Χριστόφορος Φωκαϊδης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Χριστόφορος Φωκαϊδης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Άμυνας
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 5/6/1974
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 1

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 3/5/2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία ΚΚΕΛ Μεχμέτ - Στρόβολος
Είδος Διαμέρισμα
Έκταση 111 Τ.Μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Εγγ. 0/8624 Τεμ: 4340
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Τίποτε
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 2004
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €124903
-τρέχουσα αξία €130000
Τοποθεσία Βορόκλινη - Αρκατζιά Αρτέμου
Είδος Οικόπεδο
Έκταση 1060 Τ.Μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Εγγ. 0/9624 Τεμ. 657
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Τίποτε
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 2016
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €183,800
-τρέχουσα αξία €185,000
Τοποθεσία Μοσφιλωτή -Ελιοτούδες
Είδος Χωράφι
Έκταση 1393 Τ.Μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Εγγ. 5551 Τεμ. 350
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Τίποτε
Τρόπος απόκτησης Δωρεά
Χρόνος απόκτησης 2016
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Κληρονομικό
-τρέχουσα αξία €10,000
Τοποθεσία Αγ. Θεόδωρος Λάρνακας - Κόλυμπος
Είδος Οικόπεδο
Έκταση 1300 Τ.Μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Εγγ. 30413 Τεμ. 330
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Τίποτε
Τρόπος απόκτησης 2016
Χρόνος απόκτησης 2016
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Κληρονομικό
-τρέχουσα αξία €150,000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Mercedes
Αξία €5000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων €104,246
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Οργ. Χρηματοδοτήσεως Στέγης
Ποσό καταθέσεων €39,967
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων €24,093


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Ανταλλαγή του κληρονομικού οικοπέδου στην Ορόκλινη με χωράφι στην Μοσφιλωτή και οικοπέδου στον Άγιο Θεόδωρο