Νίκος Αναστασιάδης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Νίκος Αναστασιάδης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 27 Σεπτεμβρίου 1946
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : Κανένα

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 31 Μαΐου 2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Σκαντάλη, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος Αμπέλι
Έκταση 7.024 τ.μ. (1/6)
Τοπογραφικά στοιχεία 5/327/0/0/4441
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από παππού
Χρόνος απόκτησης 20/3/1985
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Ελιές του Σταυρού, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος χωράφι
Έκταση 3,011 τ.μ. (1/2)
Τοπογραφικά στοιχεία 5/327/0/0/4563
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης δωρεά από μητέρα
Χρόνος απόκτησης 5/12/1979
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Φτερικούδια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος χωράφι
Έκταση 3,345 τ.μ. (1/4)
Τοπογραφικά στοιχεία 5/327/0/0/4564
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από μητέρα
Χρόνος απόκτησης 5/12/1979
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Φτερικούδια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος Χωράφι
Έκταση 83,278 τ.μ. (1/12)
Τοπογραφικά στοιχεία 5/327/0/0/4565
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από μητέρα
Χρόνος απόκτησης 16/8/1981
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Καμίνια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος Χωράφι
Έκταση 14,382 τ.μ. (1/4)
Τοπογραφικά στοιχεία 5/327/0/0/4567
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από μητέρα
Χρόνος απόκτησης 5/12/1979
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Καμίνια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος Χωράφι
Έκταση 5,017 (1/4)
Τοπογραφικά στοιχεία 5/327/0/0/4568
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρέα από μητέρα
Χρόνος απόκτησης 5/12/1979
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Φράνζικα, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος Χωράφι
Έκταση 1,673 τ.μ. (1/2)
Τοπογραφικά στοιχεία 5/327/0/0/4571
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από μητέρα
Χρόνος απόκτησης 5/12/1979
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Φράνζικα, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος αμπέλι/χωράφι
Έκταση 6,021 τ.μ. (1/2)
Τοπογραφικά στοιχεία 5/327/0/0/4572
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από μητέρα
Χρόνος απόκτησης 5/12/1979
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Φράνζικα, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος Χωράφι
Έκταση 6,355 τ.μ. (1/4)
Τοπογραφικά στοιχεία 5/327/0/0/4573
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από μητέρα
Χρόνος απόκτησης 5/12/1979
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Ατρόμητος, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος Χωράφι
Έκταση 13,044 τ.μ. (1/6)
Τοπογραφικά στοιχεία 5/327/0/0/4577
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από μητέρα
Χρόνος απόκτησης 26/8/1987
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Καμίνια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος χωράφι
Έκταση 10,703 τ.μ. (3/8)
Τοπογραφικά στοιχεία 5/327/0/0/4581
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από μητέρα & θεία
Χρόνος απόκτησης 5/12/1979
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Περναρόκαμπος, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος Χωράφι
Έκταση 11,372 τ.μ. (1/8)
Τοπογραφικά στοιχεία 5/327/0/0/5477
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από μητέρα
Χρόνος απόκτησης 31/10/1991
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Πετρατζίερα, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος Χωράφι
Έκταση 4940 (1/2)
Τοπογραφικά στοιχεία 5/327/0/0/6390
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από μητέρα
Χρόνος απόκτησης 29/1/2001
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Λεωφ. Μακαρίου Γ223, Νεάπολη, Λεμεσός
Είδος Διαμέρισμα
Έκταση 90 τ.μ
Τοπογραφικά στοιχεία 5/0/16/1/51600
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 15/2/1985
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 28,000.00
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Λεωφ. Μακαρίου Γ223, Νεάπολη, Λεμεσός
Είδος Διαμέρισμα
Έκταση 120 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία 5/0/16/1/51601
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 4/3/1983
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 38.000,00
-τρέχουσα αξία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Audi A8 2012
Αξία 85.000
Περιγραφή Mercedes (σημερινή αξία) 2001
Αξία 15.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Ελληνική Τράπεζα
Αριθμός σε κατοχή 17.083 μετοχές €2904 (1.3.2016)
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Μινέρβα Ασφαλιστική
Αριθμός σε κατοχή 1375 μετοχές €28 (1.3.2016)
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού
Αριθμός σε κατοχή 119 μετοχές €180 (1.3.2016)
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Woolworth
Αριθμός σε κατοχή 9213 μετοχές €2856 (1.3.2016)
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Απόλλων Ποδόσφαιρο Λτδ
Αριθμός σε κατοχή 500 μετοχές €500 (1.3.2016)
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο Λτδ
Αριθμός σε κατοχή 25 μετοχές €25 (1.3.2016)


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας
Ποσό καταθέσεων 6138


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

 

  2011 2012 2013 2014 2015
         
Αντιμισθία Προέδρου της Δημοκρατίας 0 0 150.020 163.165 163.165
Αντιμισθία Βουλευτή 46.961 47.324 0 0 0
Σύνταξη Κοινωνικών ασφαλίδεων 16.600 16.720 16.822 16.822 16.822
Ταμείο συντάξεως δικηγόρων 0 0 0 11.454 17.336
Εισιδήματα απο ενοίκια διαμερισμάτων 15.996 16.000 10.667 4.000 6.000
Αμοιβή και μερίδιο κέρδους από συνεταιρισμό Νίκος Αναστασιάδης και Συνεταίροι 113.854 39.000 0 0 0
Μερίσματα από ιδιωτικές εταιρείες          
  Imperium Services Limited 180.000 198.000 0 0 0
  Imperium Consulting Limited 138.807 140.000 0 0 0
  510.218 457.044 177.509 195.441 203.323

Το έτος 2015 έχει πληρωθεί ποσό €48.345 για σύνταξη από αποχώρηση από την Βουλή και μετά την αφαίρεση φόρων και αποκοπών για €23.497 το ύπολοιπο για €24,497 δόθηκε εισφορά στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Όλοι οι φόροι για όλα τα εισοδήματα, όπως φαίνονται πιο πάνω μέχρι 31.12.2015 έχουν πληρωθεί.

6.Χρέη


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Δεν υπάρχει διαφοροποίηση