Σωκράτης Χάσικος

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Σωκράτης Χάσικος
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Εσωτερικών
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 12/04/1956
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 0

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 16 Μαίου 2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Μενεού Είδος: Εξοχική οικία αρ. 13 - συγκρότημα "Θαλασσινές Εσπερίδες" Έκταση: Τοπογραφικά στοιχεία: -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Χρόνος απόκτησης: -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία: €320.000
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Αθήνα Είδος: Διαμέρισμα οδού Ιωσήφ Ρόγων Αρ.9 Έκταση: Τοπογραφικά στοιχεία: -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Χρόνος απόκτησης: -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία: €300.000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Αυτοκίνητο Range Rover αριθ. εγγραφής (έτος κτήσης 2010) Αξία: 30.000
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Αυτοκίνητο Mercedes αριθ. εγγραφής (έτος κτήσης 2002) Αξία: 40.000
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Αυτοκίνητο Jaguar Daimler αριθ. εγγραφής (έτος κτήσης 2006) Αξία: 40.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Ραδιοτηλεοπτική Εταιρεία ΑΛΦΑ Λτδ Αριθμός σε κατοχή: 2500
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: ALPHA Media Services Ltd Αριθμός σε κατοχή: 1000
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: SOEC Λτδ Αριθμός σε κατοχή: 1000
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: S. Glass Ltd Αριθμός σε κατοχή: 310000
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: ΑΠΟΕΛ ποδόσφαιρο Λτδ Αριθμός σε κατοχή: 59478
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: ASHCO Properties Ltd Αριθμός σε κατοχή: 220


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Μετρητά Ποσό καταθέσεων: 1.500
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Eurobank - εμπρόθεσμη κατάθεση λήξης 17/10/2016 Ποσό καταθέσεων: 50.000
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου - Τρεχ. Λογαριασμός Ποσό καταθέσεων: 10.049
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου - Τρεχ. Λογαριασμός - Business Ποσό καταθέσεων: 0
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου - λογαριασμός ταμιευτηρίου - Αθήνα Ποσό καταθέσεων: 0
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου - Λογαριασμός προειδοποιήσεως 35 ημερών Ποσό καταθέσεων: 816


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:

ε.Αλλα εισοδήματα:

Μέρισμα από εταιρεία SOEK Ltd (καθαρό) εισπαχθέν το 2015 €80.9315.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Eurobank Είδος χρέους: Παρατράβηγμα σε τρεχούμενο λογαριασμό Πορό χρέους: 47.151
Όνομα πιστωτή: Eurobank Είδος χρέους: δάνειο τακτικής προθεσμίας Πορό χρέους: 201.600
Όνομα πιστωτή: Eurobank Είδος χρέους: Δάνειο τακτικής προθεσμίας Πορό χρέους: 15.173
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Κύπρου Είδος χρέους: Δάνειο για εξοχική κατοικία Πορό χρέους: 199.499
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Κύπρου Είδος χρέους: Λογ/μός πιστωτικής κάρτας Πορό χρέους: 67


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων