Γιώργος Περδίκης

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Γιώργος Περδίκης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 23.3.1962
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων :

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 27/7/2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λευκωσία, Κάτω Πύργος, "Καράφες" Είδος: Χωράφι Έκταση: 1561 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: 1/457/0/48/36/0/692 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Αρ. Εγγραφής: 1/457/0/0/4110 1/457/0/0/1809 -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κληρονομικό από την μητέρα μου Χρόνος απόκτησης: 7/6/1995 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €18795 Τρέχουσα αξία: €181500
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λευκωσία, Κάτω Πύργος, "Λιμνιώνας" Είδος: χωράφι με τρεις χαρουπιές Έκταση: 4338 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: 1/457/0/18/36/0/191 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: - -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κληρονομικό από την μητέρα μου Χρόνος απόκτησης: 7/8/1995 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €854 Τρέχουσα αξία: €82000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λευκωσία, Κάτω Πύργος, "Νούζι" Είδος: 15051 τμ. με 5 ελιές και 22 χαρουπιές Έκταση: 15051 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: 1/457/0/18/45/0/853 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: 1/2 μερίδιο -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κληρονομικό από την μητέρα μου Χρόνος απόκτησης: 1/1/1999 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €4000 βρίσκεται σε απροσπέλαστη περιοχή - νεκρή ζώνη Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λευκωσία, Αρεδιού "Δεντρά" Είδος: Χωράφι με 5 ελιές Έκταση: 1227 τμ Τοπογραφικά στοιχεία: 1/21010/29/56/0/1502 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κληρονομικό από τον πατέρα μου Χρόνος απόκτησης: 10/07/1991 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €2050 Τρέχουσα αξία: €61400
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λευκωσία, Πάνω Πύργος, "Αγ. Ανδρόνικος" Είδος: Χωράφι Έκταση: 3 δεκάρια + 11 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: 18-53-0-185 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: 1/2 μερίδιο -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κληρονομικό από τη μητέρα μου Χρόνος απόκτησης: 09/01/2008 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €239.20 Τρέχουσα αξία: €18800


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Toyota Yaris συνιδιοκτησία με σύζυγο Αξία: €20000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου (INT) (Notice 8 days) κοινόν με σύζηγο Ποσό καταθέσεων: €10914
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου (ΙΝΤ) (Notice 90 days) κοινός με σύζυγο Ποσό καταθέσεων: €117110
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου (Current A/CS - LOCAL-MMIB) Προσωπικός Τράπεζα Κύπρου 357018851917 Ποσό καταθέσεων: €10403 €752.22
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου (Cycard A/AACS) Τράπεζα Κύπρου Ποσό καταθέσεων: €6.18 €755.25
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου Τράπεζα Κύπρου (Mixed) Int Κοινός με μητέρα και αδελφό Ποσό καταθέσεων: €20000 €730.66
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου Τράπεζα Κύπρου Κοινός με σύζυγο Προσωπικός Ποσό καταθέσεων: €36732 €730.66
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου Τράπεζα Κύπρου Προσωπικός Προσωπικός Ποσό καταθέσεων: €2559 €2192


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:

ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Εξαργύρωσα τις μετοχές στην Τράπεζα Κύπρου έναντι του ποσού των €1.300