Χάρης Γεωργιάδης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Χάρης Γεωργιάδης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Οικονομικών
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 1

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 30/5/2018ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
Είδος ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ *
Έκταση 591 ΤΜ
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης ΑΓΟΡΑ - ΑΝΕΓΕΡΣΗ
Χρόνος απόκτησης 2005
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης ΑΓΟΡΑ ΟΙΚ: €177,695.00 ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: €571,784.00
-τρέχουσα αξία ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (2013): €748,300.00
Τοποθεσία ΚΥΘΡΕΑ (KATEXOMENΗ)
Είδος ΧΩΡΑΦΙ
Έκταση 3540 Τ.Μ.
Τοπογραφικά στοιχεία ΤΕΜ: 619, Ρ:ΧΧΙΙ, ΑΡ. ΕΓΓ: Α986
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΓΙΑΓΙΑ
Χρόνος απόκτησης 1996
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ MERCEDES CLK200
Αξία €3000.00 (ΠΕΡΙΠΟΥ)


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας NATURA HOTELS LTD
Αριθμός σε κατοχή 60,000


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
Ποσό καταθέσεων €34329.00
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ποσό καταθέσεων €15000


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΗ 2013 - ΜΑΙΟΥ 2018: €435169.00 (ΚΑΘΑΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΦΟΡΟ. ΣΥΜΠΕΡΙΛΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΔΩΜΑΤΑ

6.Χρέη


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων