Γιώργος Παμπορίδης

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΜΠΟΡΙΔΗΣ
Ιδιότητα-Αξίωμα : ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : ΕΓΓΑΜΟΣ
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 3

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 22/05/2018ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: ΛΑΤΣΙΑ Είδος: 1/2 ΟΙΚΙΑ Έκταση: 500 Τ.Μ Τοπογραφικά στοιχεία: -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Δ/Ε -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: ΔΑΝΕΙΑ/ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Χρόνος απόκτησης: 2007 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: 521500ΕΥΡ Τρέχουσα αξία: 1090000ΕΥΡ
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ Είδος: 1/2 ΟΙΚΙΑ Έκταση: 257 τμ Τοπογραφικά στοιχεία: -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: EUROBANK CYPRUS - ΥΠΟΘΗΚΗ -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: ΔΑΝΕΙΑ/ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Χρόνος απόκτησης: 2011 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: 250000ΕΥΡ Τρέχουσα αξία: 225000ΕΥΡ
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: ΑΘΗΝΑ/ΕΛΛΑΔΑ Είδος: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Έκταση: 96 Τ.Μ. Τοπογραφικά στοιχεία: -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΕΩΣ-ΑΘΗΝΑ Προσημείωση (Υποθήκη) -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: ΔΑΝΕΙΑ Χρόνος απόκτησης: 2006 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: 169000ΕΥΡ Τρέχουσα αξία: 200000ΕΥΡ
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: ΠΑΡΟΣ/ΕΛΛΑΔΑ Είδος: Κτήρια/Εξοχική κατοικία Έκταση: 670 Τ.Μ Τοπογραφικά στοιχεία: Οικισμός πίσω Λιβάδι -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ Χρόνος απόκτησης: 2002 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: 0 Τρέχουσα αξία: 700000ΕΥΡ
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ Είδος: 55/100 ΜΕΡΙΔΙΟ ΠΟΛΥΚΟΙΤΚΙΑΣ Έκταση: 1350 Τ.Μ. Τοπογραφικά στοιχεία: -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ - Υποθήκη -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ Χρόνος απόκτησης: 2010 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: 0 Τρέχουσα αξία: 1100000ΕΥΡ


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: PORSCHE REG. Αξία: 78900EUR
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: POSCHE REG. Αξία: 84000EUR
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: MOTOR CYCLE-DUCATI SCRAMBLER Αξία: 8000EUR
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: ΒΑΡΚΑ-με την ονομσία- Αξία: 10000EUR


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: PARINIS LTD-REG. 169160 Είδος επιχείρησης: Κτηματική/Επενδυτική Εταιρεία Είδος συμμετοχής: ΜΕΤΟΧΟΣ 50/100
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: VORANO HOLDINGS LTD-REG.274009 Είδος επιχείρησης: Κτηματική/Επενδυτική Εταιρεία Είδος συμμετοχής: ΜΕΤΟΧΟΣ 100/100
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: LEGOLEN LTD -REG.280657 Είδος επιχείρησης: Κτηματική/Επενδυτική Εταιρεία Είδος συμμετοχής: ΜΕΤΟΧΟΣ 50/100


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: VORANO HOLDINGS LTD-REG.274009 Αριθμός σε κατοχή: 1000 (100/100)
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: PARINIS LTD-REG.169160 Αριθμός σε κατοχή: 855 (50/100)
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: LEGOLEN LTD-REG.280657 Αριθμός σε κατοχή: 500 (50/100)
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: ATHINADOROU BROS SUPER BETON PLC Αριθμός σε κατοχή: 8795 (1/100)


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ-ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ Λ/Σ Ποσό καταθέσεων: 2138ΕΥΡ
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: EUROBANK CYPRUS LTD Ποσό καταθέσεων: 864EYR


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: EUROLIFE Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 90/0172152 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Δ/Ε
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: PRIME INSURANCE Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 29292 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Δ/Ε
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: PRIME INSURANCE Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 29293 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Δ/Ε


ε.Αλλα εισοδήματα:

Ενοίκια από εκμετάλλευση ακινήτων €2500 μηνιαίως.5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

Δ/Ε

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: EUROBANK CYPRUS Είδος χρέους: OVERDRAFT ACCOUNT Πορό χρέους: 59301EUR
Όνομα πιστωτή: EUROBANK CYPRUS Είδος χρέους: PROPERTY LOAN Πορό χρέους: 203123EUR
Όνομα πιστωτή: EUROBANK CYPRUS Είδος χρέους: VISA CARD-2 VISA ACCOUNTS Πορό χρέους: 9913EUR
Όνομα πιστωτή: BANK OF CYPRUS Είδος χρέους: PROPERTY LOAN Πορό χρέους: 179032EUR
Όνομα πιστωτή: BANK OF CYPRUS Είδος χρέους: VISA CARD Πορό χρέους: 269EUR
Όνομα πιστωτή: PIREOS BANK Είδος χρέους: PROPERTY LOAN Πορό χρέους: 87897EUR
Όνομα πιστωτή: PIREOS BANK Είδος χρέους: PROPERTY LOAN Πορό χρέους: 16029EUR


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Η μείωση στα υπόλοιπα που διατηρώ στον τρεχούμενο λογαριασμό μετόχου στην εταιρεία Vorano Holdings ltd προκύπτει λόγω συναλλαγματικής διαφοράς και συγκεκριμένα λόγω αποτύπωσης του ποσού από Στερλίνες σε Ευρώ. Το ποσό σε στερλίνες παραμένει αμετάβλητο. Οι διαφοροποιήσεις στα χρεωστικά μου υπόλοιπα προ τα διάφορα τραπεζικά ιδρύματα προκύπτουν από τις αποπληρωμές δόσεων σε δάνεια μου. Παράλληλα χρειάστηκε να αυξήσω και το πιστωτικό όριο παρατραβήγματος μου στην τράπεζα Eurobank.

Εκποίησα το από ετών ακινητοποιημένο ΧΙ αυτοκίνητο μου με αρ. εγρ. έναντι του ποσού των 400 ευρω τον Ιανουάριο του 2018.

Παράλληλα το αυτοκίνητο       Mercedes καταγράφηκε στα περιουσιακά στοιχεία της συζύγου μου ως έπρεπε.