Γιώργος Λακκοτρύπης

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ
Ιδιότητα-Αξίωμα : ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : Δύο

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 31/05/2018ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: ΜΗΛΙΚΟΥΡΙ (μέσα στο χωριό) Είδος: Παλαιά κατοικία/Γη (Το όλο μερίδιο) Έκταση: 409 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σχ τεμ Αρ. Εγγρ. -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: --- -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δυνάμει αγοράς για το ποσό των €20.500 Χρόνος απόκτησης: 1/01/2005 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €20.500 Τρέχουσα αξία: €17.500
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Δήμος Λακατάµειας, Ενορία Αρχάγγελος/Ανθούπολη Είδος: Οικόπεδο (1/2 μερίδιο) Έκταση: 554 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σχ.30/04 Ε2, Τµήμα 3, Τεμ.1751 Αρ. Εγγραφής-3/1823 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: --- -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δυνάμει αγοράς για το ποσό των €330.000 Χρόνος απόκτησης: 5/11/2010 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €165.000, - (1/2 μερίδιο) Τρέχουσα αξία: €131.450, - (1/2 μερίδιο)
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Δήμος Παραλιμνίου (Περιοχή Περνέρα) Είδος: Κατοικία (1/2 μερίδιο) Έκταση: 120 τ.µ. εμβαδόν κατοικίας Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σχ. Τμήμα Τεμ. επ -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: --- -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δυνάμει αγοράς - Πωλητήριο Έγγραφο , ημερ. 17/06/2009 για το ποσό των €280.000 Χρόνος απόκτησης: 17/06/2009 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €140.000 - (1/2 μερίδιο) Τρέχουσα αξία: €140.000 - (1/2 μερίδιο)
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: ΙΘΑΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ Είδος: Κατοικία (1/2 μερίδιο) Έκταση: Τοπογραφικά στοιχεία: -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: --- -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δυνάμει αγοράς για το ποσό των €300.000 Χρόνος απόκτησης: Σεπτέμβριος 2006 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €150.000, (Το 1/2 μερίδιο) Τρέχουσα αξία: €150.000, (Το 1/2 μερίδιο)
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Δήμος Στροβόλου, Ενορία Χρυσελεούσα Είδος: Οικόπεδο (1/2 μερίδιο) Έκταση: 837 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σχ. 2-229-389, Τμήμα 10, Τεμ. 101, Αρ. Εγγραφής 0/10541 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθήκη Τράπεζας Κύπρου για το ποσό των €235.000 -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δυνάμει αγοράς για το ποσό €435.000 Χρόνος απόκτησης: 08/11/2016 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €217.500 - (1/2 μερίδιο) Τρέχουσα αξία: €217.500 - (1/2 μερίδιο)


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: BMW 318 Ci (2003) Αξία: €5000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Microsoft (MSFT) Αριθμός σε κατοχή: 8,454
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: BOC (Bank of Cyprus) Αριθμός σε κατοχή: 464


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου Ποσό καταθέσεων: €22.263
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου Ποσό καταθέσεων: US$11.227
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου (για πληρωμή σχολείου) Ποσό καταθέσεων: €9.182 (Κοινός λογαριασμός με Χριστιάνα Καρή)


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Eurolife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 82128 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ασφάλεια ζωής
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Eurolife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 200171 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Αφάλεια Ζωής
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Laiki Cyprialife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 00000591 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ασφάλεια Ζωής


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Κύπρου Είδος χρέους: Δάνειο (1/2 μερίδιο) Πορό χρέους: €26.865
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Κύπρου Είδος χρέους: Δάνειο (1/2 μερίδιο) Πορό χρέους: €105.552


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

- Αγορά Οικοπέδου στο Δήμο Στροβόλου    με καταθέσεις και δάνειο

- 290 επιπλέον μετοχές Microsoft από μερίσματα που επανεπενδύονται αυτόματα

- 2 Δάνεια που εξοφλήθηκαν σε Τράπεζα Κύπρου και Alpha Bank