Μαριέλλα Αριστείδου

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΙΕΛΛΑ
Ιδιότητα-Αξίωμα : ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Διεύθυνση Κατοικίας : ΛΕΜΕΣΟΣ
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 2/2/1985
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 1

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 31/5/19ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: ΑΚΡΩΤΗΡΙ Είδος: ΧΩΡΑΦΙ Έκταση: 18530 Τ.Μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Α.Ε: 2/312 ΤΜΗΜΑ: 2 Φ./ΣΧ.: 58/21Ε2 ΤΕΜ: 271 ΜΕΡΙΔΙΟ: 1/2 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: ΥΠΟΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: ΑΓΟΡΑ Χρόνος απόκτησης: 2014 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €62 800 Τρέχουσα αξία:


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ BMW Αξία: ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 2008 €52000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Τ.Ζ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΤΔ Είδος επιχείρησης: ΑΔΡΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Είδος συμμετοχής: 1000 ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 1000


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Τ.Ζ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΤΔ (ΑΔΡΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) Αριθμός σε κατοχή: 1000 ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 1000


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Ποσό καταθέσεων: €4557,33
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ποσό καταθέσεων: €115915,00


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Eurolife Ltd Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 0250959 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Βασική Κάλυψη €18000
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Eurolife Ltd Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 0250961 Εισοδήματα ή ωφελήματα: €200.000
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Eurolife Ltd Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 846/10140470 Εισοδήματα ή ωφελήματα: €100.000
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Hellenic Alico Credit Life - Term life Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: Εισοδήματα ή ωφελήματα:


ε.Αλλα εισοδήματα:

ΜΙΣΘΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ €78904 το χρόνο5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

ΜΙΣΘΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

€ 65942 € 2016
€ 78904 € 2017
€ 78904 € 2018

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Είδος χρέους: Στεγαστικό Δάνειο Επ Όνοματι Μαριέλλας Αριστείδου & Πορό χρέους: €198564


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων
  1. ΜΕΤΡΗΤΑ €40000: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΕΠ' ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.
  2. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΤΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ. ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΙΑΣ (€57565)
  3. ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΣ Θ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΛΤΔ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ