Ιωάννης Κασουλίδης

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Ιωάννης Κασουλίδης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Εξωτερικών
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 10.08.1948
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 0

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 9.5.2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ (ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ) Είδος: ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (1/4 Μερίδιο) Έκταση: 1.114 τ.µ (ΟΛΟΚΛΗΡΗ) Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/ΣΧ 21/460503 ΤΕΜ 1269 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Δ/Ε -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από Πατέρα Χρόνος απόκτησης: 1991 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: € 300.000 Τρέχουσα αξία: € 300.000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: ΑΓΛΑΝΤΖIΑ Είδος: ΟΙΚΟΠΕΔΟ Έκταση: 590 τ.μ Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/ΣΧ 21/64W2 Αρ εγγρ Β5787 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Δ/Ε -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από Μητέρα Χρόνος απόκτησης: 2000 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €200.000 Τρέχουσα αξία: €200.000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: BMW reg no Αξία: € 4000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου Ποσό καταθέσεων: €23.062
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου Ποσό καταθέσεων: 77.155 (ΚΟΙΝΟΣ ΜΕ ΜΗΤΕΡΑ - ανήκει αποκλειστικά στην μητέρα)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Ελληνική Τράπεζα Ποσό καταθέσεων: €84.443
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Russian Commercial Bank Ποσό καταθέσεων: €80.199 (Κοινοί Λογαριασμοί με θυγατέρα)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Russian Commercial Bank Ποσό καταθέσεων: €103.300 (Κοινός με σύζυγο - Ανήκει αποκλειστικά στη σύζυγο που λόγω της ασθενείας της στο λογαριασμό προσετέθει και το όνομα του ιδίου)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Πειραιώς Ποσό καταθέσεων: €21.428 Κοινοί λογαριασμοί με σύζυγο και θυγατέρα - Ανήκουν αποκλειστικά στην σύζυγο πού λόγω της ασθένειας της στο λογαριασμό προσετέθηκαν και τα ονόματα του ιδίου και θυγατέρας)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ING Belgique κοινός με σύζυγο Ποσό καταθέσεων: €294.055
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Ελληνική Τράπεζα Ποσό καταθέσεων: €180.458 (Κοινός με σύζυγο - Ανήκει αποκλειστικά στη σύζυγο που λόγω της ασθενείας της στο λογαριασμό προσετέθει και το όνομα του ιδίου)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Ελληνική Τράπεζα Ποσό καταθέσεων: €375.025 (Κοινοί λογαριασμοί με σύζυγο και θυγατέρα - Ανήκουν αποκλειστικά στην σύζυγο πού λόγω της ασθένειας της στο λογαριασμό προσετέθηκαν και τα ονόματα του ιδίου και θυγατέρας)


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:

ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
ΕΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΙΣΘΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑ ΟΛΙΚΟ
 
2012 46.954 0 10.890 57.844
2013 20.944 88.163 10.470 119.627
2014 12.570 105.795 9.486 127.851

Τα ποιό πάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στις Φορολογικές Δηλώσεις του κ. Κασουλίδη για τα έτη 2012-2014. Η φορολογική δήλωση για το το έτος 2015 δεν έχει συμπληρωθεί ακόμη.

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Κύπρου Είδος χρέους: Τρεχούμενος Πορό χρέους: €2.335
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Κύπρου Είδος χρέους: Πιστωτικές Κάρτες Πορό χρέους: €45
Όνομα πιστωτή: Ελληνική Τράπεζα Είδος χρέους: Πιστωτική Κάρτα Πορό χρέους: €2.284


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων