Κωνσταντίνος Ευσταθίου

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Δικηγόρος Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 13.6.1961
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 27/7/2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λευκωσία Είδος: Οικόπεδο Έκταση: 595m Τοπογραφικά στοιχεία: 3\1095\921\Σχ 30W2\Τμ.3\Τεμ. 999 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Όχι -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά Χρόνος απόκτησης: 2006 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Κατεχόμενα Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λευκωσία Είδος: Γραφείο Έκταση: 1/2 Τοπογραφικά στοιχεία: 4087 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθήκη Τράπεζα Κύπρου -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά Χρόνος απόκτησης: 1993 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία: €100.000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Ιδιωτικό όχημα Αξία: €18000 (αγορά)


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Ευστάθιος Ευσταθίου ΔΕΠΕ Αριθμός σε κατοχή: 400 Μετοχές €1 μία
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Αναπτυξιακή Κτηματική Εταιρεία ???? Λτδ Αριθμός σε κατοχή: 30 Μετοχές €1.71
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Αναπτυξιακή Κτηματική Εταιρεία ???? Λτδ Αριθμός σε κατοχή: 30 Μετοχές €1.71
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Αναπτυξιακή Κτηματική Εταιρεία Ασπασία Λτδ Αριθμός σε κατοχή: 498 Μετοχές €1.71
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Ελληνική Τράπεζα Αριθμός σε κατοχή: 400
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Atlas Inv Ltd Αριθμός σε κατοχή: Μετοχές € 4200
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Avacom Net Services Αριθμός σε κατοχή: 400 Μετοχές


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου Ποσό καταθέσεων: €3815,37
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου Ποσό καταθέσεων: €920,70


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Eurolife Ασφαλιστική Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 90/0121823 Εισοδήματα ή ωφελήματα: €169.816
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Allianz Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: GC1010 Εισοδήματα ή ωφελήματα: 47582


ε.Αλλα εισοδήματα:

Μηνιαίος Μισθός από Ευσταθίου Κ. Ευσταθίου ΔΕΠΕ5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: ΣΠΕ Στροβόλου Είδος χρέους: Δάνειο Πορό χρέους: €400
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Κύρπου Είδος χρέους: Παρατράβηγμα Πορό χρέους: €8.412,77
Όνομα πιστωτή: Περιφερική ΣΠΕ Λευκωσίας Είδος χρέους: Δάνειο Πορό χρέους: €65000


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων