Γεώργιος Λ. Σαββίδης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Γεώργιος Λ. Σαββίδης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 0

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 19ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία
Είδος ΔΙΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΥΛΗ
Έκταση 630 τ.μ. το οικόπεδο
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Εγγρ. Φύλλο/ Σχέδιο/ Τμήμα/ Τεμάχιο: Μερίδιο: ΟΛΟ
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθήκη προς όφελος της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιερεία Λτδ Υπόλοιπο: Μηδέν
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 1994
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €213.575
-τρέχουσα αξία €374.300
Τοποθεσία
Είδος ΓΡΑΦΕΙΟ αρ. στον όροφο ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ αρ.
Έκταση Κλειστός χόρος: 122 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Εγγρ. Φύλλο/ Σχέδιο/ Τμήμα/ Τεμάχιο: Μερίδιο: 2/5
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Δ/Ε
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από πατέρα
Χρόνος απόκτησης 2002
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Δ/Ε
-τρέχουσα αξία €59.600
Τοποθεσία
Είδος ΓΡΑΦΕΙΟ αρ. στον όροφο ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ αρ.
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Εγγρ. Φύλλο/ Σχέδιο/ Τμήμα/ Τεμάχιο: Μερίδιο: ΟΛΟ
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Δ/Ε
Τρόπος απόκτησης 1/2 μερίδιο - Δωρεά από πατέρα και αγοράς για €27.360
Χρόνος απόκτησης Δωρεά 1996 - (αγορά 1988)
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Δ/Ε
-τρέχουσα αξία €176.000
Τοποθεσία
Είδος ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ αρ στον όροφο ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ αρ. ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ αρ.
Έκταση Κλειστός χώρος: 170 τ.μ. Καλυμμένες βεράντες: 37 τ.μ. Ακάλυπτες Βεράντες: 7 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Εγγρ. Φύλλο/ Σχέδιο/ Τμήμα/ Τεμάχιο: Μερίδιο: ΟΛΟ
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Δ/Ε
Τρόπος απόκτησης Κληρονομιά από πατέρα
Χρόνος απόκτησης 2012
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Δ/Ε
-τρέχουσα αξία €202.600
Τοποθεσία
Είδος ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ αρ. στον όροφο
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Εγγρ. Φύλλο/ Σχέδιο/ Τμήμα/ Τεμάχιο: Μερίδιο: ΟΛΟ
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Δ/Ε
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 1983
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €36.051
-τρέχουσα αξία €114.900
Τοποθεσία Γ
Είδος ΔΙΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ αρ. ΑΥΛΗ αρ. στο ισόγειο ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ αρ.
Έκταση Κλειστός χώρος 98 τ.μ. Καλυμμένες βεράντες 3 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Εγγρ. Φύλλο/ Σχέδιο/ Τμήμα/ Τεμάχιο: Μερίδιο: ΟΛΟ
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Δ/Ε
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 1993
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €117.188
-τρέχουσα αξία €107.600
Τοποθεσία ΜΕΣΣΟΒΟΥΝΙ, ΠΟΤΑΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΙΑΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ
Είδος ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Έκταση 1 δεκάριο 116 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Εγγρ. 0/25903 Φύλλο/ Σχέδιο/ Τμήμα/ Τεμάχιο: -/2-208-342/3//135 Μερίδιο: 1/2
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Δ/Ε
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 2017
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €165.000
-τρέχουσα αξία €222.600
Τοποθεσία
Είδος ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Έκταση 84,78 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Δ/Ε
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 1996
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €50.822
-τρέχουσα αξία Δεν γνωρίζω
Τοποθεσία
Είδος ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθήκη προς όφελος της Baclays Bank Plc Υπόλοιπο χρέους £62.553 (βλέπε σελίδα 20 (6) )
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 2002
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €774.101 (£472.00, πλέον έξοδα)
-τρέχουσα αξία Δεν γνωρίζω
Τοποθεσία ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Είδος 2 ΟΙΚΟΠΕΔΑ, 2 ΧΩΡΑΦΙΑ
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Δ/Ε
Τρόπος απόκτησης Κληρονομιά από πατέρα
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Δ/Ε
-τρέχουσα αξία -


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή SMART COUPE FORTWO
Αξία €8.300 (κόστος απόκτησης)


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής
Όνομα επιχείρησης ADMINICO PROPERTIES LTD
Είδος επιχείρησης Ιδιωτική Εταιρεία
Είδος συμμετοχής Μέτοχος 99% & Διευθυντής Έμμεσα 100%
Όνομα επιχείρησης ADMINICO ESTATES LTD
Είδος επιχείρησης Ιδιωτική Εταιρεία
Είδος συμμετοχής Μέτοχος 51% & Διευθυντής Έμμεσα 100%
Όνομα επιχείρησης ADMINICO NOMINEES LTD
Είδος επιχείρησης Ιδιωτική Εταιρεία
Είδος συμμετοχής Μέτοχος 99% & Διευθυντής 'Εμμεσα 100%


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας ADMINICO ESTATES LTD
Αριθμός σε κατοχή 510
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας ADMINICO ESTATES LTD
Αριθμός σε κατοχή 99
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας ADMINICO NOMINEES LTD
Αριθμός σε κατοχή 99
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD
Αριθμός σε κατοχή 200.000
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας G.C.C TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD
Αριθμός σε κατοχή 10.800
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD
Αριθμός σε κατοχή 1.310
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας CY BANK OF CYPRUS HOLDINGS
Αριθμός σε κατοχή 14
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας ERMES DEPARTMENT STORES PLC
Αριθμός σε κατοχή 8.852
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας LCP HOLDINGFS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD
Αριθμός σε κατοχή 13.493
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD
Αριθμός σε κατοχή 33
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD
Αριθμός σε κατοχή 40.000
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Αριθμός σε κατοχή 156
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Αριθμός σε κατοχή 2.638
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Αριθμός σε κατοχή 1.088
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Αριθμός σε κατοχή 15
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LTD
Αριθμός σε κατοχή 20.625


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Bank of Cyprus Plc
Ποσό καταθέσεων €121.282 - 2 προσωπικοί λογαριασμοί και 1/2 μερίδιο κοινού λογαριασμού £137
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Hellenic Bank Plc
Ποσό καταθέσεων €1.307
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Cynergy Bank (UK)
Ποσό καταθέσεων £6.147 £7.885 - 1/2 μερίδιο
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Barclays Bank Plc
Ποσό καταθέσεων £51.853,35 - 1/2 μερίδιο
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Πειραιώς, Ελλάδα
Ποσό καταθέσεων €1.849
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας EFG Private Bank
Ποσό καταθέσεων £83.050,31 - 1/2 μερίδιο ( και 1/3 μερίδιο με )
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Astro Bank
Ποσό καταθέσεων €1.561,66


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Altius Insurance
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ασφαλισμένο ποσό: €102.449 Αξία εξαγοράς 31/12/2018: €23.888,90
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Altius Insurance
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ασφαλισμένο ποσό: €90.385 Αξία Εξαγοράς 31/12/2018: €32.786,92


ε.Αλλα εισοδήματα:

Ενοίκια εισπρακτέα:

€2.266,11/μήνα

€500/μήνα

€480/μήνα

Διαμέρισμα στο 31.5.2019 - Διαθέσιμο για ενοικίαση και £700/εβδομάδα από 20/07/20195.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

Δ/Ε

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Barclays Bank Plc
Είδος χρέους Δάνειο
Πορό χρέους £62.533 (31 Μαΐου 2019)


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Δ/Ε