Γεώργιος Κ Γεωργίου

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Γεώργιος Κ Γεωργίου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 09/10/1957
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : - -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 01/08/2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Πηγή Αμμοχώστου Είδος: Χωράφι Έκταση: 4561 Τ.Μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο 23/ Σχ 12 Τεμ. 628 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από τον πατέρα μου Χρόνος απόκτησης: 12/12/2002 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €10000 Τρέχουσα αξία: €20000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Πηγή Αμμοχώστου Είδος: Χωράφι Έκταση: 15311 Τ.Μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο 23 / Σχ. 12 / Τεμ 629 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από τον πατέρα μου Χρόνος απόκτησης: 12/12/2002 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €40000 Τρέχουσα αξία: €80000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Πηγή Αμμοχώστου Είδος: Χωράφι Έκταση: 867 ΤΜ Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο 23 / Σχ. 13 / Τεμ 367 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από τον πατέρα μου Χρόνος απόκτησης: 12/12/02 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €2000 Τρέχουσα αξία: €6000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Πηγή Αμμοχώστου Είδος: Χωράφι Έκταση: 2692 ΤΜ Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο 23/Σχ. 13/Τεμ 368 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από τον πατέρα μου Χρόνος απόκτησης: 12/12/02 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €6000 Τρέχουσα αξία: €15000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ενορία Χρυσοπολίτισσας Λάρνακας Είδος: Διαμέρισμα αρ 101 Έκταση: 90 Τ.Μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο 40 / Σχ 640302/ Τεμ. 20 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθηκευμένο στην ALPHA BANK - Λάρνακα -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 25/02/2003 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: £59800 Τρέχουσα αξία: €150,000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Καττόπατον - Λεύκαρα Είδος: Χωράφι Έκταση: 3500 Τ.Μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο 49/ Σχεδίου 37/ Τεμ 134 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθηκη Τράπεζας Κύπρου -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 14/01/1999 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €1700 Τρέχουσα αξία: €22499
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Μουττοκαύκι - Λεύκαρα Είδος: Χωράφι Έκταση: 7693 Τ.Μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο 49 / Σχέδιο 04 / Τεμ 451 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθήκη Τρ. Κύπρου -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 9/12/1996 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €1500 Τρέχουσα αξία: €22100


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Ι.Χ Mercendes Αξία: €23000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Δικηγορική Εταιρεία Γεώργιος Κ Γεωργίου ΔΕΠΕ Αριθμός σε κατοχή: 500 50%


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ΣΠΕ Μακράσυκας-Λάρνακας-Επαρχίας Αμμοχώστου ΛΤΔ Ποσό καταθέσεων: €4700 στις 28/17/2016


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:

ε.Αλλα εισοδήματα:

- €18000 ετησίως από την άσκηση του Δικηγορικού μου επαγγέλματος πλέον €1500 13ος μισθός. Πρόεδρος της Δικηγορικής Εταιρείας Γεωργίου κ Γεωργίου ΔΕΠΕ

- €415 από το ενοίκιο του διαμερίσματος στην Λαρνακα (Ενορία Χρυσολογιάτισσα)

- €580,92 Επίδομα Οδοιπορικών 

- €3794,49 αντιμισθία Βουλευτή

- €30650 Μέρισμα του 2015 (31/12/2015) από Δικηγορικής Εταιρείας Γεωργίου κ Γεωργίου ΔΕΠΕ5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: ΣΠΕ Μακράσυκας - Λ/κας - Αμμ'στου Είδος χρέους: Δάνειο Πορό χρέους: €105000 (Από κοινού)
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Κύπρου Είδος χρέους: Δάνειο Πορό χρέους: €113,257.84 στίς 30/6/16 (Από κοινού)
Όνομα πιστωτή: Universal Bank Είδος χρέους: Δάνειο Πορό χρέους: €63977.39
Όνομα πιστωτή: Alpha Bank Είδος χρέους: Δάνειο Πορό χρέους: €26,080.67 στίς 30/6/16


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Το Δάνειο στο ΣΠΕ Καλού Χωριού εξωφλήθηκε