Νίκος Τορναρίτης

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Νίκος Τορναρίτης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής-Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 06/12/1964
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : Ουδέν

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 30 Ιουνίου 2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: "Αρκοελιές", Μουταγιάκα Είδος: Χωράφι Έκταση: 9 σκάλες 1805 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: ΦLIV, Σχ. 37, Τμ --, Τεμ 319/329, Αρ. Εγγρ. 7741/775Β -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Ουδέν -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από παππού Χρόνος απόκτησης: 1998 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €58.366 Τρέχουσα αξία: 2013 €836,200
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Νήσος 1ος Ελλάδα Είδος: 1 Αγροτεμάχιο Έκταση: 37 στρέμματα Ένα δεύτερο (1/2) Τοπογραφικά στοιχεία: Θέση Νεράκι, Αρ. Συμβ. 1933/91 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Ουδέν -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά από ιδίους πόρου Χρόνος απόκτησης: 1991 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €35,031 Τρέχουσα αξία: €180,000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κρανίδι Πελοποννήσου, Ελλάδα Είδος: 1 Αγροτεμάχιο Έκταση: 27 στρέμματα Ένα δεύτερο (1/2) Τοπογραφικά στοιχεία: Θέση Βρέστιζα, Αρ. Συμβ. 15288/93 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Ουδέν -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά από ιδιούς πόρους Χρόνος απόκτησης: 1998 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €34,000 Τρέχουσα αξία: €150,000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κάτω Μονή Είδος: 1 Οικόπεδο και Ερειπωμένη Κατοικία (3 τίτλοι) Έκταση: 908 τ.μ. όλο Τοπογραφικά στοιχεία: ΦΧΧΙΧ, Σχ. 44, Τμ. --, Τεμ. 272/275 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Ουδέν -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά από ιδίους πόρου Χρόνος απόκτησης: 1995 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €13,137 Τρέχουσα αξία: €40,000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: "Αμάκου" Θελέτρα, Πάφος Είδος: 1 Χωράφι Έκταση: 25 δεκ. 89 τ.μ. Ένα Δεύτερο (1/2) Τοπογραφικά στοιχεία: ΦΧΧΧV, Σχ. 52, Τμ --, Τεμ. 137/140/141 Αρ. Εγγρ. 5485/5499/5500/5501 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Ουδέν -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά από ιδίους πόρους Χρόνος απόκτησης: 1995 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €4.790 Τρέχουσα αξία: 2013 €45,500
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: "Κλολαριά" Αναδιού, Πάφος Είδος: 1 Χωράφι (3 τίτλοι) Έκταση: 9 δεκ. 51 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: ΦXXXV, Σχ. 40, Τμ --, Τεμ. 14/148/252 Αρ. Εγγρ. 3773/4532/4533 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Ουδέν -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά γιαγιάς Χρόνος απόκτησης: 1998 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €5,840 Τρέχουσα αξία: €20,000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: "Πεζούλια" Λατσιά Είδος: 1 Χωράφι Έκταση: 1 δεκ. 6 τ.μ. 150 Ένα Δεύτερο (1/2) με σύζηγο Τοπογραφικά στοιχεία: Φ30 Σχ 30Ε1, Τμ. Δ, Τεμ. 480, Αρ. Εγγρ. D-485 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθηκευμένο στην Τράπεζα Κύπρου -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά από ιδίους πόρους Χρόνος απόκτησης: 1999 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €260,000 Τρέχουσα αξία: €1,211,250
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Βουκουρέστιμ Ρουμανία Είδος: 1 Διαμέρισμα Έκταση: 80 τ.μ Όλο Τοπογραφικά στοιχεία: Apt. no. 43 Bd Unirii nr. 4, 8B, sc. 2 er. 7 sector 4 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Ουδέν -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά από ιδίους πόρους Χρόνος απόκτησης: 1993-2001 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Περίπου 21,563 Τρέχουσα αξία: Περίπου €150,000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: BMW 535D, Αριθμός Εγγραφής Αξία: €55,000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Cycladic Estates Company Ltd Αριθμός σε κατοχή: 2,550
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Chrysolakhourna Estates Co. Ltd Αριθμός σε κατοχή: 333


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Alpha Bank Ποσό καταθέσεων: €55,300
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Alpha Bank Ποσό καταθέσεων: €3,21
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Marfin Bank Rom Ποσό καταθέσεων: 3,979.56


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Universal Life Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 41 10259448 Ιατροφαρμακευτική Εισοδήματα ή ωφελήματα: €716.30


ε.Αλλα εισοδήματα:

(καθ υπολογιμό)

Μισθός Βουλευτή
Έτος 2014: 82,975
Έτος 2015: 82,975
Έτος 2016: (Ιανουάριος - Μάϊος) 33,056

 5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
(για το έτος 2014)
Μισθός Βουλευτή 82,975
Άλλα Εισοδήματα Τίποτε
   
(για το έτος 2015)  
Μισθός Βουλευτή 82,975
Άλλα Εισοδήματα Τίποτε
   
(για το έτος 2016, Ιανουάριος - Μάιος 2016) 33,056
Άλλα Εισοδήματα Τίποτε

 

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Κύπου Είδος χρέους: Πορό χρέους: -32,053.52
Όνομα πιστωτή: Κύπρου Είδος χρέους: Πορό χρέους: -30,929.04


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Το αυτοκίνητο BMW 735 αριθμό εγγραφής αντικαταστάθηκε κατά τη διάρκεια του 2012 με το BMW 535D