Ηλίας Μυριάνθους

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Ηλίας Μυριάνθους
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 5/5/1967
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 1 (Μέχρι 28/7/2016)

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 1/8/16ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Πάνω Ακορδαλιά Είδος: Κατοικία Έκταση: 300 τμ. Τοπογραφικά στοιχεία: Αρ. Εγγραφής 2268 Τμαχ.31 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: - -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δια δωρεά από Μητέρα Χρόνος απόκτησης: 2000 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €40,000 Τρέχουσα αξία: €120,000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Γουδί Είδος: Χωράφι Έκταση: 10703 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σχ 35/11 τεμ. 305 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Τίποτε -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από Πατέρα Χρόνος απόκτησης: 1971 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €300 Τρέχουσα αξία: €80.000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Αγία Μαρίνα Χρυσοχού Είδος: Χωράφι Έκταση: 2007 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: 26/14 τεμ. 158 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Τίποτε -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από μητέρα σε σύζηγο Χρόνος απόκτησης: 1997 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €50,000 Τρέχουσα αξία: €100,000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Αγία Μαρίνα Χρυσοχού Είδος: Κτοικία & Οικόπεδο Έκταση: (1010 τ.μ οικόπεδο) + 150 τ.μ. κατοικία Τοπογραφικά στοιχεία: 26/14 - τεμ. 360 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Τίποτε -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Ανέγερση Χρόνος απόκτησης: 1998 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €110.000 Τρέχουσα αξία: €250.000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ανάγια Είδος: Οικόπεδο Έκταση: Τοπογραφικά στοιχεία: -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Τίποτε -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από μητέρα σε σύζηγο Χρόνος απόκτησης: 1996 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €30.000 Τρέχουσα αξία: €80.000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Αυτοκίνητο Mersendes Αξία: €22000
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Αυτοκίνητο BMW Αξία: €7000
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Βάρκα Αξία: €4000
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Mersendes Αξία: €14000
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Αυτοκίνητο BMW Αξία: €6000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Elias Myrianthous Accountants Ltd Είδος επιχείρησης: Ελεγκτικό Γραφείο Είδος συμμετοχής: 100% μετοχικό κεφάλαιο
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Elias Myrianthous Consultants Ltd Είδος επιχείρησης: Συμβουλευτικό & Λογιστικό Γραφείο Είδος συμμετοχής: 50% Μετοχ. Κεφάλαιο + 50% Σύζυγος
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Α&Η Χρηματοοικονομική Λτδ Είδος επιχείρησης: Εκμετάλλευση Ακινήτων Είδος συμμετοχής: 100% Μετοχικό Κεφάλαιο (Σύζυγος)


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Elias Myrianthous Accountants Ltd Αριθμός σε κατοχή: 5000 μετοχές 100%
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Elias Myrianthous Αριθμός σε κατοχή: 5000 μετοχές εις το κατοχή της συζήγου
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: A&H Χρηματοοικονομική Λτδ Αριθμός σε κατοχή: 10000 μετοχές εις την κατοχή της συζύγου
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Σπύρος Μυριάνθους & Υιοί Λτδ Αριθμός σε κατοχή: 1000 μετοχές
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Pandora PLC Αριθμός σε κατοχή: 15000 Μετοχές


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:

ε.Αλλα εισοδήματα:

Στην εταιρεία Α&Η Χρηματοοικονομική λτδ υπάρουν δυο ακίνητα.

Το (Α) Ακίνητο διαμέρισμα στην Πόλη Χρυσοχούς το οποίο αγοράστηκε με δάνειο. Το (Β) ακίνητο αφορά οικόπεδο στο οποίο ανεγέρθηκαν 4 μεζονέτες το 2007. Η αξία αγορά του οικοπεέδυ και η ανέγερση του κτηρίου ήταν €320,000 η σημερινή αξία είναι €500,000. Έγινε δάνειο από το συνεργατικό ταμιευτήριο το οποίο είναι στο όνομα μου.5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου Είδος χρέους: Δάνειο - Τρεχούμενος Πορό χρέους: 250.000
Όνομα πιστωτή: USB Bank Είδος χρέους: Δάνειο - Τρεχούμενος Πορό χρέους: €53 000


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων