Γιώργος Παμπορίδης

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Γιώργος Παμπορίδης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Υγείας
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 10/01/1969
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 3

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 25/09/2015ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λατσιά Είδος: 1/2 Οικία Έκταση: 500 τμ Τοπογραφικά στοιχεία: C264/ΦΣ.XXXX22.E.I -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: - -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δάνεια / Ίδια Κεφάλαια Χρόνος απόκτησης: 2007 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: 521500 ΕΥΡ Τρέχουσα αξία: 900000 ΕΥΡ
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Παραλίμνι Είδος: 1/2 Οικία Έκταση: 257 τμ Τοπογραφικά στοιχεία: 21/368 ΦΣ.2-297-374 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Eurobank Cyprus - Υποθήκη -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δάνεια / Ίδια Κεφάλαια Χρόνος απόκτησης: 2011 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: 250000 ΕΥΡ Τρέχουσα αξία: 225000 ΕΥΡ
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Αθήνα/Ελλάδα Είδος: Διαμέρισμα Έκταση: 96 τμ Τοπογραφικά στοιχεία: Σόλωνος Δημόκριτου Αρ.9 10962/1955-Αθήνα -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Τράπεζα Πειραιώς - Αθήνα Προσημείωση (Υποθήκη) -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δάνεια Χρόνος απόκτησης: 2006 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: 169000 ΕΥΡ Τρέχουσα αξία: 200000 ΕΥΡ
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Πάρος/Ελλάδα Είδος: Κτήρια/Εξοχική κατοικία Έκταση: 670 τμ Τοπογραφικά στοιχεία: Οικισμός πίσω Λιβάδι -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: - -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από γονείς Χρόνος απόκτησης: 2002 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: 0 Τρέχουσα αξία: 700000 ΕΥΡ
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λευκωσία Είδος: 55/100 μερίδιο πολυκατοικίας Έκταση: 1350 τμ Τοπογραφικά στοιχεία: Αρ.Εγρ.1/3186 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Τράπεζα Κύπρου - Υποθήκη -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρά από γονείς Χρόνος απόκτησης: 2010 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: 0 Τρέχουσα αξία: 1100000 ΕΥΡ


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Mercedes Reg. Αξία: 60785 EYR 25000 EYR
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: BMW reg. Αξία: 30759 EYR 2000 EYR
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Porsche Reg. Αξία: 78900 EYR 20000 EYR
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Prosche Reg. Αξία: 84000 EYR 30000 EYR
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Μοτοσυκλέτα - Ducati Scrambler Αξία: 8000 EYR 6000 EYR
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Βάρκα Αξία: 10000 ΕΥΡ 3000 ΕΥΡ


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Parinis Ltd - Reg. 169160 Είδος επιχείρησης: Κτηματική/Επενδυτική Εταιρεία Είδος συμμετοχής: Μέτοχος 50/100
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Vorando Holdings Ltd - Reg.274009 Είδος επιχείρησης: Κτηματική/Επενδυτική Εταιρεία Είδος συμμετοχής: Μέτοχος 100/100
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Pygmalion Brokerage SA Είδος επιχείρησης: Επενδυτική Εταιρεία Είδος συμμετοχής: Μέτοχος
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Legolen Ltd -Reg.280657 Είδος επιχείρησης: Κτηματική/Επενδυτική Εταιρεία Είδος συμμετοχής: Μέτοχος 50/100


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Vorando Holdings Ltd - Reg.274009 Αριθμός σε κατοχή: 1000 (100/100)
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Parinis Ltd - Reg. 169160 Αριθμός σε κατοχή: 855 (50/100)
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Legolen Ltd - Reg.280657 Αριθμός σε κατοχή: 500 (50/100)
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Pygmalion Brokerage Services SA Αριθμός σε κατοχή: 8400 (100/100)
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Athinodorou Bros Super Beton PLC Αριθμός σε κατοχή: 8795 (>1/100)


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Eurobank Cyprus Ποσό καταθέσεων: 855 EYR
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Eurobank Cyprus Ποσό καταθέσεων: 855 EYR
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου Ποσό καταθέσεων: 1755 ΕΥΡ
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου Ποσό καταθέσεων: 4160 ΕΥΡ


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Eurolife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 90/0172152 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Δ/Ε
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Prime Insuracne Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 29292 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Δ/Ε
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Prime Insurance Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 29293 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Δ/Ε


ε.Αλλα εισοδήματα:

Ενοίκια από εκμετάλλευση ακινήτων €2500 μηνιαίως.5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

Δ/Ε

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Eurobank Cyprus Είδος χρέους: Overdraft Account Πορό χρέους: 20473 EYR
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Κύπρου Είδος χρέους: Δάνειο Πορό χρέους: 234171 ΕΥΡ
Όνομα πιστωτή: Eurobank Cyprus Είδος χρέους: Δάνειο Πορό χρέους: 272142 ΕΥΡ
Όνομα πιστωτή: Bank of Cyprus Είδος χρέους: Overdraft Account Πορό χρέους: 1337 ΕΥΡ
Όνομα πιστωτή: Eurobank -Greece Είδος χρέους: Δάνειο Πορό χρέους: 104093 ΕΥΡ
Όνομα πιστωτή: Eurobank Greece Είδος χρέους: Δάνειο Πορό χρέους: 18965 ΕΥΡ


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων