Κώστας Κωνσταντίνου

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Κώστας Μ Κωνσταντίνου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 23-3-57
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : Τρία

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 07/10/2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Νερόφαιμα - Έμπα Είδος: Χωράφι - υπο Έκταση: 9 Δεκάρια - 415 τμ Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχιο 175 Σχ Αρ 45 30Ε2 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από τη μητέρα μου Χρόνος απόκτησης: 1988 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΛΚ 15,000 Τρέχουσα αξία: ΛΚ 500,000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Αγ. Παύλος - Πάφος Είδος: Χωράφι - το 1/15 Έκταση: 17 Δεκάρια 155 τμ Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχιο 63 Φσχαρ 45μ 5P0404 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κληρονομιά από πατέρα Χρόνος απόκτησης: 10/1/2003 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΛΚ 100,000 Τρέχουσα αξία: ΛΚ 150,000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Άγ. Παύλος - Πάφος Είδος: Χωράφι 3/20 Έκταση: 1 Εκτ 3 Δεκ 713 τμ Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμ. 147 Φσχ 43Ι ΙΙ -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από μητέρα μου Χρόνος απόκτησης: 1989 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΛΚ 100,000 Τρέχουσα αξία: ΛΚ 200,000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Πετρίδια - 'Έμπα Είδος: Χωράφι Έκταση: 1 Εκτάριο 5 Δεκάρια 530 τμ Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμ. 153 ΧΛΩ Σχ. 5PW1, 5IW2 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από μητέρα Χρόνος απόκτησης: 1988 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: ΛΚ 40,000 Τρέχουσα αξία: ΛΚ 400,000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ξηροφί??? Κέρκυρας Είδος: Αγροτεμάχριο Αρ 8 Έκταση: 4 στέμματα Τοπογραφικά στοιχεία: Περιφέρεια Δήμου Θιναλίων -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Προ???? ??? Τράπεζας Κύπρου Κέρκυρας για το ποσό των 4000 ευρώ και ????? ????? ΑΕ -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δια αγοράς από Εταιρ. ????? ΑΕ Χρόνος απόκτησης: 30/10/2003 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: 64,390 Ευρώ Τρέχουσα αξία: ????? Αξία 38,000,966 Ευρώ


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Αυτοκίνητο Μερσεντές 270 Αξία: ΛΚ 3,000
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Αυτοκίνητο Μερσεντές 300 Αξία: ΛΚ 8,000
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Αυτοκίνητο MAZDA Αξία: ΛΚ 5000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Constatinou Costas Είδος επιχείρησης: Δικηγορικό Γραφείο Είδος συμμετοχής:


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:
Είδος κινητής αξίας: Τίτλοι Περιγραφή κινητής αξίας: Δέκα μετοχές ΣΟΔΑΠ Λτδ Αριθμός σε κατοχή: Δέκα


β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Marketrends Financial Services Αριθμός σε κατοχή: 20,000


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Universal Life Insurance Company Ltd Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 1-032387-0 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Έληξε
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Laiki Cyprialife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 40500815 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Λήγει Μακροπρόθεσμα


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Ελληνική Τράπεζα Λτδ Είδος χρέους: Για αγορά αυτοκινήτου Πορό χρέους: €40,000
Όνομα πιστωτή: Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Πέγιας Είδος χρέους: Οικοδομικό για ανέγερση κατοικίας & σπουδές παιδιών Πορό χρέους: Εννιακόσιες Πενήντα χιλιάδες ευρώ ?????? με σύζυγο
Όνομα πιστωτή: Λαϊκή Τράπεζα ΛΤΔ Είδος χρέους: Επαγγελματικό Πορό χρέους: Σαράντα Χιλιάδες Ευρώ €40000


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων