Μάριος Μαυρίδης

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Μάριος Μαυρίδης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 05/08/1963
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 3

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 5/9/16ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κοτσιάτης Είδος: Χωράφι Έκταση: 16 Δεκάρια, 54 τ.μ Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο 39, Σχέδιο 06, Τεμ. 164 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά με μετρητά Χρόνος απόκτησης: 1996 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: £3,750 - €6,375 Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Μάρκι Είδος: Χωράφι Έκταση: 6 Δεκάρια, 912 τ.μ Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο χχχχ, Σχέδιο 61, Τεμ. 483 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά με μετρητά Χρόνος απόκτησης: 1996 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: £3,871 - €6,619 Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κατεχόμενες Περιοχές Είδος: Χωράφια Έκταση: 80 Σκάλες Τοπογραφικά στοιχεία: Καρπασία - Κερύνεια - Κορμακίτης -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κληρονομία Χρόνος απόκτησης: -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Αυτοκίνητο (Volvo) Αξία: €14.000
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Αυτοκίνητο (Toyota) Αξία: €2.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Louis Hotel Αριθμός σε κατοχή: 6,560
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Zorbas Αριθμός σε κατοχή: 305
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Pandora Investment Αριθμός σε κατοχή: 80,005
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Hellenic Bank Αριθμός σε κατοχή: 3,300
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Bank of Cyprus Αριθμός σε κατοχή: 570
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Claridge Inv Αριθμός σε κατοχή: 1.000
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Charles Schwap (USA) Αριθμός σε κατοχή: ≈17,000
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Putman Fund for Growth & Income CLA Αριθμός σε κατοχή: ≈€38.000


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ΣΠΕ Περιφεριακής Λευκωσίας Λατιών Ποσό καταθέσεων: €94,000
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Συνεργατική Δασκάλων (Μάριος & Έλενα Μαυρίδη) Ποσό καταθέσεων: €230,000
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ΣΠΕ Περιφερειακής Λευκωσίας Λατσιών Ποσό καταθέσεων: €79,000 + €35,000 = €114,000
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Ελληνική Τράπεζα (Μάριος & Έλενα Μαυρίδη) Ποσό καταθέσεων: €19.259
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου (Μάριος & Έλενα Μαυρίδη) Ποσό καταθέσεων: €25.000
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Ελληνική Τράπεζα (Μάριος & Έλενα Μαυρίδη) Ποσό καταθέσεων: €7.000
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Ελληνική Τράπεζα (Μάριος, Αντώνης, Ιωσήφ, Κατίνα, Γεωργία Μαυρίδη) Ποσό καταθέσεων: €230.000


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Universal Life Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 0010650588 Εισοδήματα ή ωφελήματα: 52,259 για θάνατο


ε.Αλλα εισοδήματα:

(1) ΜΙσθός Βουλευτή €82,970/year (gross salary)

(2) Μισθός από ΕυρωπαΪκό Πανεπιστήμιο €4300/month5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Είδος χρέους: Συνεγγυητής με άλλα 4 άτομα Πορό χρέους: €27.000


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων