Λευτέρης Χριστοφόρου

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Χριστοφόρου Λευτέρης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Ευρωβουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 31/08/63
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 25/08/2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κατεχόμενο Πραστειό Αμμοχώστου Είδος: Χωράφι με Δένδρα Έκταση: 0:1:865 Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σχ 23/45, Τεμ 113 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Μεταβίβαση από γονείς Χρόνος απόκτησης: 13/10/99 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Κατεχόμενη γη Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κατεχόμενο Πραστειό Αμμοχώστου Είδος: Χωράφι Έκταση: 3:7:44 Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σχ 23/46, Τεμ 37 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθήκη -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Μεταβίβαση από γονείς Χρόνος απόκτησης: 13/10/1999 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Κατεχόμενη Γη Τρέχουσα αξία: 2001 Εκτίμηση: £56.000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κατεχόμενο Περιστερώνα Αμμοχώστου Είδος: Χωράφι Έκταση: 1:6:727 Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σχ 23/37, Τεμ 29/1 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Μεταβίβαση από γονείς Χρόνος απόκτησης: 13/10/99 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Κατεχόμενη Γη Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κατεχόμενο Πραστειό Αμμ/στου Είδος: Χωράφι Έκταση: 1/3 Μερίδιο Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σχ 23/46 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Μεταβίβαση από γονείς Χρόνος απόκτησης: 13/10/99 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Κατεχόμενη Γη Τρέχουσα αξία:


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Αυτοκίνητο Mercedes Αξία: Χρόνος απόκτησης 2004 €7.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου Ποσό καταθέσεων: €9,46
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: KBC Ποσό καταθέσεων: €548
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: KBC Ποσό καταθέσεων: €93.760
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: KBC Ποσό καταθέσεων: €93


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: CNP Cyprialife Ασφάλεια Ζωής Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 0074452 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Κανένα Εισόδημα
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: CNP Cyprialife Ασφάλεια Ατυχημάτων Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 0037843 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Κανένα Εισόδημα
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Universal Life Insurance Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: Ομαδική ασφάλεια ζωής απο Ο.Χ.Σ - έναντι στεγαστικού δανείου Εισοδήματα ή ωφελήματα: Κανένα εισόδημα


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

2014 - Αποχώρηση από βουλή των αντιπροσώπων εφάπαξ ύψους €190.000 -

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης Είδος χρέους: Στεγαστικό - Αρ. Λογ. Πορό χρέους: €24.341


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων