Γιώργος Καρούλλας

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Γιώργος Καρούλλας
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 28/06/1972
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Άγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 31/07/2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Καθαρή Είδος: Οικόπεδο (1/2) Έκταση: 265 τ.μ. (530 το όλο) Τοπογραφικά στοιχεία: Φ40 Σχ 56Ε1 Τ,2 Τεμ. 260 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: 'Α Υποθήκη στο Συνεργ. Ταμ. Αμμ/στου - Λάρνακος Λτδ -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από γονέα Χρόνος απόκτησης: 2012 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €110000 το 1/2 των €220000 που είναι το όλο μερίδιο Τρέχουσα αξία: €110000 το 1/2 των €220000 που είναι το όλο μερίδιο


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: (Mercedes E220) Αξία: €25.000
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Αξία: Scrap Value (μετά από ατύχημα)


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Σ.Τ. Αμμ/στου Λάρνακας Λτδ Ποσό καταθέσεων: €20.154
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ΣΠΕ Μακράσυκας Λάρνακας Επαρχ. Αμμοχώστου Ποσό καταθέσεων: €12.112
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ΣΠΕ Μακράσυκας Λάρνακας Επαρχ. Αμμοχώστου Ποσό καταθέσεων: €27000


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Universal Lfe Unilife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 0011242112 Εισοδήματα ή ωφελήματα: €35 000 αναμενόμενα
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Prime Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 11443 Εισοδήματα ή ωφελήματα: €25 000 αναμενόμενο


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Σ.Τ. Αμμ/στου Λάρνακας Λτδ Είδος χρέους: Δάνειο Μεσοπρόθεσμο Ενυπόθηκο Πορό χρέους: €48,995
Όνομα πιστωτή: ΣΠΕ Μαρκάσυκας Λάρνακας επ Αμμ.στου Είδος χρέους: Δάνειο με Εγυητές Πορό χρέους: €119 (Υπόλοιπο)


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις είναι αποτέλεσμα της έισπραξης του εφάπαξ ποσού λόγω της προηγούμενης υπηρεσίας στο Υπουργείο Παιδίας ως δάσκαλος και στον μισθό του βουλετή. Η διαφοροποίηση στα δάνεια λόγω της μηνιαίας αποπληρωμής και στα μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα λόγω αγοράς νέου οχήματος εφόσον το προηγούμενο κατατράφηκε ολοσχερώς