Νίκος Αναστασιάδης

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Ιδιότητα-Αξίωμα : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας : ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : ΕΓΓΑΜΟΣ
Αριθμός ανήλικων τέκνων : ΚΑΝΕΝΑ

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 31 ΜΑΙΟΥ 2018ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Σκαντάλη, Πέρα Πέδι, Λεμεσός Είδος: Αμπέλι Έκταση: 7.024 τ.μ. (1/6) Τοπογραφικά στοιχεία: 5/327/0/0/4441 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από παππού Χρόνος απόκτησης: 20/3/1985 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ελιές του Σταυρού, Πέρα Πέδι, Λεμεσός Είδος: χωράφι Έκταση: 3,011 τ.μ. (1/2) Τοπογραφικά στοιχεία: 5/327/0/0/4563 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: δωρεά από μητέρα Χρόνος απόκτησης: 5/12/1979 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Φτερικούδια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός Είδος: χωράφι Έκταση: 3,345 τ.μ. (1/4) Τοπογραφικά στοιχεία: 5/327/0/0/4564 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από μητέρα Χρόνος απόκτησης: 5/12/1979 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Φτερικούδια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός Είδος: Χωράφι Έκταση: 83,278 τ.μ. (1/12) Τοπογραφικά στοιχεία: 5/327/0/0/4565 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από μητέρα Χρόνος απόκτησης: 16/8/1981 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Καμίνια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός Είδος: Χωράφι Έκταση: 14,382 τ.μ. (1/4) Τοπογραφικά στοιχεία: 5/327/0/0/4567 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από μητέρα Χρόνος απόκτησης: 5/12/1979 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Καμίνια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός Είδος: Χωράφι Έκταση: 5,017 (1/4) Τοπογραφικά στοιχεία: 5/327/0/0/4568 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρέα από μητέρα Χρόνος απόκτησης: 5/12/1979 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Φράνζικα, Πέρα Πέδι, Λεμεσός Είδος: Χωράφι Έκταση: 1,673 τ.μ. (1/2) Τοπογραφικά στοιχεία: 5/327/0/0/4571 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από μητέρα Χρόνος απόκτησης: 5/12/1979 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Φράνζικα, Πέρα Πέδι, Λεμεσός Είδος: αμπέλι/χωράφι Έκταση: 6,021 τ.μ. (1/2) Τοπογραφικά στοιχεία: 5/327/0/0/4572 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από μητέρα Χρόνος απόκτησης: 5/12/1979 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Φράνζικα, Πέρα Πέδι, Λεμεσός Είδος: Χωράφι Έκταση: 6,355 τ.μ. (1/4) Τοπογραφικά στοιχεία: 5/327/0/0/4573 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από μητέρα Χρόνος απόκτησης: 5/12/1979 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ατρόμητος, Πέρα Πέδι, Λεμεσός Είδος: Χωράφι Έκταση: 13,044 τ.μ. (1/6) Τοπογραφικά στοιχεία: 5/327/0/0/4577 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από μητέρα Χρόνος απόκτησης: 26/8/1987 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Καμίνια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός Είδος: χωράφι Έκταση: 10,703 τ.μ. (3/8) Τοπογραφικά στοιχεία: 5/327/0/0/4581 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από μητέρα & θεία Χρόνος απόκτησης: 5/12/1979 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Περναρόκαμπος, Πέρα Πέδι, Λεμεσός Είδος: Χωράφι Έκταση: 11,372 τ.μ. (1/8) Τοπογραφικά στοιχεία: 5/327/0/0/5477 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από μητέρα Χρόνος απόκτησης: 31/10/1991 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Πετρατζίερα, Πέρα Πέδι, Λεμεσός Είδος: Χωράφι Έκταση: 4940 (1/2) Τοπογραφικά στοιχεία: 5/327/0/0/6390 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από μητέρα Χρόνος απόκτησης: 29/1/2001 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λεμεσός Είδος: Διαμέρισμα Έκταση: 90 τ.μ Τοπογραφικά στοιχεία: 5/0/16/1/51600 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 15/2/1985 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: 28,000.00 Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λεμεσός Είδος: Διαμέρισμα Έκταση: 120 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: 5/0/16/1/51601 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 4/3/1983 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: 38.000,00 Τρέχουσα αξία:


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Audi A8 2012 Αξία: 85.000
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Mercedes S430 (σημερινή αξία) 2001 Αξία: 15.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Ελληνική Τράπεζα Αριθμός σε κατοχή: 57
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Μινέρβα Ασφαλιστική Αριθμός σε κατοχή: 1375 μετοχές €28 (1.3.2016)
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού Αριθμός σε κατοχή: 119 μετοχές €180 (1.3.2016)
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Απόλλων Ποδόσφαιρο Λτδ Αριθμός σε κατοχή: 500 μετοχές €500 (1.3.2016)
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο Λτδ Αριθμός σε κατοχή: 25 μετοχές €25 (1.3.2016)


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Ποσό καταθέσεων: 61.750


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: Εισοδήματα ή ωφελήματα:


ε.Αλλα εισοδήματα:

ΚΑΝΕΝΑ5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

 

  2015   2016  
 
  Μικτά Αποκοπές Μικτά Αποκοπές
Αντιμισθία Προέδρου της Δημοκρατίας 163.165 87.981 163.165 87.580
Σύνταξη Κοινωνικών ασφαλίσεων 16.822 0 16.720 0
Σύνταξη γενικού λογιστηρίου 48.345 23.848 48.345 26.648
Ταμείο συντάξεως δικηγόρων 17.337 0 17.704 0
Εισοδήματα από ενοίκια διαμερισμάτων 6000 135 6000 135
  251.669 111.964 251.934 114.363

Το έτος 2015 έχει πληρωθεί ποσό €48.345 για σύνταξη από αποχώρηση από την Βουλή και μετά την αφαίρεση φόρων και αποκοπών για €23.497 το ύπολοιπο για €24,497 δόθηκε εισφορά στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Στο Φορέα δόθηκε και το έτος 2016, το ποσό των €21.700.

Όλοι οι φόροι για όλα τα εισοδήματα, όπως φαίνονται πιο πάνω μέχρι 31.12.2016 έχουν πληρωθεί.

6.Χρέη


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ