Ιωνάς Νικολάου

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Ιωνάς Νικολάου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 21 Ιανουαρίου 1963
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : Ουδέν

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 30\5\2018ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Είδος: Κατοικία (μόνιμης διαμονής μου) Έκταση: Οικόπεδο: 573 τ.μ. 'Κατοικία: 320 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σχ Τμήμα τεμάχιο -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ, για εξασφάλιση δανείου της Μαρίας Κινάνη -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά οικοπέδου από την Μαρία Κινάνη το Δεκέμβριο 1990 έναντι του ποσού £30.000 (€51.300) και το οποίο είναι εγγεγραμμένο επ' ονόματι της. Κόστος ανέγερσης κατοικίας £84.000 (€143.640) και κόστος επίπλων και εξοπλισμού κατοικίας €30.000, τα οποία καταβλήθηκαν από κοινού µε την Μαρία Κινάνη Χρόνος απόκτησης: Οικοπέδου 3.12.1980 από την Μαρία Κινάνη. Ανέγερση κατοικίας από κοινού με την Μαρία Κινάνη το έτος 1994 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Οικοπέδου €51.300 κατά την 3.12.1990 Ανέγερσης κατοικίας €143.640 το έτος 1994 και αγοράς επίπλων και εξοπλισμού Κατοικίας €30.000 Τρέχουσα αξία: Οικόπεδο και κατοικία €700.000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Επαρχία Λευκωσίας, Κοινότητα Γέρι, τοποθεσία Δρακοντιά Είδος: Χωράφι Έκταση: 2 δεκάρια και 695 τετρ. μέτρα Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σχ 30/15 E1, τμήμα 2, τεμάχιο 174 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κατόπιν δωρεάς από τους γονείς μου Χρόνος απόκτησης: 02.08.2000 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €47.840,00 Τρέχουσα αξία: €253.300,00
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Επαρχία Λευκωσίας, Κοινότητα Γέρι, τοποθεσία «Λατσί του Μότη ή Πύθος» Είδος: Χωράφι Έκταση: 10 δεκάρια και 840 τετρ. Μέτρα Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σχ 31/25 W1, Τμήμα 8, τεμάχιο 471 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κατόπιν δωρεάς από τους γονείς µου Χρόνος απόκτησης: 02.08.2000 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €27.300,00 Τρέχουσα αξία: €151.800,00
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Είδος: Γραφείο Έκταση: 220 τετρ. Μέτρα Τοπογραφικά στοιχεία: Αρ, Εγγραφής Φ/Σχ Τμήμα τεμ. -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγοράστηκε από την εταιρεία Ionas Nicolaou Services Ltd Χρόνος απόκτησης: 18.06.2002 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €111.000,00 Τρέχουσα αξία: €417.000,00
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Επαρχία Λεκωσίας, Κοινότητα Γέρι, τοποθεσία "Εντός του Χωριού" Είδος: Κατάστημα με αρ. Έκταση: 58 τετρ. Μέτρα Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σχ ,Τμήμα , τεμάχιο -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κατόπιν δωρεάς από του γονείς μου Χρόνος απόκτησης: 28.04.2005 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €42.700,00 Τρέχουσα αξία: €79.800,00
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Επαρχίας Λευκωσίας, Κοινότητα Γέρι, τοποθεσία "Εντός του Χωριού" Είδος: Κατάστημα με αρ. Έκταση: 92 τετρ. Μέτρα Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σχ ,Τμήμα , τεμάχιο -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κατόπιν δωρεάς από του γονείς μου Χρόνος απόκτησης: 28.04.2005 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €60.000,00 Τρέχουσα αξία: €126.700,00
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Επαρχία Λευκωσίας, Κοινότητα Γέρι, τοποθεσία "Εντός του Χωριού" Είδος: Διαμέρισμα στον 1ον όροφο Έκταση: 199 τετρ. Μέτρα Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σχ Τμήμα τεμάχιο -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κατόπιν δωρεάς από τους γονείς μου Χρόνος απόκτησης: 28.04.2005 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €68.000,00 Τρέχουσα αξία: €199.600,00
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Επαρχία Λευκωίας, Κοινότητα Ευρύχου, τοποθεσία "Σκλινίτζια" Είδος: Κατοικία Έκταση: 551 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σχ Τμήμα τεμάχιο -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ για εξασφάλιση του δανείου με αρ. και -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Οικοπέδου και ανέγερση κατοικίας εντός αυτού Χρόνος απόκτησης: Οικοπέδου 03.05.2005 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Οικοπέδου: €35.000 κατά την 03.05.2005 Κόστος ανέγερσης κατοικίας €372.149 και κόστος αγοράς επίπλων και εξοπλισμού €20.000 κατά το έτος 2009 Τρέχουσα αξία: €400.000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Μηχανοκίνητο όχημα τύπου Mercedes E250, με αριθμό εγγραφής Αξία: €25.000,00


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Μετοχές στην δημόσια εταιρεία Severis & Athienitis Financial Services Ltd. Αριθμός σε κατοχή: 7.500, κόστος αγοράς €1.282,5
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Μετοχές στην δημόσια εταιρεία Lordos Hotels (Holidings) Public Ltd Αριθμός σε κατοχή: 4.650, κόστος αγοράς €1.590,30
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Μετοχές στην δημόσια εταιρεία Libra Holidays Group Public Ltd (B) Αριθμός σε κατοχή: 1.400, κόστος αγοράς €239,04
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Μετοχές στην ιδιωτική εταιρεία Ionas NIcolaou Services Ltd Αριθμός σε κατοχή: 800


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Ελληνική Τράπεζα αρ. λογαριασμού ( κοινός λογαριασμός με την Μαρία Κινάνη) Ποσό καταθέσεων: Πιστωτικό Υπόλοιπο €181,16 (31.01.2018)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Ελληνική Τράπεζα αρ. λογαριασμού Ποσό καταθέσεων: Πιστωτικό υπόλοιπο €27,20 (31.01.2018)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Ελληνική Τράπεζα αρ. λογαριασμού Ποσό καταθέσεων: Πιστωτικό υπόλοιπο €31,97 (31.01.2018)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ αρ. λογαριασμού Ποσό καταθέσεων: Πιστωτικό Υπόλοιπο €3,079,87 (18.05.2018)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης, αρ. λογαριασμού κοινός λογαριασμός με την Μαρία Κινάνη) Ποσό καταθέσεων: Πιστωτικό υπόλοιπο €64,53 (31.01.2018)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου, αρ. λογαριασμού Ποσό καταθέσεων: Χρεωστικό Υπόλοιπο €5.862,02 (30.04.2018)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου αρ. λογαριασμού Ποσό καταθέσεων: Χρεωστικό Υπόλοιπο €6.375,39 (16.04.2018)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου, αρ. λογαριασμού (κοινός λογαριασμός με την Μαρία Κινάνη) Ποσό καταθέσεων: Κατάθεση τακτικής προθεσμίας €7.516,18
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου, αρ. λογαριασμού (κοινός λογαριασμός με την Μαρία Κινάνη) Ποσό καταθέσεων: Κατάθεση τακτικής προθεσμίας ποσού €2.313,62


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:

ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ Αρ. λογαριασμού EUR Είδος χρέους: Δάνειο Οικιστικό Πορό χρέους: Υπόλοιπο €101.105,07 (18.05.2018)
Όνομα πιστωτή: Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ Αρ. λογαριασμού EUR Είδος χρέους: Δάνειο καταναλωτικό Πορό χρέους: Υπόλοιπο €60.568,10 (18.05.2018)


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων