Χριστόφορος Φωκαϊδης

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΙΔΗΣ
Ιδιότητα-Αξίωμα : ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : ΕΓΓΑΜΟΣ (ΗΜ. ΓΑΜΟΥ )
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 1

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 27/4/2018ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: - ΣΡΟΒΟΛΟΣ Είδος: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Έκταση: 111 Τ.Μ. Τοπογραφικά στοιχεία: ΑΡ ΕΓΓΡ. ΤΕΜ. -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: ΤΙΠΟΤΕ -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: ΑΓΟΡΑ Χρόνος απόκτησης: 2004 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €124,903 Τρέχουσα αξία: €130,000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: ΒΟΡΟΚΛΙΝΗ - ΑΡΚΑΤΖΙΑ ΑΡΤΕΜΟΥ Είδος: ΟΙΚΟΠΕΔΟ Έκταση: 1060 Τ.Μ. Τοπογραφικά στοιχεία: ΑΡ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 0\9624 ΤΕΜ. 657 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: ΤΙΠΟΤΕ -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: ΑΓΟΡΑ Χρόνος απόκτησης: 2016 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €183,800 Τρέχουσα αξία: €185,000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ - ΕΛΙΟΤΟΥΔΕΣ Είδος: ΧΩΡΑΦΙ Έκταση: 1393 Τ.Μ. Τοπογραφικά στοιχεία: ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ 5551 ΤΕΜ. 350 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: ΤΙΠΟΤΕ -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: ΔΩΡΕΑ Χρόνος απόκτησης: 2016 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ Τρέχουσα αξία: €10,000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: ΑΓ. ΘΡΟΔΩΡΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΚΟΛΥΜΠΑ Είδος: ΟΙΚΟΠΕΔΟ Έκταση: 1300 Τ.Μ. Τοπογραφικά στοιχεία: ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ 30413 ΤΕΜ. 330 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: ΤΙΠΟΤΕ -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: 2016 Χρόνος απόκτησης: 2016 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ Τρέχουσα αξία: €150,000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: MERCEDES Αξία: €5000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Ποσό καταθέσεων: €101,667
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ΟΡΓ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ Ποσό καταθέσεων: €40,023
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ποσό καταθέσεων: 44,399


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:

ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων