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Ελιούδκια - Κ. Δίκωμο
Είδος Χωράφι
Έκταση 27 Δεκάρια 91 Μέτρα
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο: 12 Τμήμα:0 Σχέδιο: 62 Τεμάχιο: 280
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 1/8 Μερίδιο
Τρόπος απόκτησης Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του
Χρόνος απόκτησης 2016
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Ελιούδκια - Κ. Δίκωμο
Είδος Χωράφι
Έκταση 1 Δεκάριο 673 Τετραγωνικά Μέτρα
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο: 12 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 62 Τεμάχιο: 281
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 1/8 Μερίδιο
Τρόπος απόκτησης Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του
Χρόνος απόκτησης 2016
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Αρχιεπίσκοποι Λαυρέντιου
Είδος Τρεχάτο Νερό
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο: 12 Τμήμα: 1 Σχέδιο: 200312 Τεμάχιο: 86
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 1/8 Μερίδιο
Τρόπος απόκτησης Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του
Χρόνος απόκτησης 2016
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Βούναρος Του Παύλου Κ. Δίκωμο
Είδος Χωράφι
Έκταση 64 Δεκάρια 549 Τετραγωνικά Μέτρα
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο: 21 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 6 Τεμάχιο: 209
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 3/56 Μερίδιο
Τρόπος απόκτησης Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του
Χρόνος απόκτησης 2016
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Μιτσιρκώτης - Κ. Δίκωμο
Είδος Χωράφι
Έκταση 8 Δεκάρια 027 Τετραγωνικά μέτρα
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο: 21 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 05 Τεμάχιο: 214
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 1/8 Μερίδιο
Τρόπος απόκτησης Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του
Χρόνος απόκτησης 2016
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Κλημός της Μαζούλιας Κερύνεια
Είδος Χωράφι
Έκταση 298 Τετραγωνικά Μέτρα
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο: 21 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 05 Τεμάχιο: 92
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 1/8 Μερίδιο
Τρόπος απόκτησης Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του
Χρόνος απόκτησης 2016
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Σκαλίν - Κ. Δίκωμο
Είδος Χωράφι
Έκταση 90 Δεκάρια 302 Τετραγωνικά Μέτρα
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο: 21 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 04 Τεμάχιο: 237
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 1/8 Μερίδιο
Τρόπος απόκτησης Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του
Χρόνος απόκτησης 2016
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Τζι Μίστρι
Είδος Χωράφι
Έκταση 21 Δεκάρια 405 Τετραγωνικά Μέτρα
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο: 21 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 06 Τεμάχιο: 82
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 1/8 Μερίδιο
Τρόπος απόκτησης Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του
Χρόνος απόκτησης 2016
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Ιδιωτικό όχημα Land Rover, Freelander Sport 2.2 του 2008
Αξία 14000€
Περιγραφή Ιδιωτικό όχημα / Mercedes E Class του 2009
Αξία 10000€


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων 21,218.51 Ευρώ
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων 83,543.36 Ευρώ
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων 78.048.41 Ευρώ
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας INB Bank (Βρυξέλλες)
Ποσό καταθέσεων 56,461 Ευρώ


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:

1) Σύνταξη χηρείας και σύνταξη δημοσιών υπαλλήλων

 

Ολικό ετήσιο ποσό: 60.306,48 Ευρώ

 

2) Ετήσιος μισθός ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2016: 100 102,38 Ευρώ5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

Δεν έχω κάνει ξανά δήλωση περουσιακών στοιχείων

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου
Είδος χρέους Δάνειο Κατοικίας
Πορό χρέους 183,388.39 Ευρώ


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων