Νίκος Αναστασιάδης

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Νίκος Αναστασιάδης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 27 Σεπτεμβρίου 1946
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : Κανένα

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 31 Μαΐου 2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Σκαντάλη, Πέρα Πέδι, Λεμεσός Είδος: Αμπέλι Έκταση: 7.024 τ.μ. (1/6) Τοπογραφικά στοιχεία: 5/327/0/0/4441 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από παππού Χρόνος απόκτησης: 20/3/1985 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ελιές του Σταυρού, Πέρα Πέδι, Λεμεσός Είδος: χωράφι Έκταση: 3,011 τ.μ. (1/2) Τοπογραφικά στοιχεία: 5/327/0/0/4563 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: δωρεά από μητέρα Χρόνος απόκτησης: 5/12/1979 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Φτερικούδια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός Είδος: χωράφι Έκταση: 3,345 τ.μ. (1/4) Τοπογραφικά στοιχεία: 5/327/0/0/4564 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από μητέρα Χρόνος απόκτησης: 5/12/1979 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Φτερικούδια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός Είδος: Χωράφι Έκταση: 83,278 τ.μ. (1/12) Τοπογραφικά στοιχεία: 5/327/0/0/4565 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από μητέρα Χρόνος απόκτησης: 16/8/1981 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Καμίνια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός Είδος: Χωράφι Έκταση: 14,382 τ.μ. (1/4) Τοπογραφικά στοιχεία: 5/327/0/0/4567 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από μητέρα Χρόνος απόκτησης: 5/12/1979 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Καμίνια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός Είδος: Χωράφι Έκταση: 5,017 (1/4) Τοπογραφικά στοιχεία: 5/327/0/0/4568 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρέα από μητέρα Χρόνος απόκτησης: 5/12/1979 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Φράνζικα, Πέρα Πέδι, Λεμεσός Είδος: Χωράφι Έκταση: 1,673 τ.μ. (1/2) Τοπογραφικά στοιχεία: 5/327/0/0/4571 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από μητέρα Χρόνος απόκτησης: 5/12/1979 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Φράνζικα, Πέρα Πέδι, Λεμεσός Είδος: αμπέλι/χωράφι Έκταση: 6,021 τ.μ. (1/2) Τοπογραφικά στοιχεία: 5/327/0/0/4572 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από μητέρα Χρόνος απόκτησης: 5/12/1979 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Φράνζικα, Πέρα Πέδι, Λεμεσός Είδος: Χωράφι Έκταση: 6,355 τ.μ. (1/4) Τοπογραφικά στοιχεία: 5/327/0/0/4573 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από μητέρα Χρόνος απόκτησης: 5/12/1979 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Ατρόμητος, Πέρα Πέδι, Λεμεσός Είδος: Χωράφι Έκταση: 13,044 τ.μ. (1/6) Τοπογραφικά στοιχεία: 5/327/0/0/4577 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από μητέρα Χρόνος απόκτησης: 26/8/1987 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Καμίνια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός Είδος: χωράφι Έκταση: 10,703 τ.μ. (3/8) Τοπογραφικά στοιχεία: 5/327/0/0/4581 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από μητέρα & θεία Χρόνος απόκτησης: 5/12/1979 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Περναρόκαμπος, Πέρα Πέδι, Λεμεσός Είδος: Χωράφι Έκταση: 11,372 τ.μ. (1/8) Τοπογραφικά στοιχεία: 5/327/0/0/5477 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από μητέρα Χρόνος απόκτησης: 31/10/1991 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Πετρατζίερα, Πέρα Πέδι, Λεμεσός Είδος: Χωράφι Έκταση: 4940 (1/2) Τοπογραφικά στοιχεία: 5/327/0/0/6390 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από μητέρα Χρόνος απόκτησης: 29/1/2001 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λεωφ. Μακαρίου Γ223, Νεάπολη, Λεμεσός Είδος: Διαμέρισμα Έκταση: 90 τ.μ Τοπογραφικά στοιχεία: 5/0/16/1/51600 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 15/2/1985 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: 28,000.00 Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Λεωφ. Μακαρίου Γ223, Νεάπολη, Λεμεσός Είδος: Διαμέρισμα Έκταση: 120 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: 5/0/16/1/51601 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 4/3/1983 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: 38.000,00 Τρέχουσα αξία:


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Audi A8 2012 Αξία: 85.000
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Mercedes (σημερινή αξία) 2001 Αξία: 15.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Ελληνική Τράπεζα Αριθμός σε κατοχή: 17.083 μετοχές €2904 (1.3.2016)
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Μινέρβα Ασφαλιστική Αριθμός σε κατοχή: 1375 μετοχές €28 (1.3.2016)
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού Αριθμός σε κατοχή: 119 μετοχές €180 (1.3.2016)
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Woolworth Αριθμός σε κατοχή: 9213 μετοχές €2856 (1.3.2016)
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Απόλλων Ποδόσφαιρο Λτδ Αριθμός σε κατοχή: 500 μετοχές €500 (1.3.2016)
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο Λτδ Αριθμός σε κατοχή: 25 μετοχές €25 (1.3.2016)


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Ποσό καταθέσεων: 6138


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:

ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

 

  2011 2012 2013 2014 2015
         
Αντιμισθία Προέδρου της Δημοκρατίας 0 0 150.020 163.165 163.165
Αντιμισθία Βουλευτή 46.961 47.324 0 0 0
Σύνταξη Κοινωνικών ασφαλίδεων 16.600 16.720 16.822 16.822 16.822
Ταμείο συντάξεως δικηγόρων 0 0 0 11.454 17.336
Εισιδήματα απο ενοίκια διαμερισμάτων 15.996 16.000 10.667 4.000 6.000
Αμοιβή και μερίδιο κέρδους από συνεταιρισμό Νίκος Αναστασιάδης και Συνεταίροι 113.854 39.000 0 0 0
Μερίσματα από ιδιωτικές εταιρείες          
  Imperium Services Limited 180.000 198.000 0 0 0
  Imperium Consulting Limited 138.807 140.000 0 0 0
  510.218 457.044 177.509 195.441 203.323

Το έτος 2015 έχει πληρωθεί ποσό €48.345 για σύνταξη από αποχώρηση από την Βουλή και μετά την αφαίρεση φόρων και αποκοπών για €23.497 το ύπολοιπο για €24,497 δόθηκε εισφορά στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Όλοι οι φόροι για όλα τα εισοδήματα, όπως φαίνονται πιο πάνω μέχρι 31.12.2015 έχουν πληρωθεί.

6.Χρέη


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Δεν υπάρχει διαφοροποίηση