Πανίκος Λεωνίδου

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Παναγιώτης Λεωνίδου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλετής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 15/09/1959
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 25.07.2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Μερσινάκια, Πάχνα, Λεμεσός Είδος: Χωράφι, Αμπέλι, Χαρουπιές: 13 Έκταση: Δεκ: 13 , τ.μ. 379 Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σ/Τ 52/16/413 Μερίδιο 314 Αρ. Εγγρ. 17124 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθήκη Τράπεζα Κύπρου -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: 17/02/2004 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Αγοραία Αξία σε τιμές 01/01/1980 €3758 Τρέχουσα αξία: Εκτιμημένη Αξία €214,100
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κοκκινόκαμπος, Πάχνα, Λεμεσός Είδος: Χωράφι Μερίδιο 1/2 Έκταση: Δεκ. 7 τ.μ.24 Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σ/Τ: 53/09/496 Αρ. Εγγρ. 17433 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κληρονομικά Χρόνος απόκτησης: 23/06/2009 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Αγοραία Αξία σε τιμές 01/01/1980 €1.366,88 Τρέχουσα αξία: Εκτιμημένη αξία €5300
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κοκκινόκαμπος, Πάχνα, Λεμεσός Είδος: Χωράφι, Αμπέλι Μερίδιο 1/2 Έκταση: Δεκ. 10 τ.μ: 368 Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σ/Τ: 53/09/227 Αρ. Εγγρ. 17432 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κληρομονμικά Χρόνος απόκτησης: 23/06/2009 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Αγοραία Αξία σε τιμές 01/01/1980 €2.562,90 Τρέχουσα αξία: Εκτιμημένη αξία: €62,200
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κούντουρος, Αγία Φύλαξη, Λεμεσός Είδος: Οικόπεδο - Κατοικία Έκταση: Δεκ: - τ.μ. 583 Μερίδιο 1/2 Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σ/Τ 54/33/1761 Αρ. Εγγρ. 40006 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθήκη Τράπεζα Κύπρου -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Οικοπέδου Χρόνος απόκτησης: 31/07/2001 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Αγοραία αξία σε τιμές 01/01/1980 €8.500,00/42.000 Οικοπέδου €133000 Τρέχουσα αξία: Εκτιμημένη αξία €831,800
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κάψαλος Λεμεσός Είδος: Διαμέρισμα Έκταση: Τ.μ. 521 Μερίδιο 1/2 Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σ/Τ 54/500/03/2/258 Αρ. Εγγρ. 564 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθήκη στην ΣΠΕ Τροόδους Λτδ -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 15/05/1998 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Αγοραία Αξία 1980 €33659 Τρέχουσα αξία: Εκτιμημένη αξία €137,700
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Μέσα στο χωριό, Πάχνα, Λεμεσός Είδος: Τόπος, Φράκτη Μερίδιο 1/2 Έκταση: Δεκ: - τ.μ 419 Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σ/Τ 53/5308V01/458 Αρ. Εγγρ. 14444 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά Χρόνος απόκτησης: 14/03/2003 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Αγοραία Αξία σε τιμές 01/01/1980 €2050 Τρέχουσα αξία: Εκτιμημένη Αξία: €41900
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Μουρατιές, Πάχνα, Λεμεσός Είδος: Χωράφι, Αμπέλι Έκταση: Δεκάρια: 9 τ.μ 365 Μερίδιο: όλο Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σ/Τ: 53/01/460 Αρ. Εγγρ. 17125 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθήκη Τράπεζα Κύπρου Λτδ -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κληρονομικό Χρόνος απόκτησης: 17/02/2004 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Αγοραία Αξία σε τιμές 01/01/1980 €????? Τρέχουσα αξία: Εκτιμημένη αξία: €56200
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κ. Πάχνα, Λεμεσός Είδος: Κατοικία Έκταση: Αρ Εγγρ. 14371 Τοπογραφικά στοιχεία: Φ/Σ/Τ 53/5308V01-1-459 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κληρονομικό Χρόνος απόκτησης: 1980 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία: Εκτιμημένη αξία €19400


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Mercedes C200 Αξία: €4000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Πανίκος Α Λεωνίδου & Σια Είδος επιχείρησης: Δικηγορικό Γραφείο Είδος συμμετοχής: Συνέταιρος


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Eurolife Ltd Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 90/020/15/97 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Κάλυψη ζωής €148,200 Άλλες καλύψεις €283,14


ε.Αλλα εισοδήματα:

2017

Ενοίκια 1/2 - €2100 το χρόνο

 

Αμοιβή από τον Συνεταιρισμό

Πανίκος Α Λεωνίδου & Σια €3500.00 τον μήνα5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Κύπρου Είδος χρέους: Στεγαστικό 1/2 με σύζυγο Πορό χρέους: €281429 (όλον)
Όνομα πιστωτή: Είδος χρέους: ΣΠΕ Τροόδους Πορό χρέους: Προσωπικό - Καταναλωτικό
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Πειραιώς Είδος χρέους: Προσωπικό - Καταναλωτικό Πορό χρέους: €15319
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Κύπρου (Τρεχούμενος) Είδος χρέους: Τρεχούμενος Πορό χρέους: €19073 (όριο)
Όνομα πιστωτή: Δικηγορικό Γραφείο Πανίκος Α. Λεωνίδου & Σια Είδος χρέους: Προσωπικό Πορό χρέους: 290000=


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων