Γιώργος Παμπορίδης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Γιώργος Παμπορίδης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Υγείας
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 10/01/1969
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 3

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 25/09/2015ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Λατσιά
Είδος 1/2 Οικία
Έκταση 500 τμ
Τοπογραφικά στοιχεία C264/ΦΣ.XXXX22.E.I
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής -
Τρόπος απόκτησης Δάνεια / Ίδια Κεφάλαια
Χρόνος απόκτησης 2007
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 521500 ΕΥΡ
-τρέχουσα αξία 900000 ΕΥΡ
Τοποθεσία Παραλίμνι
Είδος 1/2 Οικία
Έκταση 257 τμ
Τοπογραφικά στοιχεία 21/368 ΦΣ.2-297-374
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Eurobank Cyprus - Υποθήκη
Τρόπος απόκτησης Δάνεια / Ίδια Κεφάλαια
Χρόνος απόκτησης 2011
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 250000 ΕΥΡ
-τρέχουσα αξία 225000 ΕΥΡ
Τοποθεσία Αθήνα/Ελλάδα
Είδος Διαμέρισμα
Έκταση 96 τμ
Τοπογραφικά στοιχεία Σόλωνος Δημόκριτου Αρ.9 10962/1955-Αθήνα
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Τράπεζα Πειραιώς - Αθήνα Προσημείωση (Υποθήκη)
Τρόπος απόκτησης Δάνεια
Χρόνος απόκτησης 2006
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 169000 ΕΥΡ
-τρέχουσα αξία 200000 ΕΥΡ
Τοποθεσία Πάρος/Ελλάδα
Είδος Κτήρια/Εξοχική κατοικία
Έκταση 670 τμ
Τοπογραφικά στοιχεία Οικισμός πίσω Λιβάδι
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής -
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από γονείς
Χρόνος απόκτησης 2002
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 0
-τρέχουσα αξία 700000 ΕΥΡ
Τοποθεσία Λευκωσία
Είδος 55/100 μερίδιο πολυκατοικίας
Έκταση 1350 τμ
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ.Εγρ.1/3186
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Τράπεζα Κύπρου - Υποθήκη
Τρόπος απόκτησης Δωρά από γονείς
Χρόνος απόκτησης 2010
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 0
-τρέχουσα αξία 1100000 ΕΥΡ


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Mercedes Reg.
Αξία 60785 EYR 25000 EYR
Περιγραφή BMW reg.
Αξία 30759 EYR 2000 EYR
Περιγραφή Porsche Reg.
Αξία 78900 EYR 20000 EYR
Περιγραφή Prosche Reg.
Αξία 84000 EYR 30000 EYR
Περιγραφή Μοτοσυκλέτα - Ducati Scrambler
Αξία 8000 EYR 6000 EYR
Περιγραφή Βάρκα
Αξία 10000 ΕΥΡ 3000 ΕΥΡ


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής
Όνομα επιχείρησης Parinis Ltd - Reg. 169160
Είδος επιχείρησης Κτηματική/Επενδυτική Εταιρεία
Είδος συμμετοχής Μέτοχος 50/100
Όνομα επιχείρησης Vorando Holdings Ltd - Reg.274009
Είδος επιχείρησης Κτηματική/Επενδυτική Εταιρεία
Είδος συμμετοχής Μέτοχος 100/100
Όνομα επιχείρησης Pygmalion Brokerage SA
Είδος επιχείρησης Επενδυτική Εταιρεία
Είδος συμμετοχής Μέτοχος
Όνομα επιχείρησης Legolen Ltd -Reg.280657
Είδος επιχείρησης Κτηματική/Επενδυτική Εταιρεία
Είδος συμμετοχής Μέτοχος 50/100


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Vorando Holdings Ltd - Reg.274009
Αριθμός σε κατοχή 1000 (100/100)
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Parinis Ltd - Reg. 169160
Αριθμός σε κατοχή 855 (50/100)
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Legolen Ltd - Reg.280657
Αριθμός σε κατοχή 500 (50/100)
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Pygmalion Brokerage Services SA
Αριθμός σε κατοχή 8400 (100/100)
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Athinodorou Bros Super Beton PLC
Αριθμός σε κατοχή 8795 (>1/100)


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Eurobank Cyprus
Ποσό καταθέσεων 855 EYR
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Eurobank Cyprus
Ποσό καταθέσεων 855 EYR
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων 1755 ΕΥΡ
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων 4160 ΕΥΡ


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 90/0172152
Εισοδήματα ή ωφελήματα Δ/Ε
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Prime Insuracne
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 29292
Εισοδήματα ή ωφελήματα Δ/Ε
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Prime Insurance
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 29293
Εισοδήματα ή ωφελήματα Δ/Ε


ε.Αλλα εισοδήματα:

Ενοίκια από εκμετάλλευση ακινήτων €2500 μηνιαίως.5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

Δ/Ε

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Eurobank Cyprus
Είδος χρέους Overdraft Account
Πορό χρέους 20473 EYR
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου
Είδος χρέους Δάνειο
Πορό χρέους 234171 ΕΥΡ
Όνομα πιστωτή Eurobank Cyprus
Είδος χρέους Δάνειο
Πορό χρέους 272142 ΕΥΡ
Όνομα πιστωτή Bank of Cyprus
Είδος χρέους Overdraft Account
Πορό χρέους 1337 ΕΥΡ
Όνομα πιστωτή Eurobank -Greece
Είδος χρέους Δάνειο
Πορό χρέους 104093 ΕΥΡ
Όνομα πιστωτή Eurobank Greece
Είδος χρέους Δάνειο
Πορό χρέους 18965 ΕΥΡ


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων