Ιωάννης Κασουλίδης

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ
Ιδιότητα-Αξίωμα : ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος :
Αριθμός ανήλικων τέκνων :

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 25.5.2018ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ (ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ) Είδος: ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (1/4 ΜΕΡΙΔΙΟ) Έκταση: 1.114 τ.μ Τοπογραφικά στοιχεία: Αρ εγγρ -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: ΤΙΠΟΤΕ -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΠΑΤΕΡΑ Χρόνος απόκτησης: 1991 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: € 300.000 Τρέχουσα αξία: € 300.000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: ΑΓΛΑΝΤΖIΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Είδος: ΟΙΚΟΠΕΔΟ Έκταση: 590 τ.μ Τοπογραφικά στοιχεία: Αρ εγγρ. 2/5787 τεμ. 4839 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: ΤΙΠΟΤΕ -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΜΗΤΕΡΑ Χρόνος απόκτησης: 2000 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €200.000 Τρέχουσα αξία: €200.000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ BMW Αρ. εγγρ. Αξία: € 4.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ποσό καταθέσεων: €58.292
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ποσό καταθέσεων: €48.167
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Ποσό καταθέσεων: €62.090
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: RUSSIAN COMMERCIAL BANK Κοινός με σύζυγο Ποσό καταθέσεων: €55.222 (1/2 μερίδιο, όλον € 110,444)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: RUSSIAN COMMERCIAL BANK Κοινός με τη θυγατέρα Ποσό καταθέσεων: € 40.953 (1/2 μερίδιο, όλον € 81.905)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ING BELGIQUE S.A Ποσό καταθέσεων: €283.076
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κοινός με σύζυγο και θυγατέρα Ποσό καταθέσεων: €118.577 (1/3 μερίδιο, όλον € 355.730)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κοινός με τη σύζυγο Ποσό καταθέσεων: €64.251 (1/2 μερίδιο, όλον € 128.502)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ASTROBANK Κοινός με τη σύζυγο και θυγατέρα Ποσό καταθέσεων: €7.322 (1/3 μερίδιο, όλον € 21.967)


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:

ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
ΕΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΙΣΘΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑ ΟΛΙΚΟ
 
2015 59.981 99.391 9.468 168.858
2016 59.488 99.391 6.483 165.362
2017 53.471 99.391 1.740 154.602
2018 (2 μήνες) 8.226 15.291 0 23.517
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Είδος χρέους: ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ Πορό χρέους: €618
Όνομα πιστωτή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Είδος χρέους: ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ Πορό χρέους: €126


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Οποιαδήποτε αύξηση οφείλται στα εισοδήματα που φαίνονται πιο πάνω.