Κώστας Καδής

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Κώστας Καδής
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 2

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 30 Μαΐου 2018ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Μακριές Μίζες του Πάμπουλου, Λατσιά / Αγ. Γεώργιος Είδος: Βιομηχανικό Οικόπεδο Έκταση: 2470 τ.μ Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σχ. 30/31 Ε2 , Τμ.6, Τεμ. 1701 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: EB 1243/2013 Έξοδα κατασκευής οδού EB 1268/2013 -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά Δ52/98 Χρόνος απόκτησης: 13/2/1998 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €18.000 (αγοραία αξία το 1980) Τρέχουσα αξία: €247.000,00 (τιμή μεριδίου σύμφωνα με εκτίμηση κτηματολογίου 2013)
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Μακριές Μίζες Λατσιά / Αγ. Γεώργιος Είδος: Οικόπεδο Έκταση: 521 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Φ.Σχ.30/31 Ε2, Τμ.6, Τεμ. 3226 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υ7861/2012 (υποθήκη) -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά - Δ6109/89 Χρόνος απόκτησης: 15/9/1989 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €730 (αγοραία αξία μεριδίου κατά το 1980, σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας) Τρέχουσα αξία: €195.100,00 (σύμφωνα με εκτίμηση κτηματολογίου 2013)
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Μακριές Μίζες Λατσιά / Αγ. Γεώργιος Είδος: Οικόπεδο (υπάρχουν κτήρια) Έκταση: 546 τ.μ Τοπογραφικά στοιχεία: -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υ7861/2012 (υποθήκη) -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά Δ6109/89 Χρόνος απόκτησης: 15/9/1989 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: € 730 (αγοραία αξία μεριδίου κατά το 1980, σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας) Τρέχουσα αξία: €444.800,00 (σύμφωνα με εκτίμηση κτηματολογίου 2013)
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Μακριές Μίζες Λατσιά / Αγ. Γεώργιος Είδος: Οικόπεδο Έκταση: 521 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Φ. Σχ.30/31 Ε2, Τμ.6, Τεμ.3228 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υ7861/2012 (υποθήκη) -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά Δ6109/89 Χρόνος απόκτησης: 15/9/1989 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €730 (αγοραία αξία μεριδίου κατά το 1980, σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας) Τρέχουσα αξία: €182.400,00 (σύμφωνα με εκτίμηση κλτηματολογίου 2013)
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Μακριές Μίζες Λατσιά / Αγ. Γεώργιος Είδος: Οικόπεδο Έκταση: 524 τ.μ Τοπογραφικά στοιχεία: Φ.Σχ.30/31 Ε2, Τμ.6, Τεμ.3231 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υ7861/2012 (Υποθήκη) -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρά Δ6109/89 Χρόνος απόκτησης: 15/9/1989 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €730 (αγοραία αξία μεριδίου κατά το 1980, σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας) Τρέχουσα αξία: €183.400,00 (σύμφωνα με εκτίμηση κτηματολογίου 2013)


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Αυτοκίνητο, Audi A4 Αξία: € 12.000
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Αυτοκίνητο Hyundai Tucson Αξία: € 5.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου (Κοινοί Λογαριασμοί με Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή) Ποσό καταθέσεων: €70.500
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου Ποσό καταθέσεων: €2.000
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης Ποσό καταθέσεων: €2.000


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Cyprialife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 248844 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ασφάλεια Ζωής
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: EUROLIFE Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 90/0088876 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ασφάλεια Ζωής
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: EUROLIFE Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 99/0113219 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ασφάλεια Ζωής
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: METALIFE Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 1150181 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ασφάλεια Ζωής


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Η αύξηση στην αξία της ακίνητη ιδιοκτησίας οφείλεται στον διαχωρισμό ενός κληρονομικού τεμαχίου σε οικόπεδα.