Ιωάννης Κασουλίδης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ
Ιδιότητα-Αξίωμα : ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος :
Αριθμός ανήλικων τέκνων :

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 25.5.2018ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία ΛΕΥΚΩΣΙΑ (ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ)
Είδος ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (1/4 ΜΕΡΙΔΙΟ)
Έκταση 1.114 τ.μ
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ εγγρ
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής ΤΙΠΟΤΕ
Τρόπος απόκτησης ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΠΑΤΕΡΑ
Χρόνος απόκτησης 1991
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης € 300.000
-τρέχουσα αξία € 300.000
Τοποθεσία ΑΓΛΑΝΤΖIΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Είδος ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Έκταση 590 τ.μ
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ εγγρ. 2/5787 τεμ. 4839
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής ΤΙΠΟΤΕ
Τρόπος απόκτησης ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΜΗΤΕΡΑ
Χρόνος απόκτησης 2000
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €200.000
-τρέχουσα αξία €200.000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ BMW Αρ. εγγρ.
Αξία € 4.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ποσό καταθέσεων €58.292
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ποσό καταθέσεων €48.167
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
Ποσό καταθέσεων €62.090
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας RUSSIAN COMMERCIAL BANK Κοινός με σύζυγο
Ποσό καταθέσεων €55.222 (1/2 μερίδιο, όλον € 110,444)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας RUSSIAN COMMERCIAL BANK Κοινός με τη θυγατέρα
Ποσό καταθέσεων € 40.953 (1/2 μερίδιο, όλον € 81.905)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ING BELGIQUE S.A
Ποσό καταθέσεων €283.076
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κοινός με σύζυγο και θυγατέρα
Ποσό καταθέσεων €118.577 (1/3 μερίδιο, όλον € 355.730)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κοινός με τη σύζυγο
Ποσό καταθέσεων €64.251 (1/2 μερίδιο, όλον € 128.502)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ASTROBANK Κοινός με τη σύζυγο και θυγατέρα
Ποσό καταθέσεων €7.322 (1/3 μερίδιο, όλον € 21.967)


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
ΕΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΙΣΘΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑ ΟΛΙΚΟ
 
2015 59.981 99.391 9.468 168.858
2016 59.488 99.391 6.483 165.362
2017 53.471 99.391 1.740 154.602
2018 (2 μήνες) 8.226 15.291 0 23.517
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
Είδος χρέους ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
Πορό χρέους €618
Όνομα πιστωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Είδος χρέους ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
Πορό χρέους €126


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Οποιαδήποτε αύξηση οφείλται στα εισοδήματα που φαίνονται πιο πάνω.