Χριστάκης Τζιοβάνης

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Χριστάκης Τζιοβάνης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 29/12/1956
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 29\08\2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Παραλίμνι Είδος: Χωράφι Έκταση: 1.407 τ.μ (1/4 Μερίδιο) Τοπογραφικά στοιχεία: Αρ. Εγγ. 0/3514 Φ/Σ 0-1-2890-3785 Τεμ. 163 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθήκη Αρ. Φ. 3/Υ/2894/2008 -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά Χρόνος απόκτησης: 2009 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία: Αγοραία αξία 1/1/2013 €290.200
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Παραλίμνι Είδος: Τόπος Έκταση: 1.218 τ.μ (250/1327 Μερίδιο) Τοπογραφικά στοιχεία: -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθήκη Αρ. Φ. 3/Υ/2896/2008 -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά Χρόνος απόκτησης: 2009 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία: Αγοραία αξία 1/1/2013 €224.100
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Παραλίμνι Είδος: Χωράφι Έκταση: 4.557 τ.μ. (1/1 Μερίδιο) Τοπογραφικά στοιχεία: Αρ. Εγγ. 0/6374 Φ/Σ 0-2-290-377 Τεμ. 302 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθήκη Αρ.Φ. 3/Υ/2078/2010 -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 2010 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Κόστος Αγοράς €150.000 Τρέχουσα αξία: -Εκτίμηση 1/1/2013 €68.400
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Παραλίμνι Είδος: Χωράφι Έκταση: 2.184 τ.μ (1/1 μερίδιο) Τοπογραφικά στοιχεία: Αρ. Εγγ. 0/6410 Φ/Σ 0-1-290-377 Τεμ. 307 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθήκη Αρ. Φ. 3/Υ/387/2010 -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 2010 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Κόστος αγοράς €85.000 Τρέχουσα αξία: -Εκτίμηση 1/1/2013 €41.500
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Αχερίτου Είδος: Χωράφι Έκταση: 837 τ.μ (1/1 Μερίδιο) Τοπογραφικά στοιχεία: Αρ. Εγγ. -/756 Φ/Σ 33/26W2 Τεμ. 350 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: - -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά Χρόνος απόκτησης: 1991 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία: Εκτίμηση 1/1/2013 €6.400
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Αχερίτου Είδος: Διόρωφη Κατοικία Αυλή Έκταση: 466 τ.μ (1/1 Μερίδιο) Τοπογραφικά στοιχεία: Αρ. Εγγ 0/909 Φ/Σ 0-2-279-383 Τεμ. 6 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: - -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά Χρόνος απόκτησης: 1991 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία: Εκτίμηση 1/1/2013 €110.300


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Χρ. Τζιοβάνης & Σια Κατασκ. Δ.Ε. Λτδ Είδος επιχείρησης: Ανάπτυξη Ακινήτων Είδος συμμετοχής: Διευθυντής
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Giovani Management Ltd Είδος επιχείρησης: Αδρανής Είδος συμμετοχής: Διευθυντής
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Giovani Developers Ltd Είδος επιχείρησης: Ανάπτυξη Ακινήτων Είδος συμμετοχής: Διευθυντής
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Romalea Investments Ltd Είδος επιχείρησης: Ανάπτυξη Ακινήτων Είδος συμμετοχής: Διευθυντής
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Dunedoo Ltd Είδος επιχείρησης: Ανάπτυξη Ακινήτων Είδος συμμετοχής: Διεθυντής
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Giovani Constructions Ltd Είδος επιχείρησης: Αδρανής Είδος συμμετοχής: Διεθυντής
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Golden Empire Developers Ltd Είδος επιχείρησης: Αδρανής Είδος συμμετοχής: Διεθυντής
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Giovani Holdings Ltd Είδος επιχείρησης: Αδρανής Είδος συμμετοχής: Διεθυντής
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Time is money financial services Ltd Είδος επιχείρησης: Αδρανής Είδος συμμετοχής: Διεθυντής
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Giovanis & Kalvaris Ltd Είδος επιχείρησης: Αδρανής Είδος συμμετοχής: Διεθυντής
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Chr. Giovanis Big Hunter Limited Είδος επιχείρησης: Αδρανής Είδος συμμετοχής: Διεθυντής
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Pacific Giovani Company Ltd Είδος επιχείρησης: Αδρανής Είδος συμμετοχής: Διεθυντής
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Zhitang Bigbang Company Ltd Είδος επιχείρησης: Ανάπτυξη Ακινήτων Είδος συμμετοχής: Διεθυντής
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Giovani Andronica Court Ltd Είδος επιχείρησης: Ανάπτυξη Ακινήτων Είδος συμμετοχής: Διεθυντής
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Giovani Transport Ltd Είδος επιχείρησης: Μεταφορές Είδος συμμετοχής: Διεθυντής
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Napaland Estates Ltd Είδος επιχείρησης: Ανάπτυξη Ακινήτων Είδος συμμετοχής: Διεθυντής
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Mellopos Ltd Είδος επιχείρησης: Πώληση Φωτοβολταϊκής Ενέργειας Είδος συμμετοχής: Διεθυντής
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: PSC Power Supplies Ltd Είδος επιχείρησης: Πώληση Φωτοβολταϊκής Ενέργειας Είδος συμμετοχής: Διεθυντής
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: G.M. Demolitions Ltd Είδος επιχείρησης: Ανάπτυξη Ακινήτων Είδος συμμετοχής: Διευθυντής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:
Είδος κινητής αξίας: Τίτλοι Περιγραφή κινητής αξίας: Options Cassoulides Plc Αριθμός σε κατοχή: 2.692
Είδος κινητής αξίας: Τίτλοι Περιγραφή κινητής αξίας: Πανδώρα Επενδύσεις Δημ. Λτδ Αριθμός σε κατοχή: 41.000
Είδος κινητής αξίας: Τίτλοι Περιγραφή κινητής αξίας: A. Tsokkos Hotels Public Ltd Αριθμός σε κατοχή: 50.439
Είδος κινητής αξίας: Τίτλοι Περιγραφή κινητής αξίας: Display Art PLC Αριθμός σε κατοχή: 31.709
Είδος κινητής αξίας: Τίτλοι Περιγραφή κινητής αξίας: Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ Αριθμός σε κατοχή: 39.500
Είδος κινητής αξίας: Τίτλοι Περιγραφή κινητής αξίας: Τράπεζα Κύπρου Δημ. Εταιρεία Λτδ Αριθμός σε κατοχή: 29


β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Χρ. Τζιοβάνης & Σια Κατ. Δ.Ε. Λτδ Αριθμός σε κατοχή: 5698
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Giovani Management Ltd Αριθμός σε κατοχή: 1
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Giovani Developers Ltd Αριθμός σε κατοχή: 1000
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Romalea Investments Ltd Αριθμός σε κατοχή: 1000
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Dunedoo Ltd Αριθμός σε κατοχή: 1000
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Giovani Constructions Ltd Αριθμός σε κατοχή: 1000
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Golden Empire Developers Ltd Αριθμός σε κατοχή: 2500
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Giovani Investments Pt. Ltd Αριθμός σε κατοχή: 1000
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Ch. Giovanis Big Hunter Ltd Αριθμός σε κατοχή: 900
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Giovanis & Kalvaris Ltd Αριθμός σε κατοχή: 2500
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: TIme is money financial services Αριθμός σε κατοχή: Συμμετοχή (100/15)
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Giovani Andronica Court Αριθμός σε κατοχή: 1
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Giovani Transport Ltd Αριθμός σε κατοχή: 99


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου Ποσό καταθέσεων: €153
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: USB Bank Ποσό καταθέσεων: €12.030
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: USB Bank Ποσό καταθέσεων: €1,387
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ΣΠΕ Κοκκινοχωρίων Ποσό καταθέσεων: €2.895
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Bank of Cyprus (UK) Ποσό καταθέσεων: ST£57
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου Ποσό καταθέσεων: €151
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου Ποσό καταθέσεων: €3,756
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου Ποσό καταθέσεων: USD 14


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Eurolife Ins. Com Ltd Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 90/01166700 Εισοδήματα ή ωφελήματα: €5.125.805
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Hellenic Alico Life Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 2110300021 Εισοδήματα ή ωφελήματα: 300.000


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
Περιγραφή 2014 2015
 
Τόκοι 4,297 378
Μερίσματα ιδιωτικών εταιρειών 0 110.771
Μερίσματα Δημοσίων Εταρειών 0 0
Κυπριακή Δημοκρατία (Βουλευτής) 82,975 82,975
Μισθοί 36.723 36.723

 

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Κύπρου Είδος χρέους: Δάνειο Πορό χρέους: €126,461
Όνομα πιστωτή: USB Bank Είδος χρέους: Visa Πορό χρέους: €6.881
Όνομα πιστωτή: Demitov Victor & Demitova Nina Είδος χρέους: Προσωπικό Δάνειο Πορό χρέους: €3,018,000


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

1. Εκ παραδρομής δεν είχε καταχωρηθεί στην Δήλωση Περουσιακών Στοιχείων κατα την 5/5/2014 η θέση μου ως διευθυντής στις εταιρείες: G.M Demolitions Ltd, Pacific Giovani Ltd, Zhilang BigBang Co Ltd, Giovani Andronica Court Ltd, Giovani Transport Ltd, Napalands Estates Ltd, Mellopos Ltd, PSC Power Supplies Ltd

2. Ένεκα των αλλαγών που έγιναν στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Λτδ οι τίτλοι που κατείχα κατά την 30/6/2016 ήταν '29'

3. Εκ παραδρομής δεν είχε καταχωρηθεί στην Δήλωση Περουσιακών Στοιχείων κατά την /5/5/2014 το συμφέρον που κατείχα στις εταιρείες Giovani Andronica Court Ltd και Giovani Transport Ltd.

4. Οι διαφοροποιήσεις στα υπόλοιπα τραπεζών (χρεών) αφορούσαν καταθέσεις μισθών, μερισμάτων, πιστώσεις τόκων, πληρωμή υποχρεώσεων και μεταφορές από και προς τις ιδιωτκές εταιρείες που κατείχα την θέση του διευθυντή ή είχα συμφέρον.

5. Τα υπόλοιπα εισπρακτέα / πληρωτέα με τις ιδιωτκές εταιρείες Napaland Estates Ltd και Giovani Andronica Court Ltd δεν καταχωρήθηκαν εκ παραδρομής στην Δήλωση Περουσιακών στοιχείων κατά την 5/5/2014. Οι μεταβολές των υπολοίπων αφορούσαν διάφορες συναλλαγές με τις εν λόγω εταιρείες, κυρίως καταθέσεις από προσωπικού λογαριασμούς τραπεζών, μερίσματα εισπρακτέα και μισθού και απολήψεις για εξόφληση προσωπικών υποχρεώσεων ή/και επενδύσεις.

6. Η καταβολή του υπολοίπου με το ταμείο προνοίας οικοδόμων αφορούσε τις εισοφορές μου στο ταμείο.