Γιώργος Περδίκης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Γιώργος Περδίκης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 23.3.1962
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων :

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 27/7/2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Λευκωσία, Κάτω Πύργος, "Καράφες"
Είδος Χωράφι
Έκταση 1561 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία 1/457/0/48/36/0/692
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Αρ. Εγγραφής: 1/457/0/0/4110 1/457/0/0/1809
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικό από την μητέρα μου
Χρόνος απόκτησης 7/6/1995
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €18795
-τρέχουσα αξία €181500
Τοποθεσία Λευκωσία, Κάτω Πύργος, "Λιμνιώνας"
Είδος χωράφι με τρεις χαρουπιές
Έκταση 4338 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία 1/457/0/18/36/0/191
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής -
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικό από την μητέρα μου
Χρόνος απόκτησης 7/8/1995
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €854
-τρέχουσα αξία €82000
Τοποθεσία Λευκωσία, Κάτω Πύργος, "Νούζι"
Είδος 15051 τμ. με 5 ελιές και 22 χαρουπιές
Έκταση 15051 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία 1/457/0/18/45/0/853
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 1/2 μερίδιο
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικό από την μητέρα μου
Χρόνος απόκτησης 1/1/1999
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €4000 βρίσκεται σε απροσπέλαστη περιοχή - νεκρή ζώνη
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Λευκωσία, Αρεδιού "Δεντρά"
Είδος Χωράφι με 5 ελιές
Έκταση 1227 τμ
Τοπογραφικά στοιχεία 1/21010/29/56/0/1502
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικό από τον πατέρα μου
Χρόνος απόκτησης 10/07/1991
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €2050
-τρέχουσα αξία €61400
Τοποθεσία Λευκωσία, Πάνω Πύργος, "Αγ. Ανδρόνικος"
Είδος Χωράφι
Έκταση 3 δεκάρια + 11 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία 18-53-0-185
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής 1/2 μερίδιο
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικό από τη μητέρα μου
Χρόνος απόκτησης 09/01/2008
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €239.20
-τρέχουσα αξία €18800


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Toyota Yaris συνιδιοκτησία με σύζυγο
Αξία €20000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου (INT) (Notice 8 days) κοινόν με σύζηγο
Ποσό καταθέσεων €10914
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου (ΙΝΤ) (Notice 90 days) κοινός με σύζυγο
Ποσό καταθέσεων €117110
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου (Current A/CS - LOCAL-MMIB) Προσωπικός Τράπεζα Κύπρου 357018851917
Ποσό καταθέσεων €10403 €752.22
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου (Cycard A/AACS) Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων €6.18 €755.25
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου Τράπεζα Κύπρου (Mixed) Int Κοινός με μητέρα και αδελφό
Ποσό καταθέσεων €20000 €730.66
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου Τράπεζα Κύπρου Κοινός με σύζυγο Προσωπικός
Ποσό καταθέσεων €36732 €730.66
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου Τράπεζα Κύπρου Προσωπικός Προσωπικός
Ποσό καταθέσεων €2559 €2192


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Εξαργύρωσα τις μετοχές στην Τράπεζα Κύπρου έναντι του ποσού των €1.300