Σόλωνας Κασίνης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Σόλωνας Κασίνης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 15\04\1952
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 30\08\2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Λατσιά Άγιος Γεώργιος
Είδος Οικόπεδο με σπίτι (1/2 μέρος)
Έκταση 2032τ.μ
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Εγγραφής 6/2094, Αρ. Τεμ. 2018
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Δικαίωμα διάβασης πλάτους 3,66 μέτρων κατά μήκος της δυτικής πλευράς του τεμαχίου 1372
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 1994 Χωράφι / 1996 Σπίτι
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης £15.000 / £86.000
-τρέχουσα αξία €624.050 (2013)
Τοποθεσία Κάτω Αμίαντος Λεμεσός
Είδος Αμπέλι (1/2 Μέρος)
Έκταση 892 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Τμ/Αρ. Εγγρ. 0/1262, Αρ. Τεμ. 518
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 1995
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης £3000
-τρέχουσα αξία €104.550 (2013)


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Toyota Land Cruiser
Αξία €118.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής
Όνομα επιχείρησης Kassinis International Consulting Ltd
Είδος επιχείρησης Ιδιωτική Εταιρεία με Μετοχικό Κεφάλαιο
Είδος συμμετοχής Μέτοχος και Διευθυντής
Όνομα επιχείρησης Kassinis Holdings Limited
Είδος επιχείρησης Ιδιωτική εταιρεία με Μετοχικό Κεφάλαιο
Είδος συμμετοχής Μέτοχος και Διευθυντής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Μετοχικό Κεφάλαιο
Αριθμός σε κατοχή 2000
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Μετοχές στο ΧΑΚ
Αριθμός σε κατοχή 11917


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Alpha Bank
Ποσό καταθέσεων €13.000 (γραμμάτιο)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Σ.Ο.ΤΑ.Δ.Υ.Κ Ltd
Ποσό καταθέσεων €118.000 (γραμμάτιο) / €4.591 (τρεχούμενος κοινός)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Περιφερική ΣΠΕ Λευκωσίας
Ποσό καταθέσεων €99.000 (γραμμάτιο)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Συνεργατικό Ταμιευτήριο Δημοσίων Υπαλλήλων Λεμεσού Λτδ
Ποσό καταθέσεων €60.000 (γραμμάτιο)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΣΠΕ Μαρκάσυκας Λάρνακα
Ποσό καταθέσεων €2.500 (γραμμάτιο)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων €217.283 (κοινός λογαριασμός και γραμμάτιο)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων €2.006 (προειδοποίησης)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Eurobank
Ποσό καταθέσεων €5.841/ $58.141
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Πειρεώς
Ποσό καταθέσεων €3.373


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Σ.Ο.ΤΑ.Δ.Υ.Κ
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου GC202Λ
Εισοδήματα ή ωφελήματα 0


ε.Αλλα εισοδήματα:

Συνάξεις: €3954.65/μήνα5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων