Γεώργιος Λ. Σαββίδης

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Γεώργιος Λ. Σαββίδης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 0

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 19ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Είδος: ΔΙΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΥΛΗ Έκταση: 630 τ.μ. το οικόπεδο Τοπογραφικά στοιχεία: Αρ. Εγγρ. Φύλλο/ Σχέδιο/ Τμήμα/ Τεμάχιο: Μερίδιο: ΟΛΟ -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθήκη προς όφελος της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιερεία Λτδ Υπόλοιπο: Μηδέν -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 1994 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €213.575 Τρέχουσα αξία: €374.300
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Είδος: ΓΡΑΦΕΙΟ αρ. στον όροφο ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ αρ. Έκταση: Κλειστός χόρος: 122 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Αρ. Εγγρ. Φύλλο/ Σχέδιο/ Τμήμα/ Τεμάχιο: Μερίδιο: 2/5 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Δ/Ε -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από πατέρα Χρόνος απόκτησης: 2002 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Δ/Ε Τρέχουσα αξία: €59.600
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Είδος: ΓΡΑΦΕΙΟ αρ. στον όροφο ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ αρ. Έκταση: Τοπογραφικά στοιχεία: Αρ. Εγγρ. Φύλλο/ Σχέδιο/ Τμήμα/ Τεμάχιο: Μερίδιο: ΟΛΟ -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Δ/Ε -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: 1/2 μερίδιο - Δωρεά από πατέρα και αγοράς για €27.360 Χρόνος απόκτησης: Δωρεά 1996 - (αγορά 1988) -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Δ/Ε Τρέχουσα αξία: €176.000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Είδος: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ αρ στον όροφο ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ αρ. ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ αρ. Έκταση: Κλειστός χώρος: 170 τ.μ. Καλυμμένες βεράντες: 37 τ.μ. Ακάλυπτες Βεράντες: 7 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Αρ. Εγγρ. Φύλλο/ Σχέδιο/ Τμήμα/ Τεμάχιο: Μερίδιο: ΟΛΟ -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Δ/Ε -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κληρονομιά από πατέρα Χρόνος απόκτησης: 2012 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Δ/Ε Τρέχουσα αξία: €202.600
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Είδος: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ αρ. στον όροφο Έκταση: Τοπογραφικά στοιχεία: Αρ. Εγγρ. Φύλλο/ Σχέδιο/ Τμήμα/ Τεμάχιο: Μερίδιο: ΟΛΟ -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Δ/Ε -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 1983 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €36.051 Τρέχουσα αξία: €114.900
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Γ Είδος: ΔΙΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ αρ. ΑΥΛΗ αρ. στο ισόγειο ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ αρ. Έκταση: Κλειστός χώρος 98 τ.μ. Καλυμμένες βεράντες 3 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Αρ. Εγγρ. Φύλλο/ Σχέδιο/ Τμήμα/ Τεμάχιο: Μερίδιο: ΟΛΟ -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Δ/Ε -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 1993 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €117.188 Τρέχουσα αξία: €107.600
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: ΜΕΣΣΟΒΟΥΝΙ, ΠΟΤΑΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΙΑΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ Είδος: ΟΙΚΟΠΕΔΟ Έκταση: 1 δεκάριο 116 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Αρ. Εγγρ. 0/25903 Φύλλο/ Σχέδιο/ Τμήμα/ Τεμάχιο: -/2-208-342/3//135 Μερίδιο: 1/2 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Δ/Ε -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 2017 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €165.000 Τρέχουσα αξία: €222.600
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Είδος: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Έκταση: 84,78 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Δ/Ε -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 1996 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €50.822 Τρέχουσα αξία: Δεν γνωρίζω
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Είδος: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Έκταση: Τοπογραφικά στοιχεία: -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθήκη προς όφελος της Baclays Bank Plc Υπόλοιπο χρέους £62.553 (βλέπε σελίδα 20 (6) ) -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 2002 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €774.101 (£472.00, πλέον έξοδα) Τρέχουσα αξία: Δεν γνωρίζω
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Είδος: 2 ΟΙΚΟΠΕΔΑ, 2 ΧΩΡΑΦΙΑ Έκταση: Τοπογραφικά στοιχεία: -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Δ/Ε -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κληρονομιά από πατέρα Χρόνος απόκτησης: -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Δ/Ε Τρέχουσα αξία: -


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: SMART COUPE FORTWO Αξία: €8.300 (κόστος απόκτησης)


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: ADMINICO PROPERTIES LTD Είδος επιχείρησης: Ιδιωτική Εταιρεία Είδος συμμετοχής: Μέτοχος 99% & Διευθυντής Έμμεσα 100%
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: ADMINICO ESTATES LTD Είδος επιχείρησης: Ιδιωτική Εταιρεία Είδος συμμετοχής: Μέτοχος 51% & Διευθυντής Έμμεσα 100%
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: ADMINICO NOMINEES LTD Είδος επιχείρησης: Ιδιωτική Εταιρεία Είδος συμμετοχής: Μέτοχος 99% & Διευθυντής 'Εμμεσα 100%


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: ADMINICO ESTATES LTD Αριθμός σε κατοχή: 510
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: ADMINICO ESTATES LTD Αριθμός σε κατοχή: 99
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: ADMINICO NOMINEES LTD Αριθμός σε κατοχή: 99
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD Αριθμός σε κατοχή: 200.000
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: G.C.C TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD Αριθμός σε κατοχή: 10.800
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD Αριθμός σε κατοχή: 1.310
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: CY BANK OF CYPRUS HOLDINGS Αριθμός σε κατοχή: 14
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: ERMES DEPARTMENT STORES PLC Αριθμός σε κατοχή: 8.852
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: LCP HOLDINGFS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD Αριθμός σε κατοχή: 13.493
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD Αριθμός σε κατοχή: 33
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD Αριθμός σε κατοχή: 40.000
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ Αριθμός σε κατοχή: 156
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Αριθμός σε κατοχή: 2.638
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Αριθμός σε κατοχή: 1.088
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ Αριθμός σε κατοχή: 15
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LTD Αριθμός σε κατοχή: 20.625


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Bank of Cyprus Plc Ποσό καταθέσεων: €121.282 - 2 προσωπικοί λογαριασμοί και 1/2 μερίδιο κοινού λογαριασμού £137
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Hellenic Bank Plc Ποσό καταθέσεων: €1.307
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Cynergy Bank (UK) Ποσό καταθέσεων: £6.147 £7.885 - 1/2 μερίδιο
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Barclays Bank Plc Ποσό καταθέσεων: £51.853,35 - 1/2 μερίδιο
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Πειραιώς, Ελλάδα Ποσό καταθέσεων: €1.849
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: EFG Private Bank Ποσό καταθέσεων: £83.050,31 - 1/2 μερίδιο ( και 1/3 μερίδιο με )
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Astro Bank Ποσό καταθέσεων: €1.561,66


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Altius Insurance Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ασφαλισμένο ποσό: €102.449 Αξία εξαγοράς 31/12/2018: €23.888,90
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Altius Insurance Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ασφαλισμένο ποσό: €90.385 Αξία Εξαγοράς 31/12/2018: €32.786,92


ε.Αλλα εισοδήματα:

Ενοίκια εισπρακτέα:

€2.266,11/μήνα

€500/μήνα

€480/μήνα

Διαμέρισμα στο 31.5.2019 - Διαθέσιμο για ενοικίαση και £700/εβδομάδα από 20/07/20195.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

Δ/Ε

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Barclays Bank Plc Είδος χρέους: Δάνειο Πορό χρέους: £62.533 (31 Μαΐου 2019)


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Δ/Ε