Κυριάκος Χατζηγιάννης

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Κυριάκος Χατζηγιάννης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 22/8/63
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 2

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 30/7/2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Δασάκι Άχνας Είδος: Κατοικία σε αγροτεμάχιο Έκταση: 238m² Κατοικία / Εμβαδόν Τεμαχίου 1840m² Τοπογραφικά στοιχεία: Φ0/ Σχ32 / Σχ 54W2 / Τεμ. 603 (μέρος) -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθήκη με σκοπό την ανέγερση κατοικίθας -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 28/2/2005 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: 1/1/80 £3000 (στο τίτλο του χωραφιού) Τρέχουσα αξία: ≈190000 € (κατοικία + χωράφι) δεν έχω εκτιμημένη αξία Περίπου
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Αχερίτου ???????????? Είδος: Γεωργική γή Έκταση: ≈20 Σκάλες Τοπογραφικά στοιχεία: -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κληρονομιά Χρόνος απόκτησης: 2004 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κληρονομική Περιουσία στα κατεχόμενα που ακόμη δεν γνωρίζω στοιχεία Είδος: Έκταση: Τοπογραφικά στοιχεία: -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Χρόνος απόκτησης: -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Toyota Auris Αξία: 6000€
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Nissan Note Αξία: 6000€ Είναι στην σύζυγο γραμμένο
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Mitsubishi Αξία: 800€


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ΣΠΕ Δασάκι Άχνας Αρ. Λογ. Λογαριασμός Παιδιών Ποσό καταθέσεων: €2000
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου Ποσό καταθέσεων: -1000€
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Deutsche Bank Φοιτητικός λογαριασμός και στην συνέχεια λογαριασμός που δεν έχει ???????? μέχρι σήμερα. Στάσιμος λογαριασμός εδώ και 20 χρόνια. Μηδενικό εισόδημα και αρνητικό επιτόκιο. Στάσιμος λογαριασμός από 1998. Στην διάθεση σας όλα τα statement. Χωρίς προσθαφαιρέσεις χρημάτων Ποσό καταθέσεων: ≈40000 €


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Alico Life Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 10508377 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ασφάλεια Ατυχήματος


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

Εισόδημα από μισθό βουλευτικής ιδιότητας. Σχετικά στοιχεία στη βουλή.

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης Είδος χρέους: Αποπληρωμή δανείου χωρίς ανανέωση δανείου για ολοκλήρωση της κατοικίας Πορό χρέους:


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Καμία αλλαγή