Μάριος Δημητριάδης

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Μάριος Δημητριάδης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Πρώην - Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : Δύο

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 14/4/2018ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Πάφος Είδος: Οικόπεδο (1/3 μερίδιο) Έκταση: 556 Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σ 2-148-349, τεμ 1467 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 6/2008 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €28.470 (Για το 1/3) Τρέχουσα αξία: €65.000 (Για το 1/3)
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Πάφος Είδος: Οικόπεδο 1/6 μερίδιο Έκταση: 1673 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σ 35/58, τεμάχιο 479 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Δ/Ι -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 6/2008 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €7688.70 (Για το 1/6) Τρέχουσα αξία: €13334 (Για το 1/6)
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Πάφος Είδος: Χωράφι Έκταση: 11.037 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σ 43/3, Τεμάχιο 316 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Δ/Ι -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 4/2008 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €13242 (Για το 1/6) Τρέχουσα αξία: €18333 (Για το 1/6)
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο) Είδος: Οικία (1/3 μερίδιο) Έκταση: Τρία Υπνοδωμάτια Τοπογραφικά στοιχεία: -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Ένα δάνειο το οποίο περιγράφεται μετά -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεάν από γονείς Χρόνος απόκτησης: Πριν να αναλάβω Υπουργός -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία: Στερλίνες 400.000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:
Είδος κινητής αξίας: Χρεόγραφα Περιγραφή κινητής αξίας: Κυβερνητικά ομόλογα για φυσικά πρόσωπα Αριθμός σε κατοχή: €247.000
Είδος κινητής αξίας: Χρεόγραφα Περιγραφή κινητής αξίας: Alpha Bank Cyprus Αριθμός σε κατοχή: €38.600
Είδος κινητής αξίας: Τίτλοι Περιγραφή κινητής αξίας: ΜΑΕΚ Ελληνική Τράπεζας Αριθμός σε κατοχή: 10.526


β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Ελληνική Τράπεζα Αριθμός σε κατοχή: 283
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Τράπεζα Κύπρου Αριθμός σε κατοχή: 28.952
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Geomade Estates Ltd - HE151044 Ιδιοκτήτρια ακίνητης περιουσίας που αποκτήθηκε όλη πριν την ανάληψη του Υπουργείου (επισυνάπτω λεπτομερή κατάλογο ιδιοκτησίας) Αριθμός σε κατοχή: 200 μετοχές (20%)
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Demetriades 2007 (Bulgaria) - Ιδιοκτήτρια γης στην Βουλγαρία η οποία αγοράστηκε το 2007 Αριθμός σε κατοχή: 33% του μετοχικού κεφαλαίου - κόστος €70.000
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Adventures 2007 (Bulgaria) - Ιδιοκτήτρια γης στην Βουλγαρία η οποία αγοράστηκε το 2007 Αριθμός σε κατοχή: 50% του μετοχικού κεφαλαίου - κόστος €60.000


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου Ποσό καταθέσεων: €9.051
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου ΗΒ - Λογαριασμός 1 Ποσό καταθέσεων: STG 11.131 (μου ανήκει το 1/3 του λογαριασμού)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου ΗΒ - Λογαριασμός 2 Ποσό καταθέσεων: STG2.290
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου ΗΒ - Λογαριασμός 3 Ποσό καταθέσεων: €305


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: CNP CYPRIALIFE Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 00214189 Εισοδήματα ή ωφελήματα: 4.261 (τελευταία ενημέρωση, δεν αναμένεται είναι διαφοροποιημένο σημαντικά στις 28/2)


ε.Αλλα εισοδήματα:

Τόκοι από χρεόγραφα

Ενοίκιο από σπίτι στο ΗΒ5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

Μισθος, τόκοι ενοίκιο (οι τόκοι και τα ενοίκια δεν είναι σημαντικά εισοδήματα)

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Mars Capital Είδος χρέους: Υποθήκη στο σπίτι στο Λονδίνο Πορό χρέους: Το συνολικό χρέος είναι γύρω στις 60.000 στερλίνες - το 1/3 που μου αντιστοιχεί είναι 20.000 στγερλίνες


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Δεν υπάρχει ουσιαστική μεταβολή από την τελευταία κατάσταση που έχω υποβάλει