Νίκος Τορναρίτης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Νίκος Τορναρίτης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής-Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 06/12/1964
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : Ουδέν

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 30 Ιουνίου 2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία "Αρκοελιές", Μουταγιάκα
Είδος Χωράφι
Έκταση 9 σκάλες 1805 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία ΦLIV, Σχ. 37, Τμ --, Τεμ 319/329, Αρ. Εγγρ. 7741/775Β
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Ουδέν
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από παππού
Χρόνος απόκτησης 1998
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €58.366
-τρέχουσα αξία 2013 €836,200
Τοποθεσία Νήσος 1ος Ελλάδα
Είδος 1 Αγροτεμάχιο
Έκταση 37 στρέμματα Ένα δεύτερο (1/2)
Τοπογραφικά στοιχεία Θέση Νεράκι, Αρ. Συμβ. 1933/91
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Ουδέν
Τρόπος απόκτησης Αγορά από ιδίους πόρου
Χρόνος απόκτησης 1991
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €35,031
-τρέχουσα αξία €180,000
Τοποθεσία Κρανίδι Πελοποννήσου, Ελλάδα
Είδος 1 Αγροτεμάχιο
Έκταση 27 στρέμματα Ένα δεύτερο (1/2)
Τοπογραφικά στοιχεία Θέση Βρέστιζα, Αρ. Συμβ. 15288/93
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Ουδέν
Τρόπος απόκτησης Αγορά από ιδιούς πόρους
Χρόνος απόκτησης 1998
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €34,000
-τρέχουσα αξία €150,000
Τοποθεσία Κάτω Μονή
Είδος 1 Οικόπεδο και Ερειπωμένη Κατοικία (3 τίτλοι)
Έκταση 908 τ.μ. όλο
Τοπογραφικά στοιχεία ΦΧΧΙΧ, Σχ. 44, Τμ. --, Τεμ. 272/275
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Ουδέν
Τρόπος απόκτησης Αγορά από ιδίους πόρου
Χρόνος απόκτησης 1995
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €13,137
-τρέχουσα αξία €40,000
Τοποθεσία "Αμάκου" Θελέτρα, Πάφος
Είδος 1 Χωράφι
Έκταση 25 δεκ. 89 τ.μ. Ένα Δεύτερο (1/2)
Τοπογραφικά στοιχεία ΦΧΧΧV, Σχ. 52, Τμ --, Τεμ. 137/140/141 Αρ. Εγγρ. 5485/5499/5500/5501
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Ουδέν
Τρόπος απόκτησης Αγορά από ιδίους πόρους
Χρόνος απόκτησης 1995
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €4.790
-τρέχουσα αξία 2013 €45,500
Τοποθεσία "Κλολαριά" Αναδιού, Πάφος
Είδος 1 Χωράφι (3 τίτλοι)
Έκταση 9 δεκ. 51 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία ΦXXXV, Σχ. 40, Τμ --, Τεμ. 14/148/252 Αρ. Εγγρ. 3773/4532/4533
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Ουδέν
Τρόπος απόκτησης Δωρεά γιαγιάς
Χρόνος απόκτησης 1998
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €5,840
-τρέχουσα αξία €20,000
Τοποθεσία "Πεζούλια" Λατσιά
Είδος 1 Χωράφι
Έκταση 1 δεκ. 6 τ.μ. 150 Ένα Δεύτερο (1/2) με σύζηγο
Τοπογραφικά στοιχεία Φ30 Σχ 30Ε1, Τμ. Δ, Τεμ. 480, Αρ. Εγγρ. D-485
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθηκευμένο στην Τράπεζα Κύπρου
Τρόπος απόκτησης Αγορά από ιδίους πόρους
Χρόνος απόκτησης 1999
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €260,000
-τρέχουσα αξία €1,211,250
Τοποθεσία Βουκουρέστιμ Ρουμανία
Είδος 1 Διαμέρισμα
Έκταση 80 τ.μ Όλο
Τοπογραφικά στοιχεία Apt. no. 43 Bd Unirii nr. 4, 8B, sc. 2 er. 7 sector 4
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Ουδέν
Τρόπος απόκτησης Αγορά από ιδίους πόρους
Χρόνος απόκτησης 1993-2001
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Περίπου 21,563
-τρέχουσα αξία Περίπου €150,000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή BMW 535D, Αριθμός Εγγραφής
Αξία €55,000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Cycladic Estates Company Ltd
Αριθμός σε κατοχή 2,550
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Chrysolakhourna Estates Co. Ltd
Αριθμός σε κατοχή 333


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Alpha Bank
Ποσό καταθέσεων €55,300
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Alpha Bank
Ποσό καταθέσεων €3,21
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Marfin Bank Rom
Ποσό καταθέσεων 3,979.56


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Universal Life
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 41 10259448 Ιατροφαρμακευτική
Εισοδήματα ή ωφελήματα €716.30


ε.Αλλα εισοδήματα:

(καθ υπολογιμό)

Μισθός Βουλευτή
Έτος 2014: 82,975
Έτος 2015: 82,975
Έτος 2016: (Ιανουάριος - Μάϊος) 33,056

 5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
(για το έτος 2014)
Μισθός Βουλευτή 82,975
Άλλα Εισοδήματα Τίποτε
   
(για το έτος 2015)  
Μισθός Βουλευτή 82,975
Άλλα Εισοδήματα Τίποτε
   
(για το έτος 2016, Ιανουάριος - Μάιος 2016) 33,056
Άλλα Εισοδήματα Τίποτε

 

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Κύπου
Είδος χρέους
Πορό χρέους -32,053.52
Όνομα πιστωτή Κύπρου
Είδος χρέους
Πορό χρέους -30,929.04


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

Το αυτοκίνητο BMW 735 αριθμό εγγραφής αντικαταστάθηκε κατά τη διάρκεια του 2012 με το BMW 535D