Μαρίνος Μουσιούττας

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Μαρίνος
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 25\2\64
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 1

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 13/4/17ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λευκωσία, Δήμος Λευκωσίας, Άγιος Αντώνιος, Ανδροκλέους 9 Είδος: Κατάστημα με μεοσπάτωμα αρ.3 Έκταση: 1/1 Τοπογραφικά στοιχεία: Τμήμα 24, Φύλλο 21, Σχέδιο 540302, Τεμάχιο 438 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Χρόνος απόκτησης: 1997 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €17.940,32 Αγοραία αξία 01/01/1980 Τρέχουσα αξία: €135.700,00 01/01/2013
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λευκωσία, Δήμος Λευκωσίας, Άγιος Αντώνιος, Ανδροκλέους 9 Είδος: Κατάστημα με μεοσπάτωμα αρ.4 Έκταση: 1/1 Τοπογραφικά στοιχεία: Τμήμα 24, Φύλλο 21, Σχέδιο 540302, Τεμάχιο 438 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Χρόνος απόκτησης: 1997 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €17.940,32 Αγοραία αξία 01/01/1980 Τρέχουσα αξία: €135.700,00 01/01/2013
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λευκωσία, Δήμος Λευκωσίας, Καϊμακλί Χατζηγιάγκου Είδος: Χωράφι Έκταση: 15775 τ.μ. (1/140) Τοπογραφικά στοιχεία: Τμήμα 5, Φύλλο 21, Σχέδιο 40Ε1, Τεμάχιο 440 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Χρόνος απόκτησης: 2014 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λευκωσία, Δήμος Λευκωσίας, Καϊμακλί Ικάρου Είδος: Οικόπεδο Έκταση: 750 τ.μ Τοπογραφικά στοιχεία: Τμήμα 13, Φύλλο 21, Σχέδιο 390503, Τεμάχιο 1039 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Χρόνος απόκτησης: 1990 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €81.700,00 Τρέχουσα αξία: €739.400,00


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ Αριθμός σε κατοχή: 505
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Τσιμέντων Λτδ Αριθμός σε κατοχή: 12
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Charilaos Apostolides Αριθμός σε κατοχή: 2000
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Cyprint PLC Αριθμός σε κατοχή: 47
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Δήμητρα Επενδυτική Λτδ Αριθμός σε κατοχή: 263
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Λτδ Αριθμός σε κατοχή: 22
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: K & G Complex Public Co Αριθμός σε κατοχή: 1103
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Louis PLC Αριθμός σε κατοχή: 1310
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ Αριθμός σε κατοχή: 8
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Λτδ Αριθμός σε κατοχή: 15
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Louis PLC Αριθμός σε κατοχή: 437


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: 1. ΟΧΣ (Αρ.) 2. ΟΧΣ (Αρ.) Ποσό καταθέσεων: 1. €8,83 2. €57,17
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: 1. ΣΤΥΤΕΚ 2. ΣΤΥΤΕΚ Ποσό καταθέσεων: 1. €8,54 2. €100,08
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: 1. ΣΠΕ Λήδρας (Αρ.) 2. ΣΠΕ Λήδρας (Αρ.) Ποσό καταθέσεων: 1. €506,99 2. 5295,19
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: 1. ΣΠΕ Λήδρας (Αρ.) 2. ΣΠΕ Λήδρας (Αρ.) Ποσό καταθέσεων: 1. 2922,05 2. 41,35
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: 1. ΣΟΤΑΔΥΚ (Αρ.) 2. ΣΟΤΑΔΥΚ(Αρ.) Ποσό καταθέσεων: 1. €1,175 2. €263,84
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: 1. ΣΟΤΑΔΥΚ (Αρ.) 2. ΣΟΤΑΔΥΚ βλ, σημείωση Ποσό καταθέσεων: 1. -€17,374.01
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: 1. Alpha Bank () 2. Alpha Bank () Ποσό καταθέσεων: 1. €0.00 2. 7663.28


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Allianz Ελλάς ΑΑΕ (Ομαδ. Ασφ.) Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 9/2/09 GC125 Εισοδήματα ή ωφελήματα: 68344 Ασφαλισμένο Ποσό
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Universal Life Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 22/10/08 0020006083 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ασφαλ. Ποσό 200000
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Prime Insurance Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 17/2/12 39791 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ασφ. Ποσό 50000
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Alpha Ασφαλιστική Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 6/5/11 725916 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ασφ. Ποσό 9000
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Alpha Ασφαλιστική Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 20/6/13 733966 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ασφ. Ποσό 32700
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Alpha Ασφαλιστική Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 1/1/12 3025830-2 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ασφ. Ποσό 70000
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Metlife Alico Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 9/10/97 9887419 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ασφ. Ποσό 5126
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Cyprialife Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 8/1/15 00266228 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ασφ. Ποσό 17143


ε.Αλλα εισοδήματα:

Ενοίκιο €600 το μήνα (Καταστήματα 9Γ + 9Δ Ανδροκλεόυς Λάρνακα)5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: 1. ΟΧΣ 2. ΟΧΣ Είδος χρέους: 1. Σπουδαστικό (Αρ) 2. Σπουδαστικό (Αρ) Πορό χρέους: 1. €14,409.62 2. €19,204.95
Όνομα πιστωτή: 1. ΣΠΕ Λήδρας 2. ΣΠΕ Λήδρας 3. ΣΠΕ Λήδρας Είδος χρέους: 1. Δάνειο Αρ. 2. Δάνειο Αρ. 3. Δάνειο Αρ. Πορό χρέους: 1. -€19897.84 2. -€32021,34 3. -€540.04
Όνομα πιστωτή: 1. Alpha Bank 2. Alpha Bank Είδος χρέους: 1. Overdraft (Αρ.) 2. Visa Silver (Αρ.) Πορό χρέους: 1.-€3419,60 2.-€2111,78
Όνομα πιστωτή: 1. ΣΟΤΑΔΥΚ 2. ΣΟΤΑΔΥΚ Είδος χρέους: 1. Δάνειο (Αρ.) 2. Δάνειο (Αρ.) Πορό χρέους: 1. -€23.433,62 2. -€8.507,39
Όνομα πιστωτή: Ελληνική Τράπεζα Είδος χρέους: Δάνειο (Πιστ, διευκόλυνση δανείων) Πορό χρέους: -€4044.98


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων